pomorski park naukowo- technologiczny gdynia

Aleja Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

2016-07-12

Morskie priorytety

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) określiło dwa obszary priorytetów w swojej działalności. Pierwszy obejmuje funkcjonowanie resortu i kompetencje, które przejęto lub planuje się przejąć od innych ministerstw. Drugi dotyczy inwestycji, czyli najważniejszych projektów, które resort zamierza realizować, bądź nadzorować ich wykonanie.

Jeśli chodzi o pierwszy element to MGMiŻŚ wyszczególniło 5 najważniejszych obszarów działania. Są to: przemysł stoczniowy, żegluga, a przede wszystkim żegluga śródlądowa, eksploatacja i ekonomika portów, rybołówstwo, a także szkolnictwo. Obecnie podlegają resortowi akademie morskie w Gdyni i Szczecinie, ale chce mieć także znaczący wpływ na morskie szkolnictwo średnie, a na pewno zawodowe. Jednak szczególny nacisk kładziony jest na przemysł okrętowy.

Jak wielokrotnie podkreślali przedstawiciele MGMiŻŚ mamy ogromne możliwości w zakresie produkcji stoczniowej, które wykorzystywane są w minimalnym stopniu. Oczywiście dochodzi do tego jeszcze koniunktura na rynku. Dlatego, zdaniem resortu, nie ma mowy o rozwoju gospodarki morskiej bez rozwoju przemysłu stoczniowego.

Jeśli chodzi o porty o podstawowym znaczeniu: zespół Szczecin i Świnoujście oraz Gdańsk wraz z  Gdynią, to resort zakłada stworzenie strategii rozwoju portów do 2020 r. z perspektywą do 2030 r. W tym obszarze nacisk ma zostać położony na zwiększenie masy towarowej, która musi pojawić się w portach i jednym z bardziej znaczących elementów tego wzrostu ma być żegluga śródlądowa. Ponadto, MGMiŻŚ zakłada nowelizację ustawy o portach i przystaniach morskich. Chce ujednolicenia spraw fiskalnych, aby uniknąć wszelkich niejasności, które pojawiały się w portach Trójmiasta czy w Szczecinie i Świnoujściu, a związane były z podatkami.

W ramach drugiej, inwestycyjnej części MGMiŻŚ chce dokończyć budowę dwóch korytarzy  transportowych przebiegających przez Polskę, a w planach ma także realizację nowego terminalu kontenerowego w Świnoujściu i kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Dochodzą do tego bieżące inwestycje, które pojawiają się w każdym porcie, jak np. budowa nowej obrotnicy w Gdyni, czy projektach związanych z poprawą dostępu drogowego (budowa autostrad, tzw. drogi czerwonej w Gdyni czy zachodniej obwodnicy Szczecina) i kolejowego m.in. linii kolejowej nr 201 do Gdyni (w tym zakresie niezbędna jest współpraca z PKP PLK) do portów. Natomiast jeśli chodzi o żeglugę śródlądową to bezwzględnym priorytetem jest rewitalizacja oraz budowa rzecznych dróg wodnych. W pierwszej kolejności dotyczy to Odrą, a w drugiej – Wisłą, choć inwestycje mają być prowadzone równolegle na obu rzekach. Niezbędna jest też ratyfikacja konwencji AGN. W tej sprawie prowadzone są rozmowy z ONZ.

Priorytety polskiej gospodarki morskiej mają być jednym z tematów Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2016.

Tekst opracowany został przy współpracy z czasopismem "Namiary na Morze i Handel".

 

fot. Przemysław Kozłowski

namiary nowe logo