Porty Morskie

Centrum Konferencyjne Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98,

SALA D

Lider Panelu

Krzysztof Szymborski
Przewodniczący Rady Interesantów Portu Gdynia,
Prezes Zarządu BCT Bałtyckiego Terminala Kontenerowego w Gdyni Sp. z o.o.

LIDER PANELU

Krzysztof Szymborski, Przewodniczący Rady Interesantów Portu Gdynia, Prezes Zarządu BCT (Bałtyckiego Terminala Kontenerowego ) w Gdyni.

Pracuje w branży portowej od ponad 30 lat. W tym czasie zajmował się eksploatacją terminali portowych w Gdańsku i w Gdyni, a także strategią rozwoju portu Gdynia. Członek założyciel europejskiej platformy logistycznej ALICE przy Komisji Europejskiej.

Ostatnie 6 lat zarządza terminalem kontenerowym BCT, należącym od 2003 roku do międzynarodowej grupy ICTSI. Od 2013 roku jest przewodniczącym Rady Interesantów Portu w Gdyni. Jest inicjatorem wielu działań na rzecz rozwoju portu w Gdyni - jego pogłębienia, skomunikowania z zapleczem, m.in. rewitalizacji Magistrali Węglowej Gdynia – Śląsk oraz budowy korytarza transportowego Bałtyk – Adriatyk. Czynnie pracuje nad polepszaniem otoczenia biznesu portowego, jak: usprawnianie odpraw granicznych czy warunków fiskalnych dla przedsiębiorstw obsługujących polski handel zagraniczny, tworzenie prawa krajowego i unijnego regulującego działalność portową, rozwój innowacyjnych technologii informatycznych i komunikacyjnych wspierających logistykę i inne.

 

IDEA PANELU

Tematem przewodnim tegorocznego panelu Porty Morskie będzie "XXI wiek w portach: innowacyjne technologie na morzu i lądzie". Przyjrzymy się tej problematyce zarówno z perspektywy portu jak i firm żeglugowych, które port obsługuje.

Spojrzenie z perspektywy żeglugi: gabaryty współczesnych statków; żegluga autonomiczna i idące za tym technologie; konieczność skrócenia czasu obsługi i innowacyjne technologie ICT (blockchain, Big Data itp.), oraz coraz więcej automatycznych urządzeń przeładunkowych; wpływ nowoczesnych, innowacyjnych technologii na sposób zarządzania żeglugą oraz wpływ na środowisko, a także inne korzyści z tego płynące.

Przykład: MSC GENEWA, wiodący armator kontenerowy prowadzący wiele badań nad innowacyjnymi rozwiązaniami wspierającymi bezawaryjną i bardzo szybką obsługę ładunków w całym łańcuchu dostaw, w tym na statkach i w portach. Rozwiązania stosowane w MSC Genewa przedstawi przedstawiciel szwajcarskiej firmy.

 

Spojrzenie z perspektywy portu: rosnący koszt pracy i trudna dostępność dokerów; automatyzacja obsługi kontenerów na statku i lądzie jako konieczność, presja na czas obsługi i wynikające z tego innowacyjne podejście; procesy przetwarzania informacji i ich wpływ na rozładunek i załadunek; konieczność rozwoju technologii Green Port przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów operacyjnych portu.

Przykład: Victoria International Container Terminal, Melbourne, Australia. Najbardziej zautoamatyzowany i zaawansowany technologicznie port na świecie przedstawi jego przedstawiciel.

Po powyższych prezentacjach zaprosimy do dyskusji, w trakcie której Zarządzającym największymi polskimi portami zadamy pytania m.in. o:

·Działania portów polskich w dziedzinie innowacyjnych technologii?
·Jak zapewnią obsługę wymagających armatorów?
·Jak w kontekście nowych technologii wykreują konkurencyjność wobec portów Morza Północnego i Bałtyku?

Krzysztof Szymborski - Przewodniczący Rady Interesantów Portu Gdynia, Prezes Zarządu BCT Bałtyckiego Terminala Kontenerowego w Gdyni Sp. z o.o.

Paneliści:

Więcej szczegółów wkrótce

pozostałe panele

sponsorzy