Branża morska spotyka się w Gdyni. 

Trwa rejestracja na 21. Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2022, podczas którego przedsiębiorcy, eksperci z sektora morskiego, samorządowcy, ekonomiści oraz przedstawiciele świata nauki omawiać będą wyzwania i szanse sektora gospodarki morskiej w nowym otoczeniu geopolitycznym.

Forum Gospodarki Morskiej odbędzie się 14 października 2022 r. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni, która stanie się centrum gorących branżowych dyskusji istotnych dla regionu i Polski.

- Myśleliśmy, że po pandemicznej przerwie powrócimy nareszcie do normalności. Jednak wojna w Ukrainie spowodowała kolejne kryzysy, kolejne zagrożenia. O tym właśnie chcemy rozmawiać podczas tegorocznego Forum – mówi Sławomir Kalicki, lider merytoryczny Forum Gospodarki Morskiej.

Obecne wydarzenia na wschodzie Europy wywierają wpływ nie tylko na państwa starego kontynentu, ale również poza nim. Dr Małgorzata Bonikowska, prezeska Centrum Stosunków Międzynarodowych, omówi współczesną sytuację geopolityczną i jej skutki dla naszego regionu. Natomiast sytuację ekonomiczną przeanalizuje Jacek Wiśniewski, wieloletni, główny ekonomista Raiffeisen Bank Polska. Obecność na Forum potwierdzili również: Marisa Farrugia, ambasador Republiki Malty oraz Ole Toft, ambasador Królestwa Danii.

- Forum Gospodarki Morskiej na trwale wpisało się do kalendarza wydarzeń biznesowych Gdyni. Nasze miasto bardzo mocno jest związane z morzem – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. -  Wielu naszych mieszkańców pracuje w firmach z tego sektora, wiele przedsiębiorstw z tej branży ma tutaj swoją siedzibę, więc jesteśmy bardzo mocno zainteresowani, aby ten sektor się prężnie rozwijał.

Swoją premierę podczas Forum będzie miał także zwycięski film w konkursie „Morze mnie kręci”, którego celem jest zaprezentowanie atrakcyjnego obrazu , perspektyw i szans zawodowych w branży morskiej.

Okiem eksperta

Wszystkie dyskusje zaplanowane podczas pięciu paneli tematycznych odbędą się w ciągu jednego dnia. Udział w nich wezmą m.in. wieloletni praktycy, którzy zarządzają przedsiębiorstwami z sektora gospodarki morskiej oraz doświadczeni w branży specjaliści. 

Lider panelu Technologie Morskie, Adam Niklewski wraz z zaproszonymi gośćmi omówi nowe, alternatywne paliwa okrętowe, ich dostępność zarówno od strony technologii jak i infrastruktury, szczególnie w odniesieniu do polskich portów. Uczestnicy dyskusji zastanowią się również nad konsekwencjami regulacji prawnych, które będą dotyczyły pomiaru śladu węglowego w transporcie morskim.

Tomasz Chamera, prezes Polskiego Związku Żeglarskiego poprowadzi panel Przemysły Jachtowe,  którego uczestnicy będą omawiali rozwiązania, jakie należy zastosować, aby wyjść naprzeciw wyzwaniom związanym z transformacją energetyczną w przemyśle jachtowym. Nie zabraknie tutaj przykładów działań już podejmowanych przez stocznie krajowe i międzynarodowe.

Tomasz Pelc, lider panelu Energia Odnawialna, wraz z gośćmi omówi wpływ realizacji Europejskiej Strategii Offshore oraz Europejskiej Strategii Wodorowej na zmiany zachodzące w europejskiej oraz polskiej gospodarce. Eksperci postarają się odpowiedzieć na pytanie, czy jesteśmy gotowi sprostać nowym wymaganiom stawianym przez Unię Europejską. Sytuację dodatkowo utrudnia wojna w Ukrainie, która wywiera olbrzymi wpływ na ceny energii i gazu w całej Europie.  Dyskusje dotyczyć będą też wyzwań dla przemysłu związanych z zeroemisyjnością i poszukiwaniem dostępu do taniej energii ze źródeł odnawialnych oraz taniego „zielonego” wodoru.

Podczas panelu Logistyka Morska, rozmówcy wraz z liderem Markiem Tarczyńskim,  przeanalizują wpływ kryzysu wywołanego pandemią na zakłócenie globalnego łańcucha dostaw. Paneliści zastanowią się także, jakie skutki wywołają w polskich portach morskich sankcje wojenne nałożone na Rosję.

Lider panelu poświęconego portom morskim, Piotr Pawłowski, poprowadzi dyskusję o długoterminowej wizji rozwoju portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Prezesi portów z Gdyni, Gdańska, Szczecina i Świnoujścia omówią też potrzeby i oczekiwania swoich partnerów biznesowych wobec infrastruktury portowej.

„MIECZNIK”

Wydarzeniem towarzyszącym Forum będzie seminarium poświęcone projektowi „Miecznik”. Obecnie najważniejszemu programowi modernizacji polskiej marynarki wojennej. Cezary Cierzan, dyrektor programu z Polskiej Grupy Zbrojeniowej, omówi założenia programu budowy trzech fregat rakietowych. Przedstawiciele zarządów podmiotów biorących udział w projekcie (Paweł Lulewicz, prezes Zarządu PGZ oraz Dariusz Jaguszewski, członek Zarządu Remontowa Shipbuilding) opowiedzą o planowanych inwestycjach i modernizacjach w stoczniach realizujących budowę. Dyskusje dotyczyć  będą także transferu technologii i wiedzy od zagranicznych podmiotów współpracujących w ramach programu, potrzeb rekrutacyjnych oraz łańcucha dostaw.

 

Bieżąca tematyka i ciekawi rozmówcy

Tematy zaproponowane przez organizatorów Forum Gospodarki Morskiej są niezwykle aktualne i dotyczą najważniejszych, bieżących zagadnień gospodarczych,  a dobór rozmówców w każdym panelu gwarantuje ciekawą i rzeczową dyskusję. Propozycję dodatkowych zagadnień lub pytania do panelistów skierować można poprzez zakładkę „zadaj pytanie”.

Forum Gospodarki Morskiej co roku skupia przedsiębiorców z branży gospodarki morskiej, którzy omawiają bieżącą problematykę, a także dyskutują o wyzwaniach stojących przed branżą.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, po wcześniejszej rejestracji na stronie internetowej. Ilość miejsc jest ograniczona, warto więc odpowiednio wcześniej potwierdzić swoją obecność na Forum.

 

Facebook: @ForumGospodarkiMorskiej 

Email: forum@gdynia.pl

Organizator:  Miasto Gdynia oraz Agencja Rozwoju Gdyni

KONTAKT:

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o.

Maja Stróżyk – Kierownik działań organizacyjnych, tel: 58 712 47 21, 607 579 359,

e-mail: maja.strozyk@arg.gdynia.pl

REJESTRACJA
Skip to content