pomorski park naukowo- technologiczny gdynia

Aleja Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

2015-09-10

Porty morskie jako centra logistyczne

Tradycyjna terminologia przyjęta przez Unię Europejską wskazuje, że port morski jest obiektem wyposażonym w infrastrukturę, która umożliwia statkom handlowym cumowanie, załadunek i rozładunek, a pasażerom wejście lub opuszczenie pokładu statku. Z punktu widzenia logistyki morskiej definicja ta nie jest jednak wyczerpująca. W tym kontekście port jest bowiem logistycznym i gospodarczym węzłem w systemie globalnego transportu o wybitnie morskiej specyfice, w którym zachodzi funkcjonalnie i przestrzennie różnorodna działalność bezpośrednio lub pośrednio związana z łańcuchami logistycznymi, których elementem pozostają lądowo-morskie łańcuchy transportowe.

Wyjątkowa rola portów morskich w globalnym handlu i transporcie wiąże się przede wszystkim z tym, że są one de facto początkowymi oraz końcowymi punktami transportu morskiego. Jest to jedna z najważniejszych części lądowo-morskich łańcuchów transportowych, za pomocą której jednorazowo można obsłużyć największą ilość ładunków. Obiekty te są zarazem pierwszym oraz docelowym punktem transportu samochodowego, kolejowego oraz rzecznego, związanych z przewozem towarów. Porty morskie to również współczesne bieguny wzrostu i elementarne ekosystemy gospodarcze miast, a często również całych regionów znajdujących się na wybrzeżu. Atrakcyjne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej – w tym przemysłowej – na ich terenach sprawiają, że pojawia się potrzeba koncentracji ładunków na ich obszarach. Co więcej, obiekty portowe są także uznawane m.in. za powszechnie dostępne centrum wiedzy o ładunkach, środkach transportu czy potencjale przeładunkowym. Wszystko to powoduje, że w opinii ekspertów stanowią one najważniejsze ogniwa łańcucha logistycznego w światowym handlu. Duże porty morskie, o wielkości przeładunków przekraczających 1,5 mln ton, utożsamia się z międzynarodowymi centrami logistycznymi.

Polska, implementując unijną politykę transportową oraz morską, jest zobligowana do tworzenia infrastruktury technicznej portowych centrów logistycznych jako elementu krajowego systemu logistycznego. O polskich wyzwaniach w tym zakresie rozmawiać będziemy podczas Panelu Porty Morskie i Logistyka Morska, na które serdecznie Państwa zapraszamy!

 

fot. P. Kozłowski