pomorski park naukowo- technologiczny gdynia

Aleja Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

Panel Porty <orskie i Logistyka

Centrum Konferencyjne Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98

SALA A

Lider Panelu

Marek Tarczyński
Przewodniczący Rady Izby Polskiej Izby Spedycji i Logistyki (PISIL)
Prezes Zarządu w firmie Terramar Sp. z o.o.

LIDER PANELU

Marek Tarczyński, Przewodniczący Rady Polskiej Izby Spedycji i Logistyki (PISIL), Prezes Zarządu w firmie Terramar

Członek Rady Izby PISIL od 2001 roku, zaś jej Przewodniczący od 2006 roku. Główne cele i zadania,  jakie stawia sobie Izba,  to ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego oraz wobec międzynarodowych organizacji spedytorów; zapewnienie dostępu do informacji krajowych i międzynarodowych, zwłaszcza w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej; organizowanie szkoleń, sympozjów, konferencji, kongresów o tematyce będącej w sferze zainteresowań członków Izby.  Polska Izba Spedycji i Logistyki jest członkiem narodowym International Federation of Freight Forwarders Associations "FIATA" w Zurichu, członkiem European Organisation for Forwarding and Logistics w Brukseli "CLECAT", członkiem Krajowej Izby Gospodarczej, oraz członkiem stowarzyszonym Krajowej Izby Gospodarki Morskiej.

IDEA PANELU

Tematem przewodnim tegorocznego panelu Porty i Logistyka będą „Porty morskie wobec współczesnych wyzwań logistyki”. Zaproszeni goście będą dyskutować o najgorętszych tematach i wyzwaniach przed którymi aktualnie stoi branża portowo-logistyczna.

 

Przyjrzymy się współczesnym, globalnym wyzwaniom logistycznym w dobie IV rewolucji przemysłowej - ich identyfikacja oraz ocena wpływu na sektor transportu morskiego (sferę żeglugi i portów morskich);

Przedyskutujemy podstawowe tendencje i kierunki rozwoju globalnego transportu intermodalnego  - rozwój globalnej  infrastruktury morskiej (kanały panamski i sueski) oraz lądowej (Nowy Jedwabny Szlak, sieci interkontynentalne). W tym kontekście omówimy także zmiany wielkości i struktury rodzajowej i kierunkowej przewozów, bariery w sferze rozwoju handlu (protekcjonizm, itd.) oraz transportowe i logistyczne zmiany w żegludze kontenerowej i terminalach kontenerowych (nowe technologie, ICT, itd..). Jakich będzie to wymagać zmian aby dostosować infrastrukturę portową do efektu kaskady w żegludze kontenerowej;

 

Powyższe kwestie pociągają za sobą kolejne, takie jak:

- procesy koncentracji poziomej i pionowej w żegludze kontenerowej - ocena ich skutków dla globalnego sektora TSL, głównie sektora portowego,

napięcia między terminalowymi zdolnościami przeładunków burtowych i lądowych, 

-  nowe rozwiązania i koncepcje w dziedzinie rozwoju transportu intermodalnego - koncepcja Port Centric Logistics, jako alternatywa dla bezpośrednich kontenerowych dostaw samochodowych.

Liczymy że panel wskaże polskiej branży konkretne kierunki działań w bardzo wymagającym globalnym środowisku.

 

Marek Tarczyński - Przewodniczący Rady Polskiej Izby Spedycji i Logistyki (PISIL), Prezes Zarządu w firmie Terramar Sp. z o.o.

Panelisci:

Adam Żołnowski - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, DCT Gdańsk S.A.

Jan Jarmakowski - Dyrektor Zarządzający, GCT Gdynia Container Terminal S.A.

Adam Meller - Prezes Zarządu, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Maciej Brzozowski - Dyrektor, Hafen Hamburg Marketing e.V. Przedstawicielstwo w Polsce

Dominique Willems - Senior Manager - Customs and Indirect Taxation, Digitalisation and IT, CLECAT – European Association for Forwarding, Transport, Logistics and Customs Services

Martin Hubeňák - Przedstawiciel na Polskę, Czechy i Słowację, Port w Antwerpii

Artur Dołotto - Dyrektor Zarządzający, IPSEN Logistcs Polska Sp. z o.o.

Wojciech Szymulewicz - Prezes Zarządu, BCT Gdynia Sp. z o.o.

prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski, Uniwersytet Morski w Gdyni, moderator dyskusji

Pozostałe Panele