GOŚCIE SPECJALNI FORUM GOSPODARKI MORSKIEJ 2021

 

Pani Magda Kopczyńska

Dyrektor ds. Innowacyjnej i Zrównoważonej Mobilności
DYREKCJA GENERALNA DS. MOBILNOŚCI I TRANSPORTU, KOMISJA EUROPEJSKA

Pani Magda Kopczyńska jest dyrektorem w Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu Komisji Europejskiej. Jej Dyrekcja jest odpowiedzialna za rozwój i monitorowanie wdrażania Polityki Innowacyjnej i Zrównoważonej Mobilności.

Po dołączeniu do Komisji Europejskiej w 2006 roku, by pracować w Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego i Usług, została powołana na stanowisko Kierownika Zespołu ds. Czystego Transportu, Transportu Miejskiego i Inteligentnych Systemów Transportowych – od maja 2009 do czerwca 2011 roku. została Kierownikiem Działu ds. Polityki Transportu Morskiego i Logistyki, od lipca 2011 r. do objęcia obecnego stanowiska w dniu 1 maja 2014 r.

Przed wejściem do Komisji Europejskiej Kopczyńska pracowała przez 3 lata jako Dyrektor Biura w Brukseli Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, reprezentując polskich przedsiębiorców przed instytucjami europejskimi. W latach 1999-2003 pracowała w warszawskim samorządzie terytorialnym, pełniąc funkcję Dyrektora Wydziału Promocji, a następnie Szefa Gabinetu Prezydenta.

Absolwentka literaturoznawstwa angielskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, przez kilka lat pracowała w dziedzinie public relations, którą uzupełniła studiami podyplomowymi w zakresie komunikacji na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Pan Piotr Bielski

Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych w Santander Bank Polska

Absolwent kierunku Ilościowych Metod Ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

W Santander Bank Polska (dawniej Bank Zachodni WBK) pracuje od 2001 roku, zajmując się analizowaniem i prognozowaniem sytuacji w polskiej gospodarce i na rynku finansowym.

Wcześniej pracował m.in. w PKO Banku Polskim, początkowo w Departamencie Ryzyka Finansowego, a później jako ekonomista, współtworząc jeden z pierwszych w kraju bankowych zespołów zajmujących się analizą makroekonomiczną.

 

J.E. Anna Clunes CMG OBE

Ambasador Brytyjska w Polsce

Ambasador Anna Clunes pracuje w brytyjskiej służbie dyplomatycznej od 1996 roku piastując szereg kluczowych stanowisk dyplomatycznych w różnych częściach świata od Nowego Jorki, poprzez Brukselę i Warszawę.

Przed objęciem stanowiska Ambasador Brytyjskiej w Warszawie w brytyjskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz Wspólnoty (ang. The Foreign and Commonwealth Office) obejmowała stanowisko Dyrektora Protokołu (2012-2014) i Dyrektora Dyplomacji Gospodarczej (2015-2017). Ponadto w latach 2017-2020 w Ministerstwie ds. Wyjścia z Unii Europejskiej piastowała stanowisko Dyrektora Generalnego.

Na stanowisko Ambasadora Wielkiej Brytanii w Polsce została mianowana we wrześniu 2020 roku.

 

Ole Toft

Ambasador Królestwa Danii w Polsce

Ambasador Królestwa Danii w Polsce. Dyplomata i pracownik administracji rządowej specjalizujący się w sprawach europejskich. Ukończył studia magisterskie na kierunki prawniczym na Uniwersytecie w Kopenhadze. Od 1994 roku związany z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, zajmował stanowiska w Departamencie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, Departamencie Polityki Europejskiej oraz jako szef Sekretariatu Wykonawczego. W 2001 r. został doradcą ds. Polityki europejskiej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Trzykrotnie był delegowany do Stałego Przedstawicielstwa Danii przy Unii Europejskiej w Brukseli: w 1998 roku jako Sekretarz Ambasady, w 2004 roku jako Radca, a w 2013 roku jako Zastępca Stałego Przedstawiciela. W 2015 roku został powołany na stanowisko Podsekretarza ds. Zasobów i Operacji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W 2017 r. Objął stanowisko Dyrektora ds. Rybołówstwa w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, które rok później piastował w Ministerstwie Środowiska i Żywności. Odznaczony Orderem Kawalerskim Dannebrog.

REJESTRACJA
Skip to content