Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2024

Przed nami XXIII edycja Gdyńskiego Forum Gospodarki Morskie, która odbędzie się 11 października 2024 r. Prelegenci sześciu paneli tematycznych, jak zawsze, skupią się na analizie szans i zagrożeń związanych z obecną sytuacją geopolityczną oraz jej odziaływaniem na szeroko rozumianą branżę morską.

Dyskusje dotyczyć będą obecnej sytuacji gospodarczej, ale paneliści postarają się również wskazać przyszłe kierunki rozwoju sektora i zdiagnozować stojące przed nim wyzwania. Wypracowana przez lata pozycja FGM, doświadczenie oraz szerokie kontakty liderów i organizatorów na rynku krajowym i za granicą są podstawą dalszego rozwoju Forum i budowania jego marki. Przez lata udało się przekształcić FGM w największe w Polsce spotkanie przedstawicieli firm gospodarki morskiej wyrażających opinie i potrzeby organizacji branżowych. Toczona w ich trakcie dyskusja na bazie B2B umożliwiła formułowanie wniosków przedstawianych potem Prezydentowi Gdyni, zaś w dużej mierze, ostatecznym adresatem tych wniosków były resorty odpowiedzialne za gospodarkę morską. Działania te stanowiły podstawę dotychczasowego sukcesu FGM o czym w wymierny sposób świadczy rosnąca z roku na rok liczba gości. Źródłem sukcesu jest stale dopasowywanej do potrzeb uczestników formule spotkania oraz w realizacji podstawowego założenia imprezy jakim jest „biznes dla biznesu”.

Tegoroczne Forum będzie opierało się na sześciu głównych blokach tematycznych:

  1. Porty morskie
  2. Logistyka morska
  3. Energia odnawialna
  4. Biznes w żeglarstwie
  5. Cyberbezpieczeństwo i żegluga autonomiczna
  6. Przemysł okrętowy.

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja na świecie stawia przed organizatorami Forum nowe wyzwania. Światowa gospodarka wkroczyła bezpowrotnie na ścieżkę cyfryzacji, automatyzacji oraz innowacyjnych technologii. Gospodarka morska w Europie szeroko korzysta z nowoczesnych cyfrowych rozwiązań co prowadzi do wzrostu konkurencyjności i budowania przewag konkurencyjnych korzystających z nich firm.

Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2024 - 11 października – Park Naukowo-Technologiczny

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, po wcześniejszej rejestracji na stronie internetowej. Ilość miejsc jest ograniczona, warto więc odpowiednio wcześniej potwierdzić swoją obecność na Forum. Rejestracja na wydarzenie zostanie uruchomiona 31 sierpnia.

Facebook: @ForumGospodarkiMorskiej 

Organizator:  Miasto Gdynia oraz Agencja Rozwoju Gdyni

KONTAKT:

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o.

Małgorzata Mnich-Kamińska – Kierownik działań organizacyjnych, tel:  607 579 359, 58 712 47 21

e-mail: malgorzata.kaminska@arg.gdynia.pl

REJESTRACJA
Skip to content