pomorski park naukowo- technologiczny gdynia

Aleja Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

Porty Morskie

Centrum Konferencyjne Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98,

SALA D

Lider Panelu

Krzysztof Szymborski
Przewodniczący Rady Interesantów Portu Gdynia,
Prezes Zarządu BCT Bałtyckiego Terminala Kontenerowego w Gdyni Sp. z o.o.

LIDER PANELU

Krzysztof Szymborski, Przewodniczący Rady Interesantów Portu Gdynia, Prezes Zarządu BCT (Bałtyckiego Terminala Kontenerowego ) w Gdyni.

Pracuje w branży portowej ponad 30 lat. W tym czasie zajmował się eksploatacją terminali portowych w Gdańsku i w Gdyni, a także strategią rozwoju portu Gdynia. Członek założyciel europejskiej platformy logistycznej ALICE przy Komisji Europejskiej. Od ubiegłego roku radca Krajowej Izby Gospodarczej.
W ostatnich latach zarządza terminalem kontenerowym BCT, należącym od 2003 roku do międzynarodowej grupy ICTSI. Od 2013 roku jest przewodniczącym Rady Interesantów Portu w Gdyni. Jest inicjatorem wielu działań na rzecz rozwoju portu w Gdyni, jego pogłębienia, skomunikowania z zapleczem, m.in. rewitalizacji Magistrali Węglowej Gdynia – Śląsk oraz budowy korytarza Bałtyk – Adriatyk. Czynnie pracuje nad polepszaniem otoczenia biznesu portowego, jak usprawnianie odpraw granicznych czy warunków fiskalnych dla przedsiębiorstw obsługujących polski handel zagraniczny, tworzenie prawa krajowego i unijnego regulującego działalność portową, rozwój innowacyjnych technologii informatycznych i komunikacyjnych wspierających logistykę i in.

Lider panelu Porty Morskie podczas Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2015 oraz 2016.

 

IDEA PANELU

Tematem przewodnim tegorocznego panelu Porty Morskie będzie hasło "4.0 Nowoczesne technologie w polskich portach morskich". Głównymi kwestiami z którymi zmierzą się goście tegorocznego panelu Porty morskie będą kwestie związane z szybkim rozwojem technologicznym w branży morskiej.

Współczesne statki są coraz większe, a przy stałej lub zmniejszającej się liczbie ich załóg do rozładunku i załadunku  tychże potrzeba coraz więcej spójnych danych i uczestników procesów przetwarzających informacje i wdrażających inteligentne  technologie.

Na przeładunki w terminalach chcemy przeznaczać coraz mniej czasu i pieniędzy oraz pracy ludzkiej, co wymaga korzystania z innowacyjnych technologii ICT (blockchain, Big Data itp.) oraz dalszej automatyzacji urządzeń przeładunkowych.

Nowatorskie, inteligentne technologie w portach i na ich styku z lądem i morzem przyczynią się do przyśpieszenia przeładunków, zmniejszenia ich kosztów i poprawy obsługi logistycznej ładunku.

W tym kontekście nasi goście odpowiedzą m. in. na pytania:

·Działania portów polskich w dziedzinie innowacyjnych technologii?
·Jak zapewnią obsługę wymagających armatorów?
·Jak w kontekście nowych technologii wykreują konkurencyjność wobec portów Morza Północnego i Bałtyku?

Krzysztof Szymborski - Przewodniczący Rady Interesantów Portu Gdynia, Prezes Zarządu BCT Bałtyckiego Terminala Kontenerowego w Gdyni Sp. z o.o.

Panelisci:

Adam Meller - Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Dariusz Słaboszewski - Prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Sven Daniels - Dyrektor IT, HPC Hamburg Port Consluting GmbH, Hamburg

Jowita Zielinkiewicz - Dyrektor ds. Innowacji i Pozyskiwania Funduszy, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Władysław Jaszowski - moderator

Pozostałe Panele

Sponsorzy