PANEL ENERGIA ODNAWIALNA

Lider Tomasz Pelc

 
“Bałtycka energia wiatrowa – czy Polska może zostać centrum przemysłu wodorowego ?”
  • Morskie projekty wiatrowe jako dźwignia rozwoju projektów wodorowych.
  • Wpływ potencjału projektów wodorowych na polską gospodarkę morską.
  • Wdrażanie wodoru jako przełomu w logistyce transportu i łańcucha dostaw — teraz czy w odległej przyszłości?

Porty morskie jako centralne punkty produkcji morskiej energii wiatrowej i zastosowań wodoru.

 

INFORMACJE O LIDERZE PANELU

PAN TOMASZ PELC jest właścicielem firmy NEXUS Consultants, specjalizującej się w realizacji kompleksowych projektów z zakresu marketingu, finansów, zarządzania i organizacji oraz pozyskiwania finansowania zewnętrznego (w tym funduszy unijnych).

Pan Pelc zrealizował ponad 1.000 projektów doradczych dla dużych i średnich przedsiębiorstw z wielu branż, w szczególności energetycznych, chemicznych, handlowych i logistycznych, usługowych, organizacji publicznych i innych.

Do tej pory pracował dla największych firm energetycznych w Polsce i za granicą, m.in: ENERGA, ENEA, TAURON, PGE, PGNiG, EDF, Iberdrola, SPAC, RWE, CEZ.

Angażował się także w duże projekty wodorowe w Polsce, w zakresie dystrybucji wodoru w gazociągach, magazynowania w kawernach solnych oraz produkcji energii odnawialnej i jej konwersji na wodór.

Pan Pelc jest autorem mapy drogowej dotyczącej wodoru dla jednej z największych polskich firm.

W chwili obecnej Pan Pelc pełni wiodącą rolę jako inicjator i twórczy lider Klastra Technologii Wodorowych i Czystej Technologii Węglowych. Stworzenie Doliny Wodorowej w województwie pomorskim jest także zasługą Pana Pelca. “Pomorska Doliną Wodorowa” jest to tylko jeden z przykładów wkładu Pana Pelca w rozwój gospodarki bezemisyjnej w województwie pomorskim.

Jeden z podprojektów "Hy-way to Hel" będzie przełomem w realizacji wodorowego transportu publicznego (autobusowego, kolejowego i morskiego) łączącego Gdynię, Sopot i Gdańsk z Półwyspem Helskim (w województwie pomorskim).

Jedna z pierwszych Polsce konferencja poświęcona przeglądowi technologii wodorowych dostępnych na rynku „PCHET” rozwija się również dzięki Panu Pelcowi i jego zaangażowaniu jako moderator oraz ekspert.

 
 

PANELIŚCI

 

RUNE
TVEDT

Dyrektor Zarządzający

KONGSTEIN AS


IRENEUSZ
ZYSKA

Wiceminister Klimatu i Środowiska

Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii


JACEK
SADAJ

Prezes Zarządu

Port Gdynia


GRZEGORZ
PAWELC

Kierownik ds. badań, innowacji i finansowania

Hydrogen Europe


 

AIN
LAIDOJA

Dyrektor Zarządzający

Estońskie ESTOŃSKIE STOWARZYSZENIE TECHNOLOGII WODOROWYCHTechnologii Wodorowych


REJESTRACJA
Skip to content