pomorski park naukowo- technologiczny gdynia

Aleja Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

2016-10-17

Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2016 zakończone sukcesem

W piątek, 14 października br. w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym w Gdyni odbyła się 16. edycja Forum Gospodarki Morskiej. Wzięło w nim udział blisko 600 uczestników, w tym przedstawiciele administracji rządowej, wśród nich minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk oraz wiceminister Paweł Brzezicki.

Szesnasty raz spotykamy się w Gdyni, by rozmawiać o ważnych wyzwaniach i ważnych zagadnieniach, które stoją przed polską gospodarką i polskimi firmami w obszarze szeroko rozumianej gospodarki morskiej. Bardzo się cieszymy, że są wśród nas ministrowie z utworzonego resortu gospodarki morskiej. Myślę, że to dobry prognostyk tego, jak ważny w strategii i działalności państwa jest ten właśnie obszar – powiedział witając gości Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. Bardzo się cieszę, że wspólnie z panem prezesem Sławomirem Kalickim, który odpowiada za część programową forum, przygotowujemy jego program tak, aby najlepiej odpowiadał państwa zainteresowaniom. Jestem przekonany, że państwa udział i duża frekwencja w dzisiejszym spotkaniu to dowód tego, że te tematy są wybierane właściwie, a okazja do wysłuchania wystąpień, dyskusji i formułowanie wniosków w sposób praktyczny przekładają się na pastwa działalność gospodarczą – dodał.

Gdynia Forum Gospodarki Morskiej 2016 fot Przemyslaw Kozlowski 13

Prezydent Gdyni - Wojciech Szczurek. Fot. P. Kozłowski/ARG

Forum, którego motywem przewodnim było pytanie Czy gospodarka morska może być lokomotywą rozwoju krajów Unii Europejskiej? - miało formę otwartych paneli dyskusyjnych, a zaangażowani do rozmów praktycy biznesu z poszczególnych branż morskich, a także przedsiębiorcy i naukowcy, zapewnili rzeczowy charakter dyskusji przy jednoczesnej swobodnej wymianie poglądów i pomysłów. Nie zabrakło również rzeczowych prezentacji, które stanowiły zalążek późniejszych dyskusji.

Otwierające Forum wystąpienie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka, a także długa i rzeczowa dyskusja następująca po nim, pokazała, jak ważnym dla wszystkich związanych z gospodarką morska w Polsce jest takie spotkanie jak Forum Gospodarki Morskiej Gdynia.

- Bez rozwoju gospodarki morskiej i przemysłu stoczniowego nie będzie reindustrializacji kraju. Żegluga w oparciu o rodzimych armatorów, nie tylko tych państwowych, stanowi domknięcie funkcjonowania przemysłu stoczniowego. Naszym celem jest skoordynowanie działań, tak aby większość tego, co możemy zrobić było wykonane w kraju, oczywiście w oparciu o warunki rynkowe. Odtworzenie floty czy budowa nowych jednostek powinna głównie opierać się o rodzime stocznie - stwierdził minister Gróbarczyk. Po wystąpieniu dodał również: Gdyby wszystko w gospodarce morskiej działało dobrze, nasze ministerstwo nie byłoby potrzebne. Rolą naszego ministerstwa jest natomiast wysłuchiwanie bolączek przedsiębiorców i dlatego najważniejsze były dziś dla mnie wypowiedzi krytyczne, nawet te wygłoszone z zarzutem.

Gdynia Forum Gospodarki Morskiej 2016 fot Przemyslaw Kozlowski 17

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - Marek Gróbarczyk. Fot. P. Kozłowski/ARG

Innowacyjna gospodarka morska oraz konkurs filmowy

Tradycyjnie podczas Forum wręczono statuetki konkursie Innowacyjna Gospodarka Morska, którego Laureatami konkursu Innowacyjna Gospodarka Morska zostali:

    Innowacyjny projekt – Wartsila Ship Design Poland Sp. z o.o.

    Innowacyjny produkt – Stocznia CRIST S.A.

    Innowacyjna technologia – Remontowa Shipbuilding S.A.

