PANEL ENERGIA ODNAWIALNA

Lider Tomasz Pelc

 

"Wpływ realizacji Europejskiej Strategii Offshore oraz Europejskiej Strategii Wodorowej na zmiany zachodzące w europejskiej oraz polskiej gospodarce."

Przemysł poszukujący rozwiązań związanych z zeroemisyjnościa będzie szukać dostępu do taniej energii ze źródeł odnawialnych oraz taniego „zielonego” wodoru.

Jak to wpłynie na kierunki dostaw energii i wodoru?

Jak wpłynie to na lokalizację nowych inwestycji?

Czy trzeba będzie zredefiniować rolę portów morskich?

Czy przed nami jest nowa rewolucja przemysłowa podobna do „wieku pary” w gospodarce w XIX wieku?

Paneliści

Małgosia Bartosik – Deputy CEO WindEurope

Grzegorz Pawelec – Dyrektor Hydrogen Europe

Stanisław Lamczyk – Senator RP

Jacek Bogusławski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego

Ain Laidoja – Managing Director Estonian Association of Hydrogen Technologies

 

INFORMACJE O LIDERZE PANELU

PAN TOMASZ PELC jest właścicielem firmy NEXUS Consultants, specjalizującej się w realizacji kompleksowych projektów z zakresu marketingu, finansów, zarządzania i organizacji oraz pozyskiwania finansowania zewnętrznego (w tym funduszy unijnych).

Pan Pelc zrealizował ponad 1.000 projektów doradczych dla dużych i średnich przedsiębiorstw z wielu branż, w szczególności energetycznych, chemicznych, handlowych i logistycznych, usługowych, organizacji publicznych i innych.

Do tej pory pracował dla największych firm energetycznych w Polsce i za granicą, m.in: ENERGA, ENEA, TAURON, PGE, PGNiG, EDF, Iberdrola, SPAC, RWE, CEZ.

Angażował się także w duże projekty wodorowe w Polsce, w zakresie dystrybucji wodoru w gazociągach, magazynowania w kawernach solnych oraz produkcji energii odnawialnej i jej konwersji na wodór.

Pan Pelc jest autorem mapy drogowej dotyczącej wodoru dla jednej z największych polskich firm.

W chwili obecnej Pan Pelc pełni wiodącą rolę jako inicjator i twórczy lider Klastra Technologii Wodorowych i Czystej Technologii Węglowych. Stworzenie Doliny Wodorowej w województwie pomorskim jest także zasługą Pana Pelca. “Pomorska Doliną Wodorowa” jest to tylko jeden z przykładów wkładu Pana Pelca w rozwój gospodarki bezemisyjnej w województwie pomorskim.

Jeden z podprojektów "Hy-way to Hel" będzie przełomem w realizacji wodorowego transportu publicznego (autobusowego, kolejowego i morskiego) łączącego Gdynię, Sopot i Gdańsk z Półwyspem Helskim (w województwie pomorskim).

Jedna z pierwszych Polsce konferencja poświęcona przeglądowi technologii wodorowych dostępnych na rynku „PCHET” rozwija się również dzięki Panu Pelcowi i jego zaangażowaniu jako moderator oraz ekspert.

 
 

PANELIŚCI

 
 
REJESTRACJA
Skip to content