pomorski park naukowo- technologiczny gdynia

Aleja Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

Panel przemysły morskie

Centrum Konferencyjne Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98

Lider Panelu

Jerzy Czuczman
Prezes Związku Pracodawców Forum Okrętowe
Prezes Towarzystwa Okrętowców Polskich KORAB

LIDER PANELU

Uczestnik, prelegent i moderator wielu edycji Międzynarodowego Forum Gospodarczego w Gdyni w zakresie gospodarki morskiej oraz przemysłów morskich.

Związek Pracodawców FORUM OKRĘTOWE jest jedyną w Polsce branżową organizacją integrująca firmy działające w przemyśle morskim i szeroko pojętej branży stoczniowej. Członkami FORUM OKRĘTOWEGO, oprócz stoczni produkcyjnych i remontowych, są dostawcy systemów i usług, kooperanci i producenci wyposażenia okrętowego, a także inne firmy i instytucje aktywne w branży, wśród nich wyższe uczelnie, ośrodki badawczo-rozwojowe, firmy projektowe, towarzystwa klasyfikacyjne, banki i kancelarie prawne. Firmy zrzeszone w Związku Pracodawców FORUM OKRĘTOWYM reprezentują wysoki poziom zawodowy,  stanowią ogromny potencjał intelektualny, zatrudniają na umowach o pracę łącznie ponad 10.000 pracowników ze sprzedażą blisko 7 mld zł. Zadaniem statutowym Związku jest promowanie, ochrona i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków w organizacjach współdecydujących o kształtowaniu gospodarczych, politycznych i społecznych warunków funkcjonowania przemysłu okrętowego.

FORUM OKRĘTOWE jest członkiem europejskiego stowarzyszenia SEA Europe – Shipyards & Maritime Equipment Associations oraz Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan (PKPP Lewiatan). Więcej informacji na www.forumokretowe.org.pl

Towarzystwo Okrętowców Polskich „KORAB” działa w ramach Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP na prawach oddziału, jako społeczne ogniwo organizacyjne o charakterze naukowo-technicznym, prowadzące działalność w zakresie szeroko pojętej gospodarki morskiej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki przemysłu okrętowego. Więcej informacji na www.topkorab.org.pl

TOP KORAB jest członkiem CEMT – Europejskiej Konfederacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, współpracuje z Brytyjskim Królewskim Stowarzyszeniem Okrętowców - RINA

IDEA PANELU

Przemysł stoczniowy jest jedynym w Polsce wytwarzającym na skalę przemysłową tak skomplikowane produkty jakimi są statki i jednostki pływające, począwszy od ich projektu, doboru technologii, dostawy pełnej gamy komponentów i systemów aż do przekazania klientowi w pełni wyposażonej, gotowej do eksploatacji jednostki morskiej. Przemysł stoczniowy ponownie zaczyna cieszyć się ogromnym zainteresowaniem społecznym i jest jedną z tych dziedzin, która może istotnie oddziaływać na rozwój gospodarczy kraju. W mediach już regularnie pojawiają się Informacje o programach rządowych dotyczących przemysłu stoczniowego, a od początku tego roku obowiązuje ustawa potocznie nazywana „stoczniową” mająca na celu aktywizowanie przemysłu stoczniowego i przemysłów komplementarnych. Przemysł stoczniowy jest też ujęty w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. W tym kontekście, w ramach Panelu Przemysłów Morskich proponujemy dyskusję na dwa zasadnicze tematy w ramach specjalnie desygnowanych paneli dyskusyjnych prowadzonych przez moderatorów reprezentujących największe firmy doradcze działające nie tylko na rynku polskim. Pierwszy temat jest związany z  rozwojem przemysłu stoczniowego w aspekcie Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Mamy wstępną deklarację Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Pana Marka Gróbarczyka jego udziału w Panelu i przedstawienia informacji na temat Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju w kontekście przemysłu stoczniowego. Do panelu dyskusyjnego zostaną zaproszeni przedstawiciele najważniejszych graczy rynkowych, prezesi firm działających w branży stoczniowej.

Drugim zagadnieniem poruszanym w dyskusji będzie innowacyjność polskiego przemysłu stoczniowego w celu trwałego zwiększania jego konkurencyjności na rynkach światowych. O  wprowadzenie do temu został poproszony Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Maciej Chorowski. Do panelu dyskusyjnego zostaną zaproszeni przedstawiciele firm wdrażających w praktyce rozwiązania innowacyjne, pozwalające im na aktywne funkcjonowanie na rynku stoczniowym.

Pragniemy stworzyć warunki aktywnego włączenia się do dyskusji również osób obecnych na sali, tak aby Panel Przemysłów Morskich mógł reprezentować autentyczny głos środowisk związanych z przemysłem stoczniowym w Polsce, aby był forum wymiany informacji, opinii i spostrzeżeń.

Jerzy Czuczman - Prezes Związku Pracodawców Forum Okrętowe; Prezes Towarzystwa Okrętowców Polskich KORAB

Speakers:

Marek Gróbarczyk - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

prof. dr hab. inż Maciej Chorowski - Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Piotr Kubicz - Członek Zarządu, Remontowa Shiprepair Yard S.A.

Konrad Konefał – Członek Zarządu grupy MARS - MS TFI S.A.

Piotr Dowżenko - Prezes Zarządu, Remontowa Shipbuilding S.A.

Ewa Kruchelska – Członek Rady Nadzorczej, Stocznia CRIST S.A.

Sławomir Latos - Prezes Zarządu, Stocznia Remontowa "NAUTA" S.A.

Beata Cichocka-Tylman, Dyrektor, PWC, Innowacje i B+R - Moderator dyskusji

Maciej Janicki – Starszy Menedżer, Deloitte Polska - Moderator dyskusji

Sponsors