pomorski park naukowo- technologiczny gdynia

Aleja Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

2015-08-05

Jaka jest kondycja polskiego przemysłu w branży morskiej?

Jaka jest kondycja polskiego przemysłu w branży morskiej?  Jak utrzymać optymistyczne perspektywy przemysłu okrętowego? Co stanowi o konkurencyjności  firm sektora na rynkach światowych?

Obecnie sytuację branży okrętowej w Polsce można scharakteryzować krótko: „bezpieczne i dobrze płatne miejsca pracy, innowacyjne rozwiązania, rozwój i rosnący udział w rynku”. Dzisiaj sukces w tym sektorze odnoszą głównie firmy prywatne, w tym prywatne grupy przemysłowe, które działają bez publicznego wsparcia i dotacji państwowych.  Swoją pozycję duże grupy przemysłowe zawdzięczają głównie dzięki zaangażowaniu i sile mniejszych podmiotów i instytucji, bez  których nie mogłyby osiągać tak spektakularnych sukcesów.

Dlatego podstawowym przesłaniem panelu Przemysły Morskie podczas Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2015 jest zaakcentowanie, że „Siłą sektora są nie tylko duże firmy”. Dotarcie z takim przesłaniem do świadomości społecznej staje się potrzebą chwili i celem Panelu Przemysłów Morskich.

Liderem Panelu Przemysły Morskie będzie Pan Jerzy Czuczman, Prezes Towarzystwa Okrętowców Polskich KORAB, Dyrektor Biura Związku Pracodawców Forum Okrętowe, a w dyskusji udział wezmą zaproszeni specjaliści:

Robert Ruszkowski – Wiceprezes Zarządu Vistal Gdynia S.A, 

Jadwiga Sztelwander  - Dyrektor firmy Deltamarin,

Stanisław Szultka – Dyrektor Zarządzający Obszaru Badawczego IBnGr,

Dariusz Rudziński – Prezes Zarządu Polskiego Rejestru Statków S.A,

Prof. PG dr hab. inż. Janusz Kozak – Politechnika Gdańska

Do Związku Pracodawców Forum Okrętowego należy obecnie pięć stoczni oraz około 50 firm zajmujących się produkcją elementów wyposażenia dla nowych statków. Jak mówi w wywiadzie dla tygodnika Wprost Jerzy Czuczman – dyrektor biura Związku - “najsilniejszą stroną sektora, patrząc przez pryzmat globalnej konkurencji, jest to, że udało się nam znaleźć swoje nisze rynkowe”. Jesteśmy światowej klasy specjalistami w projektowaniu i budowie jednostek wysoce specjalistycznych, z ekologicznym napędem i nawet pomimo  spowolnienia w sektorze oil and gas, który jest ściśle powiązany z branżą okrętową, firmy świetnie sobie radzą.

 

 

fot. freeimages.com/photographer/sejlor-37314