pomorski park naukowo- technologiczny gdynia

Aleja Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

2017-08-21

Pomorskie inteligentne specjalizacje

Koncepcja inteligentnej specjalizacji oparta jest na założeniu, że dzięki koncentracji zasobów wiedzy i nakierowaniu ich na ograniczoną liczbę priorytetowych działań gospodarczych kraje i regiony zyskają i utrzymają przewagę konkurencyjną w gospodarce. Przy takiej polityce regiony mogą odnieść korzyści wynikające z efektu skali, efektu rozszerzenia oferty rynkowej, a także efektów pośrednich  związanych z tworzeniem i wykorzystaniem wiedzy, co ma duże znaczenie dla produktywności. Strategia inteligentnych specjalizacji zakłada ukierunkowanie innowacji, badań naukowych i prac rozwojowych na obszary tematyczne o najwyższym potencjale gospodarczym regionu, co w konsekwencji przyczyni się do budowania jego przewagi konkurencyjnej w kraju i za granicą.

W przypadku województwa pomorskiego kwestie gospodarcze, w tym współpraca administracji z biznesem i uczelniami, zawarte zostały w Regionalnym Programie Strategicznym, w zakresie rozwoju gospodarczego - „Pomorski Port Kreatywności”. Pełni on również rolę  Regionalnej Strategii Innowacji, w ramach której za Inteligentne Specjalizacje Pomorza w zakresie gospodarki morskiej uznano „Technologie offshore i portowo-logistyczne”. Znalazły się one wśród 4 obszarów, które zyskały miano inteligentnych specjalizacji regionu.

W przypadku technologii offshore i portowo–logistycznych, zgłoszono łącznie 22 przedsięwzięcia, z czego ostatecznie 6 aplikacji o łącznej wartości 40 mln zł wybrano do dofinansowania. Zdecydowaną większość stanowią projekty partnerskie, realizowane we współpracy m.in. z Zarządem Morskiego Portu Gdynia SA, Akademią Morską w Gdyni, Instytutem Morskim w Gdańsku, Instytutem Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.

Natomiast województwo zachodniopomorskie określiło 8 regionalnych inteligentnych specjalizacji. Podmioty prowadzące działalność w obszarze gospodarki morskiej odnajdą swoje miejsce m.in. w 3 specjalizacjach: Wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe, Zaawansowane wyroby metalowe czy Multimodalny transport i logistyka. Region brał również udział w procesie identyfikacji 20. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji „Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy”.

Znaczącą część Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w obszarze wsparcia dla przedsiębiorców dedykowana jest wyłącznie regionalnym inteligentnym specjalizacjom. To ponad 137 mln euro, czyli ponad połowa środków przeznaczonych na bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, poprzez inwestycje w badania i rozwój oraz podnoszenie konkurencyjności firm.

Tematyka innowacji w przemyśle morskim znajdzie się w programie panelu Przemysłów Morskich Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2017.

Tekst opracowany został przy współpracy z czasopismem "Namiary na Morze i Handel".

 

Na zdjęciu Bałtycki Port Nowych Technologii w Gdyni.

fot. UM Gdynia

 

4 namiary