PANEL TECHNOLOGIE MORSKIE

Adam Niklewski

 

„Nowe paliwa i pomiar śladu węglowego”

1. Alternatywne paliwa okrętowe – Status i perspektywy – DNV – Ekspert ds. dekarbonizacji i szef floty w eksploatacji, Adam Niklewski

2. Nowe technologie – Postęp i Infrastruktura.

3. Pomiar śladu węglowego – czy jesteśmy gotowi?

4. Perspektywa osi czasu i granice regulacyjne.

 

INFORMACJE O LIDERZE PANELU

Adam Niklewski - absolwent Politechniki Gdańskiej na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa, swoją pracę magisterską oparł na wiedzy i stażach na Technical Universitat Hamburg-Harburg (TUHH) oraz Istanbul Technical University (ITU). Ponadto absolwent programu International Executive MBA. Od 17 lat związany z DNV, zajmując się zarządzaniem projektami związanymi z nadzorem nad remontami statków oraz certyfikacją wyposażenia i systemów okrętowych na rynku europejskim i światowym. W swojej pracy oddelegowany również do bezpośrednich negocjacji z administracjami bander na tematy związane z Międzynarodowymi Konwencjami IMO, np. Ballast Water Management, w których DNV jest autoryzowanym przedstawicielem na świecie. Obecnie najbardziej zaangażowany w tematykę dekarbonizacji oraz realizację strategii IMO na rzecz redukcji gazów cieplarnianych (GHG) w perspektywie 2020-2050. Na poziomie eksperckim współpracuje m.in. z takimi podmiotami jak: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Infrastruktury, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czy Sejmik Województwa Pomorskiego. Wcześniej pracownik i wykładowca Politechniki Gdańskiej oraz pracownik IMP PAN..

 
 

PANELIŚCI

 
 
REJESTRACJA
Skip to content