pomorski park naukowo- technologiczny gdynia

Aleja Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

FORUM GOSPODARKI MORSKIEJ GDYNIA 2019

Więcej informacji o programie Forum wkrótce

11 październik 2019

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia

FORUM GOSPODARKI MORSKIEJ GDYNIA 2019

Więcej informacji o programie Forum wkrótce

Czas

Temat

Osoba prowadzaca

Panele Tematyczne

12.00 - 14.00

Panel Przemysły Morskie – Lider panelu: Mateusz Filipp

Więcej informacji wkrótce

 

Mateusz Filipp - Dyrektor Linii Biznesowej – Statki cywilne, PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o.


Paneliści:

Więcej informacji o gościach panelu wkrótce

Panel Prawo i Finanse - Lider panelu Dr Krzysztof Kochanowski

"Finansowanie żeglugi i przemysłu stoczniowego – poszukując kapitału i zaufania’’

 

  • Źródła finansowania projektów stoczniowych, zakupu lub budowy nowych statków oraz skuteczne metody pozyskiwania kapitału polskiego i zagranicznego.
  • Wiarygodne i funkcjonalne sposoby zabezpieczenia prawnego inwestycji stoczniowych w niełatwym otoczeniu polskiego systemu prawno-finansowego.
  • Doświadczenia i oczekiwania polskich i zagranicznych armatorów, stoczni, banków oraz innych graczy rynkowych.

Dr Krzysztof Kochanowski, Radca Prawny, Kancelaria Mar-Consult


Paneliści:

Ingmar Loges - Dyrektor Zarządzający oraz Szef działu Shipping Finance na półkulę zachodnią, DVB Bank SE

Ezio Del Maso, Senior Associate, Stephenson Harwood

Artur Tomaszewski, Prezes Zarządu, DNB Bank Polska S.A

Janusz Władyczak, Prezes Zarządu, KUKE S.A

Panel Logistyka Morska - Lider panelu: Marek Tarczyński

"Porty morskie wobec współczesnych wyzwań logistyki"

  • współczesne, globalne wyzwania logistyczne w dobie IV rewolucji przemysłowej - ich identyfikacja oraz ocena wpływu na sektor transportu morskiego (sferę żeglugi i portów morskich),
  • podstawowe tendencje i kierunki rozwoju globalnego transportu intermodalnego  - rozwój globalnej, infrastruktury morskiej (kanały panamski i sueski) oraz lądowej (Nowy Jedwabny Szlak, sieci interkontynentalne itp.) zmiany wielkości i struktury rodzajowej i kierunkowej przewozów, bariery w sferze rozwoju handlu (protekcjonizm, etc.) oraz transportowe i logistyczne, zmiany w żegludze kontenerowej i terminalach kontenerowych (nowe technologie, ICT, etc.), dostosowanie infrastruktury portowej do efektu kaskady w żegludze kontenerowej,
  • procesy koncentracji poziomej i pionowej w żegludze kontenerowej - ocena ich skutków dla globalnego sektora TSL, głównie sektora portowego, napięcia między terminalowymi zdolnościami przeładunków burtowych i lądowych,
  • nowe rozwiązania i koncepcje w dziedzinie rozwoju transportu intermodalnego - koncepcja Port Centric Logistics, jako alternatywa dla bezpośrednich kontenerowych dostaw samochodowych,
    koło zamachowe rozwoju transportu intermodalnego i morskich terminali kontenerowych w Polsce - rozwój polskiego handlu droga morską zamorskiego i/lub tranzyt?

Marek Tarczyński - Przewodniczący Rady Polskiej Izby Spedycji i Logistyki (PISIL), Prezes Zarządu w firmie Terramar Sp. z o.o.


Paneliści:

Adam Żołnowski - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, DCT Gdańsk S.A.

Jan Jarmakowski - Dyrektor Zarządzający, GCT Gdynia Container Terminal S.A.

Adam Meller - Prezes Zarządu, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Maciej Brzozowski - Dyrektor, Hafen Hamburg Marketing e.V. Przedstawicielstwo w Polsce

Dominique Willems - Senior Manager - Customs and Indirect Taxation, Digitalisation and IT, CLECAT – European Association for Forwarding, Transport, Logistics and Customs Services

Martin Hubeňák - Przedstawiciel na Polskę, Czechy i Słowację, Port w Antwerpii

prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski, Uniwersytet Morski w Gdyni, moderator dyskusji

Panel Shipping - Lider panelu: kpt. ż.w. Jakub Szymański

Więcej informacji wkrótce

kpt ż.w. Jakub Szymański, Sekretarz Generalny, Inter Manager, Wyspa Man


Paneliści:

Więcej informacji o gościch panelu wkrótce

15.10 - 15.30

Wnioski i zamknięcie Forum

Sławomir T. Kalicki Lider Forum Gospodarki Morskiej, Prezes Zarządu Grupy Firm Inter Marine

Sponsorzy