PANEL BIZNES W ŻEGLARSTWIE

Lider Tomasz Chamera

 

Rozwój technologiczny a strategie zrównoważonego rozwoju w biznesie wodniackim – wyzwania ekonomiczne i geopolityczne

• Przykłady nowoczesnych użytkowych rozwiązań technologicznych w branży.
• Znaczenie stosowanych rozwiązań dla środowiska naturalnego – wizje a rzeczywistość.
• Wyzwania ekonomiczne i geopolityczne – rozwój czy „wymuszona” stagnacja?
• Perspektywy krótko i długookresowe.

 

Paneliści

1) Łukasz Szyca - Wiceprezes POLBOAT, Dyrektor Sprzedaży MARINEWORKS
2) Artur Połoczański – Dyrektor ds. Public Relations SUNREEF YACHTS
3) Monika Bakkal – Dyrektor Marketingu Galeon Yachts
4) Bogusław Witkowski – Wiceperezes Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego
5) Jakub Płażyński - Dyrektor Biura ds. Współpracy z Akcjonariuszami Bank Pekao SA

 

INFORMACJE O LIDERZE PANELU

TOMASZ CHAMERA
Prezes Polskiego Związku Żeglarskiego

Przez wiele lat był trenerem żeglarstwa w Yacht Klubie „Stal” Gdynia. Już jako działacz sportowyzarządzał i nadal zarządza dużymi projektami, jak kampanie olimpijskie i regaty międzynarodowe.Zorganizował Młodzieżowe MŚ ISAF w 2004 roku, Młodzieżowe MŚ World Sailing w 2019 roku orazGdynia Sailing Days w latach 2010-2021. Z ramienia World Sailing nadzorował organizację i przebiegrywalizacji żeglarskiej podczas tegorocznych Igrzysk Olimpijskich w Tokio.

Z PZŻ związany jest od 2001 roku jako trener główny, dyrektor sportowy, wiceprezes ds. sportu, od2017 roku pełniąc funkcję prezesa. W latach 2015-2021 był Wiceprezydentem Europejskiej FederacjiŻeglarskiej EUROSAF. Od 2020 roku pełni funkcję Wiceprezydenta Światowej Federacji ŻeglarskiejWorld Sailing (największa ilość głosów 102 spośród 126 głosujących krajów). Jest członkiem ZarząduPolskiego Komitetu Olimpijskiego.

Zawodowo związany z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu, gdzie kieruje Zakładem Żeglarstwa.Jest absolwentem tej uczelni, od blisko 30 lat rozwija na niej żeglarstwo na wszystkich płaszczyznach.W 2004 r. uzyskał tytuł doktora. Ukończył również studia podyplomowe dla menedżerów sportu oraz zzakresu psychologii sportowej.

REJESTRACJA
Skip to content