pomorski park naukowo- technologiczny gdynia

Aleja Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

Panel przemysły morskie

Centrum Konferencyjne Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98,\

SALA C

Lider Panelu

Jerzy Czuczman
Prezes Towarzystwa Okrętowców Polskich KORAB

LIDER PANELU

Uczestnik, prelegent i moderator wielu edycji Międzynarodowego Forum Gospodarczego w Gdyni w zakresie gospodarki morskiej oraz przemysłów morskich a także innych wydarzeń związanych z przemysłem stoczniowym, w tym także Kongresów Morskich organizowanych w Szczecinie. Prezentował polski przemysł stoczniowy na forum krajowym w Zespole Trójstronnym ds. Przemysłu Stoczniowego jako Wiceprzewodniczący Zespołu, a także  europejskim zasiadając w Komitecie Dyrektorów SEA Europe oraz Radzie CESA, biorąc aktywny udział w posiedzeniach Europejskiej Komisji Dialogu Społecznego do spraw Przemysłu Stoczniowego, wygłaszając również tematyczne prezentacje i biorąc udział w panelach dyskusyjnych, także na forum branżowym Komisji Europejskiej a także Parlamentu Europejskiego. Brał jednocześnie udział w pracach grupy roboczej WP6 ds. spraw przemysłu stoczniowego organizacji OECD (Organisation de Coopération et de Développement Economiques) w Paryżu reprezentując Polskę.

Długoletni Dyrektor Biura Związku Pracodawców FORUM OKRĘTOWE, a przez pewien okres również Prezes tej organizacji, która jest jedyną w Polsce branżową organizacją integrująca firmy działające w przemyśle morskim i szeroko pojętej branży stoczniowej. Członkami FORUM OKRĘTOWEGO, oprócz stoczni produkcyjnych i remontowych, są dostawcy systemów i usług, kooperanci i producenci wyposażenia okrętowego, a także inne firmy i instytucje aktywne w branży, wśród nich wyższe uczelnie, ośrodki badawczo-rozwojowe, firmy projektowe, towarzystwa klasyfikacyjne, banki i kancelarie prawne. Firmy zrzeszone w Związku Pracodawców FORUM OKRĘTOWYM reprezentują wysoki poziom zawodowy, stanowią ogromny potencjał intelektualny, zatrudniają na umowach o pracę łącznie ponad 10.000 pracowników ze sprzedażą blisko 7 mld zł. Zadaniem statutowym Związku jest promowanie, ochrona i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków w organizacjach współdecydujących o kształtowaniu gospodarczych, politycznych i społecznych warunków funkcjonowania przemysłu okrętowego.

FORUM OKRĘTOWE jest członkiem europejskiego stowarzyszenia SEA Europe – Shipyards & Maritime Equipment Associations oraz Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan (PKPP Lewiatan). Więcej informacji na www.forumokretowe.org.pl

Od wielu lat Prezes Towarzystwa Okrętowców Polskich „KORAB”, które działa w ramach Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP na prawach oddziału, jako społeczne ogniwo organizacyjne o charakterze naukowo-technicznym, prowadzące działalność w zakresie szeroko pojętej gospodarki morskiej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki przemysłu okrętowego. Więcej informacji na www.topkorab.org.pl

TOP KORAB jest członkiem CEMT – Europejskiej Konfederacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, współpracuje z Brytyjskim Królewskim Stowarzyszeniem Okrętowców – RINA

Jerzy Czuczman jest członkiem Konwentu Morskiego, a z ramienia FORUM OKRĘTOWGO był wnioskodawca programu INNOship pierwszego w Polsce kompleksowego programu wsparcia prac badawczo-rozwojowych w branży stoczniowej, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z łącznym budżetem przekraczającym 700 mln zł.

IDEA PANELU

Tegoroczny panel Przemysłów Morskich poświęcony zostanie w całości potencjałowi współpracy polsko-francuskiej na polu przemysłu stoczniowego. W ciągu ostatnich dwóch dekad polski przemysł okrętowy oparł się w ogromnej mierze na współpracy z krajami Europy Północnej i Zachodniej – głównie Norwegii i Niemiec czy Finlandii, Danii lub Holandii. Niezależnie od tego jakie ta współpraca odnosi sukcesy, kluczowym dla bezpieczeństwa i dalszego rozwoju przemysłu stoczniowego w Polsce, będzie znalezienie w nadchodzących latach alternatywnego kierunku dla współpracy. Zdaniem części środowiska w Polsce to właśnie Francja ma potencjał, który może zagwarantować polskim firmom dalszy rozwój, a także bezpieczeństwo w postaci portfela kontraktów i zleceń. Francuski przemysł okrętowy opiera się w ogromnej mierze na produkcji nowoczesnych wycieczkowców oraz okrętów wojennych. Polski przemysł stoczniowy to natomiast nowoczesne i skomplikowane promy, jednostki specjalistyczne w tym offshore a także wyspecjalizowane podwykonawstwo. Jest obecnie szansa, a także wola aby dać impuls do szerszej współpracy przemysłów okrętowych z Polski i Francji. Tym impulsem ma być właśnie tegoroczne Forum Gospodarki Morskiej Gdynia, na które zaproszeni zostali wysokiej rangi przedstawiciele GICAN (Groupement des Industries de Construction et Activités Navales) zrzeszający najważniejsze francuskie podmioty gospodarcze (ponad 170 firm oraz instytucji) zajmujące się projektowaniem i produkcją okrętową i zbrojeniową, projektowaniem i produkcją technologii morskiej energii odnawialnej, a także rozwojem infrastruktury portowej i ochroną środowiska morskiego.

Do panelu oprócz przedstawicieli GICAN a także francuskiego przemysłu okrętowego zaproszony został Pan Christophe Tytgat, Sekretarz Generalny Europejskiego Stowarzyszenia Stoczni i Producentów Wyposażenia Okrętowego (SEA Europe) a także przedstawiciele najważniejszych polskich stoczni: Remontowa Shipbuilding, CRIST oraz PGZ Stocznia Wojenna.

Wierzymy, że tegoroczny panel Przemysłów Morskich będzie ważnym impulsem do dalszego rozwoju współpracy polskiego i francuskiego przemysłu okrętowego.

Jerzy Czuczman - Prezes Towarzystwa Okrętowców Polskich KORAB

Panelisci:

Francois Lambert, Dyrektor Zarządzający GICAN (Groupement des Industries de Construction et Activités Navales), Francja

Michaël Croënne, Country Director, Naval Group, Francja

Christophe Tytgat, Sekretarz Generalny Europejskiego Stowarzyszenia Stoczni i Producentów Wyposażenia Okrętowego (SEA Europe), Belgia

Konrad Konefał, Prezes Zarządu, PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o.

Maciej Lisowski, Dyrektor marketingu, CRIST S.A.

Tomasz Świątkowski - Wicedyrektor ds. Marketingu i Rozwoju, StoGda Ship Design & Engineering Sp. z o.o.

Przemysław Sztandera - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, Stocznia Gdańsk S.A.

Pozostałe Panele

Sponsorzy