GOŚCIE SPECJALNI FORUM GOSPODARKI MORSKIEJ 2022

 

dr Małgorzata Bonikowska

Dr historii europejskiej, europeista, ekspert ds. Unii Europejskiej (członek Team Europe), prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych (www.csm.org.pl) i wydawca kwartalnika „THINKTANK”

Doktor nauk humanistycznych, specjalizuje się w problematyce stosunków międzynarodowych (ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej) oraz komunikacji w instytucjach publicznych. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (italianistyka), paryskiej Sorbony (historia i nauki polityczne) i PWST (historia kultury), ukończyła dwa programy studiów doktorskich – w Polsce (PAN) i za granicą. Odbyła także studia specjalistyczne w School of International and Public Affairs (SIPA) Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku w ramach stypendium Fulbrighta. W latach 1995–1998 pracowała jako redaktor w TVP, od 1998 kierowała Centrum Informacji Europejskiej w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Przygotowała i realizowała rządowy Program Informowania Społeczeństwa o integracji Polski z UE, tworzyła sieć Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej. W latach 2001-2008 była ekspertem Komisji Europejskiej i szefem Programu Informacji i Komunikacji KE w Polsce a potem w Bułgarii. Od 1997 roku prowadzi działalność dydaktyczną i naukową, jest wykładowcą akademickim i doradcą rządowym. Autorka ponad 80 publikacji i kilku książek, wypromowała ponad 100 licencjatów, magistrów i dyplomantów. .

 

Anders H. Eide

Ambasador Królestwa Norwegii w Polsce

2015-2020 Dyrektor, Sekcja Nordycko-Bałtycka, Departament Europy i Handlu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Oslo

2013-2015 Dyrektor Wydziału ds. Regionalnych i Gospodarczych, Departament Europy i Handlu, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Oslo

2009-2013 Radca Minister, Ambasada Królestwa Norwegii w Madrycie

2004-2009 Zastępca Dyrektora i Radca Prawny w Sekcji Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Prawa Handlowego, Departament Prawny Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Oslo

2002-2004 Pierwszy Sekretarz, Misja Norwegii przy Unii Europejskiej, Bruksela

1999-2002 Drugi Sekretarz, Ambasada Królestwa Norwegii w Bangkoku

1995-1999 Urzędnik i stażysta, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Oslo

1992-1994 Praktyka studencka w firmie prawniczej BA-HR, Oslo

1987-1988 Służba wojskowa

Wykształcenie:

1997-1999 Program stażowy, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

1989-1995 Magister Prawa, Uniwersytet w Oslo, prawo europejskie

Inna działalność

Pełnomocnik rządu norweskiego w różnych sprawach przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości i Trybunałem EFTA

 

Marisa Farrugia

Ambasador Republiki Malty w Polsce

Dr Marisa Farrugia jest Ambasadorem Republiki Malty w RP od października 2021 roku.

Wcześniej pełniła funkcję zastępcy sekretarza generalnego Unii dla Śródziemnomorza w Barcelonie i była odpowiedzialna za sprawy społeczne i obywatelskie od września 2019 r. do sierpnia 2021 r.

Dr Farrugia została mianowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Malty specjalnym wysłannikiem do Unii dla Śródziemnomorza i pełniła tę funkcję od lipca 2017 r. do sierpnia 2019 r. Jako specjalny wysłannik odpowiadała za kwestie globalne i inne sektory, głównie 5+ 5 Dialog i turystyka.

Przed oddelegowaniem do Barcelony była kierownikiem działu ds. regionu MENA w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Europejskich, a następnie zastępcą dyrektora w Dyrekcji ds. Stosunków Zewnętrznych i Spraw Śródziemnomorskich od 2014 r. do połowy 2017 r.

W 2012 roku została delegowana do Ambasady Malty w Trypolisie. Na początku lat osiemdziesiątych pracowała w Foreign Office jako junior Desk Officer dla krajów w różnych regionach.

W swojej karierze dr Farrugia była również dyrektorem ds. edukacji w Dyrekcji ds. Zarządzania Programami Nauczania w Ministerstwie Edukacji oraz przez ponad szesnaście lat wykładowcą wizytującym na Uniwersytecie Maltańskim na Wydziale Sztuki i Instytucie Śródziemnomorskim.

Marisa Farrugia posiada tytuł doktora. Studia arabskie i bliskowschodnie na Uniwersytecie w Leeds, tytuł magistra na Uniwersytecie w Toronto w Kanadzie, ze specjalizacją stosunki międzynarodowe i społeczno-polityczne aspekty świata arabskiego oraz tytuł licencjata z edukacji na Uniwersytecie Maltańskim. Wśród jej publikacji znajdują się dwie monografie: jedna w języku maltańskim o historii alfabetów maltańskich. Książka nosi tytuł L-Istorja tal-Alfabett Malti, No. 62, Kullana Kulturali Series, Malta, 2004; oraz Los kobiet w kinie egipskim (1940-1960), University of Leeds, Wielka Brytania, 2002.

 

Ole Toft

Ambasador Królestwa Danii w Polsce

Ambasador Królestwa Danii w Polsce. Dyplomata i pracownik administracji rządowej specjalizujący się w sprawach europejskich. Ukończył studia magisterskie na kierunki prawniczym na Uniwersytecie w Kopenhadze. Od 1994 roku związany z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, zajmował stanowiska w Departamencie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, Departamencie Polityki Europejskiej oraz jako szef Sekretariatu Wykonawczego. W 2001 r. został doradcą ds. Polityki europejskiej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Trzykrotnie był delegowany do Stałego Przedstawicielstwa Danii przy Unii Europejskiej w Brukseli: w 1998 roku jako Sekretarz Ambasady, w 2004 roku jako Radca, a w 2013 roku jako Zastępca Stałego Przedstawiciela. W 2015 roku został powołany na stanowisko Podsekretarza ds. Zasobów i Operacji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W 2017 r. Objął stanowisko Dyrektora ds. Rybołówstwa w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, które rok później piastował w Ministerstwie Środowiska i Żywności. Odznaczony Orderem Kawalerskim Dannebrog.Jacek WiśniewskiJacek Wiśniewski.
Pracownik różnych firm sektora finansowego od 1995 roku. Zaczynał karierę jako asystent maklera, był analitykiem fundamentalnym i technicznym, zarządzającym portfelem inwestycyjnym. Współtworzył Dom Maklerski Raiffeisen Brokers oraz Raiffeisen TFI S.A. Wieloletni główny ekonomista Raiffeisen Bank Polska S.A. Był członkiem Rady Gospodarczej doradzającej premierowi w sprawach gospodarczych (pro bono). Obecnie szefuje family office i zarządza jego inwestycjami. Główne obszary zainteresowania to inwestowanie, ekonomia, psychologia i przywództwo.
REJESTRACJA
Skip to content