Prelegenci

Dorota Arciszewska-Mielewczyk

Maciej Brzozowski

Prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski

Jerzy Czuczman

Łukasz Greinke

Jarosław Grochowski

Marek Gróbarczyk

Prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski

Władysław Jaszowski

Dariusz Jellonnek

Piotr Karczewski

Konrad Konefał

Prof. zw. dr hab. dr h. c. Andrzej K. Koźmiński

Sławomir Latos

Piotr Masny

Adam Meller

Mgr inż. kpt. ż. w. Waldemar Perchel

Iain Shepherd

Dariusz Słaboszewski

Krzysztof Szymborski

Wojciech Ślączka

Marek Tarczyński

Arkadiusz Zgliński

Adam Żołnowski

sponsorzy