pomorski park naukowo- technologiczny gdynia

Aleja Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

2016-09-05

Nowy Unijny Kodeks Celny

1 maja br. wszedł w życie Unijny Kodeks Celny (UKC). Ma on na celu ujednolicenie stosowania prawa celnego na poziomie całej Unii Europejskiej, uporządkowanie przepisów (np. poprzez zniesienie dotychczasowego podziału na przeznaczenia i procedury celne) oraz pełną implementację obsługi celnej w łańcuchu importowo – eksportowym.

W założeniu nowe regulacje mają także za zdanie wprowadzenie ułatwień w zakresie procedur celnych zmierzających do wzrostu efektywności obsługi towarów, wdrożenie procesów biznesowych w środowisku elektronicznym (zarówno dla administracji celnych, jak i podmiotów dokonujących obrotu towarowego z zagranicą) oraz wspieranie rzetelnych i godnych zaufania podmiotów gospodarczych (upoważnionych  przedsiębiorców AEO).

Nowe zasady i procedury oraz odnoszące się do niego rozporządzenia mają znaczenie dla wszystkich firm dokonujących międzynarodowego obrotu towarami. W szczególności zmiany dotyczą przedsiębiorców posiadających pozwolenia i upoważnienia celne, chociaż w tym zakresie przewidziano szereg regulacji przejściowych. Ważne jest, aby każdy z przedsiębiorców uczestniczący w międzynarodowym obrocie wiedział, jakie skutki praktyczne dla jego działalności ma wprowadzenie nowych regulacji celnych.

Zdaniem ekspertów wprowadzone przez UKC zmiany w największym stopniu dotkną firmy dokonujące międzynarodowego obrotu towarowego (poza granice UE), które m.in. posiadają status AEO, mają pozwolenia na korzystanie ze wspólnotowych procedur celnych (w tym uproszczonych), dokonują obrotu na dużą skalę lub w ramach prowadzonej działalności uiszczają opłaty licencyjne (np. z tytułu wykorzystanie znaków towarowych lub własności intelektualnej).

Z perspektywy branży morskiej, UKC wprowadza bardzo istotne doprecyzowania, które należy ocenić pozytywnie. Z ciekawszych zmian można wskazać wprowadzenie definicji przewoźnika, którym jest osoba wprowadzająca towary lub przejmująca odpowiedzialność za ich przewóz na obszar celny UE.

Równie istotna, z perspektywy branży morskiej, jest możliwość potwierdzania unijnego statusu celnego towarów. Do czasu wdrożenia całego systemu, potwierdzenie takie można dostarczać w postaci faktury lub dokumentu przewozowego dotyczącego towarów, których wartość nie przekracza 15 tys. euro (jest to istotne dla towarów przewożonych między portami UE przez tzw. Non Regular Shipping Services Vessels). Istnieje również możliwość zgłaszania kontenerów do oprawy czasowej poprzez zgłoszenie ustne lub w inny sposób.

Wraz z wprowadzeniem regulacji UKC trwają prace nad uzupełniającymi zmianami w pakiecie przepisów krajowych, w szczególności w ustawie „Prawo celne” i w ustawach podatkowych. Ten ostatni obszar zawsze jest dość wrażliwy, a różnego rodzaju niekorzystane zmiany, tak jak to już wcześniej bywało, mogą skutkować odpływem ładunków do portów Zachodniej Europy.

Tematyka nowego unijnego Kodeksu Celnego ma być poruszana w trakcie panelu Logistyka Morska w ramach Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2016.

Tekst opracowany został przy współpracy z czasopismem "Namiary na Morze i Handel".

fot. Tadeusz Urbaniak/ZMPG-a S.A

namiary nowe logo