    Innowacyjne przedsięwzięcie – Akademia Morska w Gdyni

    Innowacyjna osobowość – Marek Gróbarczyk

 

Gdynia Forum Gospodarki Morskiej 2016 fot Przemyslaw Kozlowski 39

Nagrodzeni statuetkami Innowacyjna Gospodarka Morska. Fot. P. Kozłowski/ARG

Nowym elementem podczas Forum było wręczenie nagród w konkursie na scenariusz i realizację filmu promującego gospodarkę morską ze szczególnym uwzględnieniem naszego regionu. Wyróżnienie oraz nagrodę w wysokości 1500 złotych zdobył Pan Andrzej Mańkowski, zaś I nagrodę – 15000 złotych – zdobył Jakub Maj, absolwent Gdyńskiej Szkoły Filmowej, za film „Koncert”.

Gdynia Forum Gospodarki Morskiej 2016 fot Przemyslaw Kozlowski 31

Członek Kapituły Konkursu Sławomir T. Kalicki, Lider Forum (z lewej) oraz zwycięzca konkursu Jakub Maj. Fot. P. Kozłowski/ARG

Panele dyskusyjne

W trakcie panelu Przemysły Morskie zaprezentowano doświadczenia krajów unijnych w realizacji strategii „Blue Growth", a także osiągnięcia krajowe w tym zakresie wraz z możliwościami dalszego rozwoju programu w Polsce. Zaproszeni goście skupili się również na Ustawie stoczniowej, budzącej w branży wiele nadziei, ale i też wątpliwości. Liderem panelu był Jerzy Czuczman, Prezes Towarzystwa Okrętowców Polskich KORAB, dyrektor biura związku pracodawców Forum Okrętowe a gośćmi panelu byli:

Christophe Tytgat - Sekretarz Generalny SEA Europe

Andrzej Aksman - Prezes Zarządu RMDC Remontowa Holding

dr inż. Kazimierz Szefler - Dyrektor Instytutu Morskiego w Gdańsku

 

Dyskusje podczas panelu Logistyka Morska, którego liderem był Marek Tarczyński, Przewodniczący Rady Polskiej Izby Spedycji i Logistyki, prezes zarządu w firmie Terramar,  poświęcone zostały nowemu Unijnemu Kodeksowi Celnemu, obowiązkowej weryfikacji wagi kontenerów w eksporcie (VGM), unijnym przepisom o pracy delegowanej i sprawom krajowym, takim jak zmiany przepisów podatkowych, czy powołanie Krajowej Administracji Skarbowej. Moderatorem dyskusji podczas panelu był prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski z Akademii Morskiej w Gdyni, zaś gośćmi panelu byli:

Piotr Karczewski - Dyrektor Zarządzający, ZIM Poland

Piotr Sikorski - Szef Regionu Północ, DHL Freight Niemcy

Mariusz Rutowicz - National Project Manager, Kuehne+Nagel

Gdynia Forum Gospodarki Morskiej 2016 fot Przemyslaw Kozlowski 66

Prelegenci panelu Logistyka Morska. Fot. P. Kozłowski/ARG

Liderem panelu Porty Morskie był Krzysztof Szymborski - przewodniczący  Rady Interesantów Portu Gdynia i prezes zarządu Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego w Gdyni Sp. z o.o. W panelu poruszano kwestie związane z modelem „Zielonego Portu w Europie” i działaniach na rzecz zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko portów zlokalizowanych blisko miast. - Pojęcie zielonych portów traktowałbym bardziej jako proces do uzyskania efektów środowiskowych, niż dochodzenie do jakiegoś konkretnego stanu – przyznał Bogdan Ołdakowski, Sekretarz Generalny Organizacji Portów Bałtyckich (ang. Baltic Ports Organization).

Mówiono o głównych problemach w portach morskich, jakimi są jakość powietrza i poziom efektywności energetycznej. Ten ostatni częściowo rozwiązano dzięki obowiązywaniu norm ograniczających emisję tlenków siarki do atmosfery w obszarach kontrolowanych (SECA - Sulphur Emission Control Area). Jak mówił Bogdan Ołdakowski, miało to także wiele konsekwencji dla żeglugi, głównie technologicznych - modernizacja floty i wyposażenie jej w systemy oczyszczania spalin.

