PROGRAM FORUM GOSPODARKI MORSKIEJ GDYNIA 2021

DZIEŃ I - 7 października 2021 r.

DZIEŃ II - 8 października 2021 r.

REJESTRACJA