Wydarzenia towarzyszące

 • Wystawa "Innowacje od Morza"

  Jednym z wydarzeń towarzyszących tegorocznemu Forum Gospodarki Morskiej Gdynia będzie wystawa pt. „Innowacje od morza”, przybliżająca projekty realizowane przez pomorskich przedsiębiorców. Przedstawione realizacje można uznać za polskie „wizytówki” potwierdzające, że krajowe firmy reprezentujące przemysł morski z powodzeniem wytwarzają produkty innowacyjne w skali międzynarodowej.

  Część z przedstawionych projektów stanowi w stu procentach polską myśl techniczną, w części z nich podstawę stanowi zagraniczne know-how, a niektóre to realizacja „instrukcji” z zagranicy w wykonaniu polskich firm. Warto tu jednak podkreślić, że wiele gałęzi gospodarki morskiej jest dziś na tyle nowoczesnych, że od krajowych podwykonawców wymagany jest bardzo wysoki poziom zaawansowania technologicznego i organizacji pracy.

  Realizacja innowacyjnych projektów przez polskie przedsiębiorstwa z sektora gospodarki morskiej przekłada się na wzrost potencjału całego lokalnego środowiska związanego z branżą. Jego dobre funkcjonowanie jest z punktu widzenia regionów takich jak Pomorze absolutnie kluczowe, i co istotne pełni nieocenioną rolę w kształceniu kadr. Pomorskie stocznie oferują coraz bardziej specjalistyczne i lepiej płatne miejsca pracy gwarantując stałe zatrudnienie, zdobywanie doświadczenia i możliwość rozwoju zawodowego.

  Dobrze funkcjonująca branża, nabierająca wiatru w żagle wraz z każdym kolejnym wysoko technologicznym projektem, buduje też globalną markę Pomorza w przemyśle morskim. Pływające po świecie promy z innowacyjnym napędem LNG, ekskluzywne jachty czy wciągarki wykorzystywane w najnowocześniejszych kontenerowcach świata udowadniają, że w globalnej grze wcale nie musimy być uznawani „jedynie” za montażownię.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Wizyty studyjne

  Wizyty studyjne w przedsiębiorstwach branży morskiej w Gdyni skierowane są do uczniów starszych klas gimnazjów, którzy decydować będą o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej. Mają one zaprezentować możliwości sektora morskiego oraz zainteresować młodzież kształceniem kierunkowym, pozwalającym w późniejszym okresie na ciekawą i satysfakcjonującą pracę.

  Branża morska w Trójmieście rozwija się niezwykle prężnie, gwarantuje stabilne zatrudnienie oraz możliwości ciągłego rozwoju zawodowego i osobistego. To już nie tylko stocznie i terminale przeładunkowe, ale również biura projektujące innowacyjne technologie stosowane na morzu, doskonale zarządzane przedsiębiorstwa logistyczne i spedycyjne. To także firmy zarządzające flotami armatorów z całego świata oraz towarzystwa klasyfikacyjne i certyfikujące gwarantujące bezpieczeństwo pracy na morzu.

  W ramach wydarzenia grupa gimnazjalistów zobaczyła jak wygląda praca w firmach: DNV GL, Stoczni STAL Complex, Stoczni CRIST S.A. oraz BCT Bałtyckim Terminalu Kontenerowym. Uczniowie otrzymali również   informację z ofertą edukacyjną gdyńskich szkół branżowych.

sponsorzy