Podjęto także temat dostarczania energii z lądu dla statków. - On-shore power supply to trend dosyć powolny: jest kilka takich stacji, a liderami są głównie kraje skandynawskie – przyznał sekretarz generalny BPO. Jak tłumaczył, polega on głównie na tym, aby statki cumujące w porcie emitowały mniej zanieczyszczeń powietrza i hałasu, czyli czynników uciążliwych dla społeczności zamieszkującej tereny przyportowe. W Helsinkach, podczas konferencji BPO, cztery porty w rejonie Morza Bałtyckiego (Tallin, port w Sztokholmie i fińskie w Helsinkach oraz Turku) podpisały nawet list intencyjny, którego celem będą działania na rzecz rozwoju wspomnianego sposobu zasilania statków.

Uczestniczący w panelu Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA, mówił o planowanych inwestycjach: poprawie dostępu kolejowego do zachodniej części portu, budowie nowej obrotnicy nr 2 oraz realizacji budowy nowego terminalu promowego zlokalizowanego na Nabrzeżu Polskim, gdzie miałyby cumować statki wycieczkowe należące do Stena Line. Gośćmi panelu byli:
Bogdan Ołdakowski - Sekretarz Generalny, Baltic Ports Organisation, Prezes Zarządu ACTIA Forum Sp. z o.o.

Lamia Kerdjoudj-Belkaid - Sekretarz Generalny, Federation of European Private Port Operators and Terminals

dr hab. Maciej Matczak - Akademia Morska w Gdyni

Adam Meller - Prezes Zarządu, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Gdynia Forum Gospodarki Morskiej 2016 fot Przemyslaw Kozlowski 63

Bogdan Ołdakowski, Sekretarz Generalny Organizacji Portów Bałyckich. Fot. P. Kozłowski/ARG

Kierunki rozwoju i nowatorskie rozwiązania na polu Ship Management to temat panelu dedykowanego temu sektorowi. Polska spełnia wszystkie przesłanki, sprzyjające środowisku jakiego potrzebuje nowoczesny Ship Management, co zatem należy uczynić aby zbudować tutaj włąśnie zagłębie tej branży? O tym dyskutowano w panelu, którego liderem był Piotr Masny, Dyrektor Generalny Seatrans Ship Management Poland sp. z o.o., Członek Zarządu Polskiego Związku Zarządców Statków. Gośćmi panelu byli:

Kpt. Kuba Szymański - Sekretarz Generalny, InterManager

Prof. dr Wiktor Askanas - Akademia Leona Koźmińskiego

Kjetil Bruun-Olsen – Dyrektor Generalny, Fram Marine AS, Norwegia

 Gdynia Forum Gospodarki Morskiej 2016 fot Przemyslaw Kozlowski 72

Uczestnicy panelu Ship Management. Fot. P. Kozłowski/ARG

 

Wystąpienie profesora Jerzego Hausnera

Po zakończeniu części panelowej odbył się wykład oraz żywa dyskusja z udziałem profesora dr. Hab. Jerzego Hausnera z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Profesor Hausner zaprezentował wykład "Polska gospodarka – otoczenie, koniunktura i perspektywy", w którym omówił wyzwania stojące przed polską gospodarką, a także odniósł się w tym kontekście do planu gospodarczego wicepremiera Mateusza Morawieckiego.

Gdynia Forum Gospodarki Morskiej 2016 fot Przemyslaw Kozlowski 40

Prof. dr hab. Jerzy Hausner podczas swojego wykładu. Fot. P. Kozłowski/ARG

 

Warsztaty dla studentów

Podobnie jak w roku ubiegłym, wydarzeniem towarzyszącym Forum były zorganizowane dla studentów kierunków morskich warsztaty. W zajęciach poświęconych Zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie żeglugowym udział wzięło około 30 studentów trójmiejskich uczelni wyższych. Warsztaty przygotował oraz poprowadził ekspert w tej dziedzinie – Marcin Toporek.

Gdynia Forum Gospodarki Morskiej 2016 fot Przemyslaw Kozlowski 67

Warsztaty dla studentów. P. Kozłowski/ARG