PANEL PRZEMYSŁ OKRĘTOWY

lider: kmdr dr hab. Bartłomiej Pączek

 

Realizacja programu rozwoju polskiej Marynarki Wojennej

• Perspektywy i determinanty rozwoju polskiej Marynarki Wojennej.
• Szanse i zagrożenia inwestycji w świetle wojny na Ukrainie.
• Ocena stanu aktualnego i warianty rozwoju Marynarki Wojennej.
• program „Miecznik” jako najważniejsze przedsięwzięcie modernizacyjne dla Marynarki Wojennej RP

 

 

INFORMACJE O LIDERZE PANELU

kmdr dr hab. BARTŁOMIEJ PĄCZEK
Dziekan Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

Kierował m.in. międzynarodowym zespołem naukowców w ramach realizacji projektuCHEMSEA – Chemical Munitions Search and Assessment (projekt realizowany w ramachBaltic Sea Region Strategy, współfinansowany z programu Baltic Sea RegionProgramme 2007 - 2013), gdzie pełnił funkcję lidera pakietu zadaniowego(Workpackage Leader), oraz członka Komitetu Sterującego. Kierował także pracamizespołu międzynarodowego w projekcie DAIMON – Decision Aid for MunitionsManagement (projekt realizowany w ramach programu Interreg Baltic Sea Region 2014- 2020).

Jest popularyzatorem tematyki bezpieczeństwa morskiego i bezpieczeństwa morskiegopaństwa, pełniąc funkcję redaktora naukowego zeszytów naukowych WydziałuDowodzenia i Operacji Morskich – „Rocznika Bezpieczeństwa Morskiego”, a takżedziałając na forum organizacji społecznych: Ligi Morskiej i Rzecznej oraz PolskiegoTowarzystwa Nautologicznego.

REJESTRACJA
Skip to content