pomorski park naukowo- technologiczny gdynia

Aleja Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

Panel ship managment

Centrum Konferencyjne Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98

Lider Panelu

Piotr Masny
Dyrektor Generalny Seatrans Ship Management Poland Sp. z o.o. (Seatrans Group).
Polish Ship Managers Association

LIDER PANELU

Piotr Masny, Dyrektor Generalny Seatrans Ship Management Poland Sp. z o.o. (Seatrans Group).

Dyrektor Generalny polskiego oddziału norweskiej firmy Seatrans Ship Management AS zarządzającej flotą statków kontrolowanych przez Grupę Seatrans. Jest członkiem zarządu Polskiego Związku Zarządców Statków (Polish Ship Managers Association).

 

IDEA PANELU

Podczas tegorocznego panelu Ship management proponujemy cofnięcie się do źródeł i spojrzenie na marynarzy, czyli na najważniejszy czynnik ludzki będący podstawą prowadzenia działalności zarządzania statkami w Polsce. Od momentu powstania Polskiego Związku Zarządców Statków wskazywano dostępność wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych na rynku międzynarodowym kadr morskich, jako podstawowy powód zakładania w Polsce firm zarządczych. Potwierdzeniem tego jest fakt, iż za powstaniem większości firm prowadzących obecnie działalność zarządzania statkami i załogami w taki lub inny sposób stoją polscy marynarze – doskonale wykształcone kadry morskie.

W chwili obecnej obserwuje się głębokie zmiany na rynku pracy dla marynarzy. Niestabilna sytuacja w żegludze, załamanie rynków offshore, kontenerowców i masowców, brak umiejscowienia marynarza pracującego u obcych armatorów w polskim systemie prawnym czy wreszcie znikome możliwości zapewnienia prawidłowego przygotowania do zawodu uczniów i studentów morskich jednostek edukacyjnych wywołują niepokój środowiska o przyszłość zawodu w Polsce. W tej sytuacji branża z nadzieją patrzy na działania Rządu, który jako pierwszy od wielu lat stara się kompleksowo uregulować zatrudnienie, opodatkowanie i opiekę społeczną wszystkich marynarzy zamieszkałych w naszym kraju.

Z perspektywy zarządzania załogami wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań w tym zakresie dałoby pozytywny impuls do rozwoju tej działalności, czy też przekształcenia działających dzisiaj na rynku agencji załogowych w zarządców załóg. Branża wielokrotnie już jasno wyrażała potrzebę zastosowania takiego scenariusza, dostrzegając szansę stworzenia warunków do jego realizacji. To głównie tym kwestiom proponujemy poświęcić dyskusję w gronie zaproszonych panelistów.

Piotr Masny - Dyrektor Generalny Seatrans Ship Management Poland Sp. z o.o., Polski Związek Zarządców Statków

Speakers:

Dorota Arciszewska-Mielewczyk - MP for the Sejm of the Republic of Poland; Chairman of the Commission of Maritime Economy and Inland Navigation

Wojciech Ślączka - Dr hab. inż., Cpt., Associate professor at the Maritime University in Szczecin, Rector of the Maritime Academy in Szczecin

Waldemar Perchel - Chairman of the Board at Dohle Marine Services Europe; APMAR Council Member - Association of Polish Manning Agents and Recruiters

Dariusz Jellonek - Director General V. Ships Poland Sp. z o.o.; Member of the Board at Polish Ship Managers Association

Sponsors