pomorski park naukowo- technologiczny gdynia

Aleja Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

2015-09-03

Logistyka Morska

Czym właściwie jest logistyka morska? Przez wielu termin ten kojarzony jest jedynie z funkcjonowaniem centrów i magazynów logistycznych oraz z dystrybucją towarów. W rzeczywistości jednak jest to pojęcie zdecydowanie szersze. Zadaniem logistyki morskiej jest planowanie oraz nadzór nad efektywnym i terminowym przepływem towarów, usług, a także związanych z nimi informacji. Co istotne, dotyczy ona całego łańcucha dostaw – od produkcji, przez dystrybucję aż po wszelkie etapy ich dostarczania. Od początkowych dostawców komponentów aż po finalnych odbiorców produktu.

W logistyce morskiej mieszczą się wszystkie formy logistyki odnoszącej się do morza. Do tej grupy zaliczyć można m.in. przemysł i transport morski, obsługę statków i portów, ochronę środowiska morskiego, przeładunki czy bezpieczeństwo żeglugi. Można ją również definiować jako przepływ towarów w lądowo-morskich łańcuchach dostaw przy wykorzystaniu tradycyjnych metod i narzędzi logistycznych.

Logistyka morska ma szczególnie istotne znaczenie z punktu widzenia Unii Europejskiej. Zarówno obecnie, jak i w kolejnych dekadach transport morski będzie na Starym Kontynencie odgrywał kluczową rolę. Już teraz odpowiada on za około 90 proc. wolumenu przewozów towarowych. Co więcej, dynamicznie rozkwita również pasażerski transport morski, co nadaje logistyce kolejne funkcje do spełnienia.

Przed sektorem logistyki morskiej stoi dziś wiele wyzwań. Do najważniejszych działań, które umożliwią zrównoważony rozwój sektora morskiego w zgodzie z wymaganiami logistyki morskiej należą m.in.: harmonizacja infrastruktury transportu morskiego, inwestowanie w infrastrukturę portów morskich, rozszerzenie i wzmocnienie sieci transportu Unii Europejskiej, harmonizacja infrastrukturalnych kosztów dla różnych rodzajów środków transportu i różnych użytkowników czy przepływ informacji i wymiana wiedzy między regionami oraz państwami dla zrozumienia narodowych cech logistyki morskiej.

Jak widać, tematów do omówienia jest bardzo wiele. Podczas Panelu Logistyka Morska skupimy się przede wszystkim na kwestiach scenariuszów rozwojowych dla polskich portów morskich, akumulacji kapitału w łańcuchu usług logistycznych, integracji morsko-lądowej łańcucha dostaw oraz roli rozwoju ICT jako czynnika zmian w procesach operacyjnych. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!

 

fot. P. Kozłowski