GOŚCIE SPECJALNI FORUM GOSPODARKI MORSKIEJ 2023

 

dr Małgorzata Bonikowska

Dr historii europejskiej, europeista, ekspert ds. Unii Europejskiej, prezes CentrumStosunków Międzynarodowych i wydawca kwartalnika „THINKTANK”, członek RadyProgramowej Inicjatywy Citisense

Specjalizuje się w problematyce stosunków międzynarodowych (ze szczególnymuwzględnieniem Unii Europejskiej) oraz komunikacji w instytucjach publicznych.Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (italianistyka), paryskiej Sorbony (historia inauki polityczne) i PWST (historia kultury), ukończyła dwa programy studiów doktorskich– w Polsce (PAN) i za granicą. Odbyła także studia specjalistyczne w School ofInternational and Public Affairs (SIPA) Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku w ramachstypendium Fulbrighta.

W latach 1995–1998 pracowała jako redaktor w TVP, od 1998 kierowała CentrumInformacji Europejskiej w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Przygotowała irealizowała rządowy Program Informowania Społeczeństwa o integracji Polski z UE,tworzyła sieć Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej. W latach 2001-2008 byłaekspertem Komisji Europejskiej i szefem Programu Informacji i Komunikacji KE w Polscea potem w Bułgarii. Od 1997 roku prowadzi działalność dydaktyczną i naukową, jestwykładowcą akademickim i doradcą rządowym. Autorka ponad 80 publikacji i kilkuksiążek, wypromowała ponad 100 licencjatów, magistrów i dyplomantów.

 

Anna Clunes

Ambasador Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Objęła to stanowisko w 2020 roku. Wcześniej pracowała między innymi wprzedstawicielstwie Wielkiej Brytanii przy ONZ czy Unii Europejskiej. W latach 1996 –2000 pełniła obowiązki w Warszawie – sprawowała wtedy funkcję II sekretarza ds.pomocy rozwojowej w Departamencie Rozwoju Międzynarodowego. W latach 2010-2017 pracowała w brytyjskim Biurze Spraw Zagranicznych, czyli odpowiedniku polskiegoMinisterstwa Spraw Zagranicznych. W latach 2017-2020 była dyrektorem, a następniepełniła obowiązki dyrektora generalnego brytyjskiego Departamentu ds. Wyjścia z UniiEuropejskiej. Pełniła również funkcję dyrektora protokołu, pracując blisko królowejElżbiety II. Jest pierwszą kobietą, która dostała mundur dyplomatyczny.

 

Øystein Bø

Norweski dyplomata i polityk partii Konserwatywnej.

Pracę w Norweskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych rozpoczął w 1990 roku. Od 2000 roku pełnił funkcję zastępcy dyrektora, a od 2001 do 2006 roku dyrektora departamentu. Kolejne cztery lata spędził jako radca ambasady w norweskiej delegacji przy NATO w Brukseli. W latach 2010–2013 pełnił funkcję sekretarza parlamentarnej Stałej Komisji Spraw Zagranicznych, a następnie w latach 2013–2017 zajął się polityką jako Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony. W 2018 r. został Stałym Przedstawicielem Norwegii przy NATO. Obecnie pełni funkcję Ambasadora Norwegii w Polsce.

 

Rex Cox

Dyrektor Generalny National Shipbuilding Office w Londynie

Kwalifikując się jako główny oficer bojowy (Above Water Warfare) i specjalizując się w walceprzeciwlotniczej, służył jako oficer operacyjny na niszczycielu typu 42 HMS LIVERPOOL w czasie, gdystatek służył jako eskorta okrętu flagowego floty i dowódca obrony powietrznej podczas operacji Telic1 (Irak 2003). Później wrócił do Iraku jako członek brytyjskiego Sztabu Bitwy Morskiej, odpowiedzialnyza szkolenie irackiej marynarki wojennej i piechoty morskiej w zakresie ochrony strategicznychterminali naftowych w Iraku.

Miał przywilej dowodzenia czterema statkami: HMS SEVERN, przybrzeżnym statkiem patrolowym,którego zadaniem jest ochrona rybołówstwa i bezpieczeństwo wewnętrzne; niszczyciele typu 42, HMSYORK i HMS MANCHESTER, które obejmowały rozmieszczenie na Karaibach w ramach operacjizwalczania narkotyków i pomocy w przypadku katastrof, zapewniając wsparcie w następstwie kilkuhuraganów, w szczególności na St Lucia po huraganie Tomas; oraz niszczyciel typu 45 HMS DRAGON ,gdzie pełnił również rolę kapitana działań wojennych nad wodą i był rozmieszczony na południowymAtlantyku.

Absolwent Wyższego Kursu Dowództwa i Sztabu, mianowany personelem, obejmował Szkołę WojnyMorskiej jako główny instruktor Kursu Głównych Oficerów Wojennych oraz dwie turyw Dyrekcji ds.Finansów i Zdolności Wojskowych w Ministerstwie Obrony, ostatnio jako szef planów zdolności. Pełniłrównież trzyletnią funkcję doradcy ds. polityki obronnej w HM Treasury (2015-2018), w okresieobejmującym strategiczny przegląd obrony i bezpieczeństwa, przegląd zdolności bezpieczeństwanarodowego oraz program modernizacji obrony.

 

Jacek Sadaj

Prezes zarządu i dyrektor naczelny w zarządzie VIII kadencji spółki Morskiego PortuGdynia S.A.

Jacek Sadaj to doświadczony menadżer, absolwent Politechniki Gdańskiej oraz studiówMaster of Business Administration (MBA) w Gdańskiej Fundacji KształceniaMenadżerów, realizowanych we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim, walidowanychprzez Porto Business School.

W 2006 roku rozpoczął karierę zawodową w P. W. Centrostal Montaż Sp. o.o., następniezdobywał doświadczenie w korporacjach międzynarodowych: Air Liquide Polska Sp. zo.o., Promeco S.A., OMAX Poland Sp. z o.o. a także w Energomontaż – Północ Gdynia SA.Od 2018 roku związany był z Grupą Energa. W spółce Energa Logistyka Sp. z o.o. pełniłobowiązki pełnomocnika zarządu ds. optymalizacji procesów sprzedażowych ilogistycznych oraz wiceprezesa zarządu.Piotr Czarnecki


Praktyk biznesu, lider z ponad 35 letnim doświadczeniem w bankowości, telekomunikacji i biznesie cyfrowym. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Harvard University i Columbia University. Od początku transformacji ustrojowej związany z sektorem bankowym pracując na stanowiskach menedżerskich w Polskim Banku Rozwoju, Kredyt Banku, Rabobank Polska. Brał udział w jednym z największych procesów restrukturyzacji biznesowej w Europie pełniąc funkcję Dyrektora Generalnego Pionu Klientów Biznesowych w Telekomunikacji Polskiej SA (Grupa France Telecom).

W latach 2003-2018 kierował Raiffeisen Bank Polska SA jako Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny.

W latach 2010-2018 członek Rady Związku Banków Polskich, 2017-2018 Przewodniczący Rady Związku.

Członek rad nadzorczych i doradczych m.in.: OCTAVA TFI SA, Europejski Fundusz Leasingowy SA, SIEMENS Polska SA.; obecnie: Hass Holding Ltd. oraz Partial Credit Guarantee Fund (dla rządu Ukrainy).

Wykładowca akademicki w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej z dziedziny zarządzania strategicznego, bankowości i finansów, biznesu cyfrowego.

EFA (Hon.) European Financial Advisor by EFPA. Certyfikowany Mentor (EMCC).

REJESTRACJA
Skip to content