FORUM GOSPODARKI MORSKIEJ GDYNIA 2017

Szczegóły programu Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2017 zostaną podane wkrótce.

13 października 2017

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia

FORUM GOSPODARKI MORSKIEJ GDYNIA 2017

Szczegóły programu Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2017 zostaną podane wkrótce.

czas

temat/zdarzenie

osoba prowadząca

8.00 - 14.00

Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2017

Szczegóły zostaną podane wkrótce.

panele tematyczne

12.00 - 14.00

Panel Logistyka Morska - Lider panelu: Marek Tarczyński


  • Krajowa Administracja Skarbowa po połączeniu ze służbą celną – zmiany istotne dla logistyków i załadowców.

  • Koncentracja rynku kontenerowego - konsekwencje dla logistyki morskiej (terminali, spedytorów i szerzej załadowców).

Marek Tarczyński - Przewodniczący Rady Izby Polskiej Izby Spedycji i Logistyki (PISIL), Prezes Zarządu w firmie Terramar


Paneliści:

Prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski - Akademia Morska w Gdyni - moderator dyskusji

More detailes soon

Więcej informacji wkrótce.

Panel Porty Morskie - Lider panelu Krzysztof Szymborski

  • Polskie porty u progu "wielkiego skoku"

  • Jedwabny Szlak a rozwój portów morskich w Polsce

Krzysztof Szymborski - Przewodniczący Rady Interesantów Portu Gdynia, Prezes Zarządu BCT Bałtyckiego Terminala Kontenerowego w Gdyni Sp. z o.o.


Paneliści:

Adam Meller - Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia.

Łukasz Greinke - Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk

Arkadiusz Zgliński - Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o.

Dariusz Słaboszewski - Prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A..

Władysław Jaszowski - moderator dyskusji

Panel Przemysły Morskie – Lider panelu: Jerzy Czuczman

  • „Polski przemysł stoczniowy w kontekście Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju”

  • „Innowacyjność polskiego przemysłu stoczniowego i podnoszenie  poziomu jego  konkurencyjności”.

Jerzy Czuczman - Prezes Związku Pracodawców Forum Okrętowe; Prezes Towarzystwa Okrętowców Polskich KORAB


Paneliści:

Marek Gróbarczyk - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

prof. dr hab. inż Maciej Chorowski - Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Więcej informacji wkrótce

Panel Ship Management - Lider panelu: Piotr Masny

"Status polskiego marynarza"

  • Rynek pracy.

  • Sytuacja prawna polskich marynarzy w zakresie ubezpieczenia społecznego i opodatkowania.

  • Edukacja i ścieżka kariery.

Piotr Masny - Dyrektor Generalny Seatrans Ship Management Poland Sp. z o.o., Polski Związek Zarządców Statków


Paneliści:

Dorota Arciszewska-Mielewczyk - Posłanka na Sejm RP; Przewodnicząca Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Wojciech Ślączka - dr hab. inż. kpt. ż.w., profesor nadzwyczajny Akademii Morskiej W Szczecinie, Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie

Waldemar Perchel - Prezes Zarządu Dohle Marine Services Europe; Członek Rady APMAR - Związku Agentów i Morskich Przedsiębiorstw Rekrutacyjnych.

Dariusz Jellonek - Dyrektor Generalny V. Ships Poland Sp. z o.o.; Członek Polskiego Związku Zarządców Statków

14.00 - 16.00

Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2017

Szczegóły zostaną podane wkrótce.

sponsorzy