Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2017

13 października 2017

Centrum Konferencyjne, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia

  • 30 prelegentów
  • 8 h
  • 4 panele
  • 600 uczestników

AKTUALNOśCI

Lider Forum

Sławomir Kalicki

PREZES ZARZĄDU

GRUPA FIRM INTER MARINE

liderzy paneli 2017

Forum Gospodarki Morskiej w Gdyni

Forum Gospodarki Morskiej Gdynia, w październiku ponownie w Gdyni. Ubiegłoroczna zmiana formuły organizacji tego ważnego na biznesowej mapie Pomorza wydarzenia, organizowanego już od 17 lat, odniosła spory sukces pokazując jednocześnie jak niezwykle ważna dla regionu jest gospodarka morska.

Forum Gospodarki Morskiej to nowoczesna platforma wymiany doświadczeń i wiedzy, umożliwiająca kreatywną dyskusję oraz spotkania specjalistów z wielu gałęzi gospodarki morskiej. Pozwala to skoncentrować Forum głównie na zagadnieniach praktycznych, istotnych dla konkurencyjności przedsiębiorców oraz potencjale rozwojowym sektorów gospodarki  morskiej i portów bałtyckich.  

Gospodarka morska to bez wątpienia silny wyróżnik Gdyni i regionu, dający ponadto wyraźny impuls do efektywnego rozwoju sektorów o wysokim potencjale wzrostowym, w tym przemysłów kreatywnych, sektora ICT, BPO czy przemysłów wiedzy i edukacji. Tegoroczne Forum będzie miało formę otwartych paneli dyskusyjnych, w które zaangażowani będą praktycy biznesu z poszczególnych branż morskich, a także przedsiębiorcy i naukowcy, co zapewni uczestnikom możliwość wymiany poglądów, doświadczeń i pomysłów.

Zagadnienia poruszane podczas Forum skoncentrowane zostaną bezpośrednio na kwestiach związanych z konkurencyjnością sektora oraz na perspektywach, jakie stwarza efektywne wykorzystanie potencjału tkwiącego w naszym regionie.

Uczestnicy tegorocznego Forum będą mogli wziąć udział w czterech panelach: „Przemysły Morskie”, „Porty Morskie”, „Logistyka Morska”, oraz „Ship Management”.

Forum odbędzie się w piątek, 13 października 2017 roku, w Centrum Konferencyjnym Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98.

Udział w Forum jest bezpłatny, a rejestracja na wydarzenie zostanie uruchomiona w sierpniu.

pobierz aplikację forum
gospodarki morskiej gdynia

program Forum

Poza częścią paneli dyskusyjnych odbędzie się również część wspólna, którą uświetnią zaproszeni goście specjalni. Więcej informacji o tegorocznym programie Forum oraz zaproszonych gościach specjalnych wkrótce.

Zobacz program | zapisz się

lokalizacja

Centrum Konferencyjne, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia

Aleja Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia