pomorski park naukowo- technologiczny gdynia

Aleja Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

2015-09-15

Polskie porty rosną w siłę

Jesteśmy dziś świadkami dynamicznego rozwoju polskich portów morskich. W gdyńskim porcie łączna kwota przeznaczona na inwestycje w 2015 r. ma wynieść ponad 211 mln zł, w 2016 r. – 236 mln zł, a w 2017 r. – więcej niż 162 mln zł. Zdecydowaną większość tych środków pochłoną projekty związane z modernizacją portowej infrastruktury – kolejowej, drogowej oraz nabrzeży. Pozostałe pieniądze zostaną przeznaczone na tzw. suprastrukturę, w skład której wchodzą m.in. place składowe, magazyny, budynki biurowe i pomocnicze. Za miedzą fundusze są z kolei zogniskowane na budowę drugiego morskiego terminalu kontenerowego, który ma zostać zrealizowany w 2016 r za 1 mld zł. Drugie tyle ma być w gdańskim porcie zainwestowane do 2020 r. W Świnoujściu projekty inwestycyjne również związane są z budową terminalu kontenerowego. Do końca obecnej dekady port ten planuje zainwestować prawie 700 mln zł.

Dzięki przeprowadzanym inwestycjom rośnie pozycja polskich portów w regionie. W ubiegłym roku w Gdańsku przeładowano o 2 mln ton więcej niż rok wcześniej. Również gdyński port zaliczył rekordowy – blisko 10-procentowy – wzrost przeładunków.  To cieszy, gdyż konkurencja w akwenie Morza Bałtyckiego jest zacięta. Do największych „rywali” naszych portów zaliczyć można przede wszystkim: Kaliningrad, Lubekę, Rostock, Hamburg, Bremerhaven i Kłajpedę, a jeśli chodzi o ładunki masowe płynne, również porty zlokalizowane na wschodnim wybrzeżu Bałtyku – Rygę, Tallin, Primorsk, Ust Ługę, Ventspils czy Butinge.

Szacuje się, że cztery największe polskie porty morskie w 2014 r. przeładowały towary za znacznie powyżej 50 mld zł. Jest to wielki skok w porównaniu z 2011 (około 42 mld zł) oraz 2007 rokiem (około 30 mld zł). Stanowi to wyraźny dowód na to, jak ważną rolę pełnią one w naszej gospodarce. Należności budżetowe związane ze zgłoszonymi przez nie ładunkami opiewają co roku w granicach 10 mld zł. Dalsza rozbudowa polskich portów morskich jest zatem ewidentnie w interesie naszego kraju. Podczas Panelu Porty Morskie eksperci będą dyskutowali między innymi o tym, jaka powinna być polityka ich zarządów.

Serdecznie Państwa zapraszamy!