pomorski park naukowo- technologiczny gdynia

Aleja Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

Panel Technologie Morskie

Centrum Konferencyjne Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98,\

SALA C

Lider Panelu

Mateusz Filipp
Dyrektor Linii Biznesowej – Statki cywilne, PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o.

LIDER PANELU

Od urodzenia mieszkaniec Gdyni. Z branżą okrętową związany od 20 lat, chociaż rodzinne tradycje sięgają znacznie dalej.

Zaczynał w biurze handlowym Stoczni Gdynia S.A. W latach 2008-2009 zajmował stanowisko prezesa zarządu tej spółki. Następnie kierował biurem handlowym i marketingiem w Stoczni Gdańskiej angażując się w przywrócenie obecności tej firmy na międzynarodowym rynku budowy statków, kadłubów oraz konstrukcji stalowych. Po odejściu ze Stoczni Gdańskiej kierował biurem kontraktacji i zakupów w LOTOS Petrobaltic SA, gdzie odpowiadał między innymi za zakup nowej platformy wiertniczej, kontraktację badań sejsmicznych itd. Następnie dołączył do Remontowej Shipbuilding SA, gdzie w latach 2015–2017 pełnił funkcję członka zarządu, a następnie prezesa zarządu.

Pełnił także funkcję Dyrektora Zakładu Nowych Budów SR Nauta oraz członka rady nadzorczej MSR Gryfia SA w Szczecinie.

W życiu pozazawodowym płetwonurek nurkujący na wrakach Zatoki Gdańskiej i Morza Bałtyckiego, a także w jaskiniach. Poza tym triatlonista, żeglarz, narciarz i motocyklista.

 

IDEA PANELU

Panel Technologie Morskie zostanie poświęcony „Strategii rozwoju przemysłu okrętowego w Polsce” opracowywanej obecnie przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.  Podczas wystąpień i dyskusji panelowych przyjrzymy się omawianej strategii z różnych perspektyw:

Perspektywa zewnętrzna - Spojrzenie z perspektywy dwóch globalnych graczy: Damen Engineering Gdańsk oraz Wärtsilä Polska. Poznanie ich perspektywy pozwoli spojrzeć nieco szerzej na pespektywy rozwoju i zagrożeń europejskiego przemysłu okrętowego za kilka lub kilkanaście lat. Z jakimi wyzwaniami przyjdzie się mierzyć w zakresie ryzyka i zarządzania projektami, jaka będzie wzajemna relacja stoczni i pozostałych interesariuszy w projektach budowy statków, zwłaszcza biur projektowych i dostawców pakietów mechanizmów i urządzeń?

Perspektywa podwykonawców i wykonawców – intencją jest wychwycenie i opisanie podstawowych różnić pomiędzy sposobami funkcjonowania stoczni polskich i zagranicznych oraz próba określenia mocnych i słabych stron polskich stoczni w tej perspektywie – ważnej, bo kluczowej dla konkurencyjności, zarówno w zakresie kosztów, jak i dostępności zasobów. Gdy zaś chodzi o dostawców, interesującym może być spojrzenie na szanse i warunki koniecznie do spełnienia, by mogli oni być konkurencyjni na rynku globalnym zwiększając swój udział. Innymi słowy, czy mogą oni stać się kołem zamachowym branży i zastąpić w tej roli stocznie, na wypadek gdyby ich pozycja miała maleć, oraz czy możliwe jest zbudowanie globalnej polskiej marki okrętowej.

Spróbujemy również ocenić szanse i zagrożenia, które płyną z poszczególnych strategii dla rynku lokalnego, w tym m.in.:

- drenowanie rynku lokalnego ze specjalistów,

- ograniczenie kompetencji do działań podstawowych, o nieinnowacyjnym czy rozwojowym charakterze,

- przerzucanie na stocznię ryzyk projektów przy ograniczonym wpływie na ich mitygowanie,

- zdolności planistyczne i kompetencje zarządcze polskich stoczni,

- kwestie finansowania i płynności finansowej,

- kwestie zaufania i etyki pracy,

- bariery rozwojowe branży okrętowej w Polsce i oczekiwane wsparcie ze strony administracji państwowej w ich przełamywaniu,

- czy Polska ma do zaoferowania coś unikalnego – możliwości wypracowania innowacji.

 

Mateusz Filipp - Dyrektor Linii Biznesowej – Statki cywilne, PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o.

Panelisci:

Teus van Beek - Director, Ecosystem Innovation, Wärtsilä Netherlands

Paweł Klim - Project Manager D&P, Damen Engineering Gdańsk Sp. z o.o.

Maciej Rek - Prezes Zarządu, Enamor Sp. z o.o.

Jerzy Czuczman - Prezes Zarządu, Polskie Forum Technologii Morskich

Radosław Pachecki - Kierownik Projektu ds. Logistyki Morskiej, PGE Baltica Sp. z o.o.

Iain Shepherd – Starszy ekspert, Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa

Paweł Dubiel - Dyrektor Zarządzający, HG Solutions Sp. z o.o.

Pozostałe Panele