Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2015

9 października 2015

Centrum Konferencyjne, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia

  • 30 prelegentów
  • 10 h
  • 4 panele
  • 500 uczestników
  • Rejestracja

Forum Gospodarki Morskiej w Gdyni

Międzynarodowe Forum Gospodarcze w Gdyni, organizowane od 2001 roku, zyskało już zasłużony prestiż, uznanie oraz rangę jednego z najważniejszych wydarzeń o charakterze ekonomiczno-gospodarczym w regionie. Podczas każdej z edycji Forum spotykają się i dyskutują czołowi przedstawiciele świata biznesu, eksperci, przedstawiciele samorządów terytorialnych oraz środowisk naukowych. Forum zajmuje silną pozycję na mapie wydarzeń, których znaczenie wykracza poza horyzont lokalny czy regionalny, a jednocześnie stało się wizytówką, marką gdyńskiego i pomorskiego biznesu, w tym sektorów związanych z gospodarką morską.

Tegoroczna edycja Forum to istotny krok milowy w rozwoju formuły tego wydarzenia, a także kolejne wyzwanie stojące przed miastem, które od lat wykazuje odwagę na polu innowacyjności oraz realizacji śmiałych przedsięwzięć. Forum Gospodarki Morskiej - to od tego roku nowa nazwa gdyńskiego wydarzenia, a także zmieniona, unowocześniona formuła konferencji, debat, spotkań i warsztatów, formuła, która pozwoli skoncentrować Forum głównie na zagadnieniach praktycznych, istotnych dla konkurencyjności przedsiębiorców oraz potencjale rozwojowym sektorów gospodarki  morskiej i portów bałtyckich.  

Gospodarka morska to bez wątpienia silny wyróżnik Gdyni i regionu, dający ponadto wyraźny impuls do efektywnego rozwoju sektorów o wysokim potencjale wzrostowym, w tym przemysłów kreatywnych, sektora ICT, BPO czy przemysłów wiedzy i edukacji. Tegoroczne Forum będzie miało formę otwartych paneli dyskusyjnych, w które zaangażowani będą praktycy biznesu z poszczególnych branż morskich, a także przedsiębiorcy i naukowcy, co zapewni uczestnikom możliwość wymiany poglądów, doświadczeń i pomysłów.

Zagadnienia poruszane podczas Forum skoncentrowane zostaną bezpośrednio na kwestiach związanych z konkurencyjnością sektora oraz na perspektywach, jakie stwarza efektywne wykorzystanie potencjału tkwiącego w naszym regionie. Gościem specjalnym Forum będzie Dorota Pyć, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury  i Rozwoju.

Uczestnicy tegorocznego Forum będą mogli wziąć udział w czterech panelach: „Przemysły Morskie”, „Porty Morskie”, „Logistyka Morska”, oraz „Ship Management”.

Forum odbędzie się w piątek, 9 października 2015 roku, w Centrum Konferencyjnym Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia,

Udział w Forum jest bezpłatny. 

Serdecznie zapraszamy!

pobierz aplikację forum
gospodarki morskiej gdynia 2015

Lider Forum

Sławomir Kalicki

PREZES ZARZĄDU

GRUPA FIRM INTER MARINE

liderzy paneli 2015

program Forum

Poza częścią paneli dyskusyjnych odbędzie się również część wspólna, której gośćmi specjalnymi będą w tym roku Pani prof. UG dr hab. Dorota Pyć, będąca Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, oraz Pan Maciej Reluga, główny ekonomista w Banku Zachodnim WBK S.A.

Zobacz program | zapisz się

AKTUALNOśCI

lokalizacja

Centrum Konferencyjne, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia

Aleja Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia