Prelegenci

Jerzy Czuczman

Prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski

Władysław Jaszowski

Piotr Masny

Adam Meller

Dariusz Słaboszewski

Krzysztof Szymborski

Marek Tarczyński

sponsorzy