pomorski park naukowo- technologiczny gdynia

Aleja Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

2015-08-18

Pani Profesor dr hab. Dorota Pyć gościem specjalnym Forum Gospodarki Morskiej

Gościem specjalnym tegorocznego Forum Gospodarki Morskiej będzie prof. Dorota Pyć, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, odpowiedzialna za sprawy związane z gospodarką morską i żeglugą śródlądową. Podczas swojego wystąpienia postara się odpowiedzieć na pytanie dotyczące roli polskiego prawa w kształtowaniu czynników wzrostu gospodarki morskiej.

 

Pani Minister jest wybitnym specjalistą w tej dziedzinie. Pełni rolę członka Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego, jest wiceprzewodniczącą Komisji Prawa Morskiego Polskiej Akademii Nauk oraz autorką wielu opracowań odnośnie prawa morskiego, prawa morza oraz gospodarki morskiej. Do najbardziej znanych zaliczyć można chociażby Leksykon Prawa Morskiego.

 

Gdynianka z urodzenia od lat jest związana z Pomorzem. Jako absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na tejże uczelni kontynuuje karierę naukową. W 2000 r. uzyskała tytuł doktora, a w 2012 r. doktora habilitowanego nauk prawnych. Od 2013 r. jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Tematyki morskiej dotyczyły zarówno praca doktorska („Wpływ zasady zrównoważonego rozwoju na ochronę środowiska i zasobów naturalnych w obszarze Morza Bałtyckiego"),  jak i habilitacyjna („Prawo Oceanu Światowego. Res usus publicum) pani Podsekretarz.

 

Prof. Dorota Pyć zaszczyci gdyńskie forum swoją obecnością nie po raz pierwszy. W 2013 r. była tu jednym z ekspertów biorących udział w debacie dotyczącej znaczenia Morza Bałtyckiego dla gospodarki i obronności państwa polskiego na tle trendów globalnych. W ubiegłym roku jej wystąpienie zainicjowało część Forum dotyczącą stricte tematyki morskiej. Podczas swoich wystąpień podkreślała, iż: „Międzynarodowe Forum Gospodarcze to wydarzenie wyjątkowe. Mało jest bowiem takich inicjatyw, które z tak dużym powodzeniem stwarzają możliwości do przedyskutowania zagadnień kluczowych z punktu widzenia gospodarki morskiej. Dorobek Forum to proces kształtowania się ważnej części gospodarki narodowej, stanowi ważny punkt odniesienia do rozważań o sprawach morskich w ujęciu krajowym i unijnym. Tylko wspólny wysiłek zapewni maksymalizację zysków dla gospodarki i społeczeństwa”.

 

fot. P. Kozłowski