pomorski park naukowo- technologiczny gdynia

Aleja Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

Panel Shipping

Centrum Konferencyjne Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98,

SALA E

Lider Panelu

kpt. ż.w. Jakub Szymański
Sekretarz Generalny, Inter Manager, Wyspa Man

LIDER PANELU

 

 

Kapitan Kuba Szymański rozpoczął swoją karierę na morzu w 1985 r. Posiada dyplom magistra Akademii Morskiej w Szczecinie i rozpoczął swoją karierę oficera pokładowego w ówczesnej spółce Dorchester Maritime Limited na wyspie Man. Pływał na tankowcach przewożących gaz/chemię/towary i objął stanowisko kapitana w 1999 r.

Aby ulepszyć swoje umiejętności z zakresu zarządzania, kapt. Szymański uczęszczał do Akademii Lloyd’s i otrzymał certyfikat z nadzorowania statków, a następnie podjął studia z zakresu MBA w Międzynarodowej Szkole Biznesu na wyspie Man oraz na Uniwersytecie John Moores w Liverpoolu.

Jego prace na lądzie obejmują następujące stanowiska: superintendenta morskiego, Kierownika HSEQ, Kierownika Floty, Dyrektora Naczelnego.

Kapitan Szymański od 14 lat wykłada zarządzanie statkami w Międzynarodowej Szkole Binzesu na wyspie Man.

Wykonując zadania organizacji InterManager, kapt. Szymański uczestniczył w wielu projektach obejmujących całą branżę, takich jak standardy KP dotyczące statków, SOS, a ostatnio projekt Martha.

W lipcu 2018 r. otrzymał doktorat honorowy Uniwersyteu Southamption w Solent za w swój wkład w przemysł morski.

Kuba Szymański aktywnie uczestniczy w wyścigach jachtów. Bierze udział w zawodach jachtów First 40.7 w Europie, przeważnie w zawodach polegających na oburęcznym sterowaniu jachtami.

IDEA PANELU

Podczas panelu Shipping proponujemy dyskusję skupić na dwóch kwestiach. Pierwsza z nich będą różnice pomiędzy światowym a polskim ship managementem. Zaproszeni goście skupią się na wynikających z tych różnic zagrożeniach oraz szansach dla branży w Polsce. Będziemy dyskutować trendy obecne w ship managemencie na świecie w kontekście Polskiego potencjału menedżersko–technicznego, załogowego ale również IT i administracji. W ubiegłych latach jednoznacznie określiliśmy potencjał Polski w tym zakresie jako ogromny i wciąż niewykorzystany w pełni. W tym roku dokonamy pewnego podsumowania i postaramy się znaleźć odpowiedzi m.in. na takie pytania jak: W czym jesteśmy konkurencyjni? Na jakich elementach należy jeszcze pracować aby tę konkurencyjność wypracować? Co możemy zrobić aby światowy ship management stał się naszą domeną?

 

Drugą kwestią, na której skupią się nasi prelegenci to potencjał młodego pokolenia w kontekście międzynarodowego biznesu. Speakerzy będą analizować podstawowe elementy potrzebne młodemu człowiekowi aby odnieść międzynarodowy sukces. Na ile możemy wesprzeć młode pokolenie systemowo? Jaki w tym udział powinna mieć branża w Polsce? Jak wykształcić międzynarodowych menedżerów i jak stworzyć dla nich przyjazne i rozwojowe środowisko pracy w Polskim Shippingu?

 

kpt ż.w. Jakub Szymański - Sekretarz Generalny, Inter Manager, Wyspa Man

Panelisci:

Tommy Hjälmås - Dyrektor Zarządzający, Altamarine LDA

Phil Kelly - Director and Head of Human Performance, Pro Noctis Ltd

Szymon Trąbała - Aviation Technology Regulatory Standards Manager Aviation Technical &Regulatory Standards

Sławomir T. Kalicki - Prezes Zarządu, Grupa Firm Inter Marine

Pozostałe Panele