PANEL EDUKACJA MORSKA

Lider Kuba Szymański

 

„Edukacja morska – rola Polski w kształceniu marynarzy oraz liderów żeglugi i offshore”

1. Wyzwania dnia dzisiejszego:

Zapotrzebowanie na najwyższej klasy specjalistów w zakresie zaawansowanych technologie: automatyzacja, cyfryzacja i najnowsze know-how w zakresie zrównoważonej żeglugi i biznesu offshore.

Jak stworzyć i wprowadzić system edukacyjny na najwyższym poziomie zgodnym z wymaganiami rynku?

Jak zapewnić znaczący napływ utalentowanych i zmotywowanych uczniów do systemu edukacyjnego?

Jak zapewnić młodym marynarzom czas na morzu?

2. Długofalowe cele i aspiracje:

Polska jako centrum doskonałości edukacji morskiej.

Absolwenci polskich uczelni morskich jako przyszli liderzy zarówno na morzu, jak iw biznesie międzynarodowym.

Proaktywna współpraca Morskich Ośrodków Edukacyjnych z wiodącymi firmami spedycyjnymi i offshore.

Paneliści:

Prof. dr hab. Inż. Kpt. ż.w. Mr.  Adam Weintrit - Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Dr inż. kpt. ż.w. Arkadiusz Tomczak  -  Prorektor ds. Morskich Akademii Morskiej w Szczecinie

Prof. dr hab Tomasz Szubrycht  - Rektor Akademii Marynarki Wojennej

Kpt. ż.w. Mr. Alfred Naskręt - Dyrektor Szkoły Morskiej , Gdynia

Alastair Evitt -Dyrektor Zarządzający V Ships Cyprus

Henrik Jensen - Danica Maritime Service.

Reprezentacja IMO:

Frederick Kenney – Dyrektor Wydziału Prawnego i Relacji Zewnętrznych,

Ivaylo Valev -Kierownik Sekcji Azji Zachodniej i Europy Wschodniej, Dział Współpracy Technicznej.

 

INFORMACJE O LIDERZE PANELU

KAPITAN KUBA SZYMAŃSKI jest Sekretarzem Generalnym InterManager, międzynarodowego stowarzyszenia branżowego sektora zarządzania statkami i załogami.

Swoją karierę morski rozpoczął w 1985 roku. Ukończył studia magisterskie na Akademii Morskiej w Szczecinie i rozpoczął karierę oficera pokładowego w Dorchester Maritime Limited Isle of Man, gdzie pływał tankowcami gazowymi/chemicznymi/produktowymi, osiągając pierwsze dowództwo jako kapitan w 1999.

Aby wesprzeć swoje umiejętności menedżerskie, uczęszczał do Lloyds Academy i uzyskał Certyfikat Nadzoru Statków, a następnie uzyskał tytuł MBA w International Business School, Isle of Man i John Moores University (JMU) Liverpool.

W swoich rolach na lądzie Kuba pracował jako Marine Superintendent, HSEQ Manager, Fleet Manager i General Manager. Od ośmiu lat jest Sekretarzem Generalnym InterManager.

Kapitan Szymański jest znaną postacią na międzynarodowym obiegu wykładów morskich. Od 16 lat wykłada również zarządzanie statkami w Międzynarodowej Szkole Biznesu na Wyspie Man.

Poprzez swoją rolę w firmie InterManager, kapitan Szymański brał udział w wielu projektach branżowych, w tym w produkcji kluczowych wskaźników wydajności (KPI) międzynarodowego przemysłu żeglugowego oraz kampanii Save Our Seafarers, a ostatnio w projekcie Martha, który skupiał się na zmęczeniu marynarzy na morza, a obecnie przewodniczy Komitetowi ds. Zamkniętej Przestrzeni Kosmicznej HEIG.

W lipcu 2018 otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Solent Southampton w uznaniu jego wkładu w przemysł morski.

W wolnym czasie Kuba jest zapalonym żeglarzem i żegluje na swoim Beneteau First 40.7 wyczynowo po Europie, głównie dwu lub jednoosobowo.

 
 

PANELIŚCI

 

ALASTAIR
EVITT

Managing Director

V.Ships Limited


TOMASZ
SZUBRYCHT

Rektor – Komendant

Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte


ADAM
WEINTRIT

Rektor

Uniwersytet Morski w Gdyni


 

FREDERICK
KENNEY

Dyrektor Wydziału Prawnego i Relacji Zewnętrznych

International Maritime Organization


ALFRED
NASKRĘT

Dyrektor

Szkoła Morska w Gdyni


HENRIK
JANSEN

Dyrektor Generalny

Danica Crewing Specialists


ARKADIUSZ
TOMCZAK

Prorektor ds. Morskich

Akademia Morska w Szczecinie


REJESTRACJA
Skip to content