pomorski park naukowo- technologiczny gdynia

Aleja Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

2016-01-29

Sesja wyjazdowa Forum Gospodarki Morskiej w Szczyrku!

W dniach 16-17 stycznia 2016 roku, w Szczyrku, podczas XLII Sympozjum Współczesnej Gospodarki i Administracji Publicznej, odbyła się sesja wyjazdowa Forum Gospodarki Morskiej Gdynia. Lider wydarzenia, Pan Sławomir T. Kalicki, wraz z liderami poszczególnych paneli dyskusyjnych zaprezentowali osiągnięcia m.in. Gdyni w kontekście współczesnej gospodarki morskiej.

Tegoroczne Sympozjum zostało zorganizowane przez Katedrę Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej, Małopolską Szkołę Administracji Publicznej, Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej, Narodowe Centrum Kultury, Bank Gospodarstwa Krajowego.

W spotkaniu udział wzięli m.in. Krzysztof Szymborski - Prezes Zarządu Bałtycki Terminal Kontenerowy, Prezes R.l.P, Marek Tarczyński - Prezes Larządu Terramar Sp. z o'o., Prezes PlSlL, Jerzy Czuczman - Dyrektor Forum Okrętowego,  Piotr Masny - Polski Związek Zarządcow, Marcin Żukowski - Dyrektor Biura Rozwoju Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Podczas sympozjum zaprezentowano i omówiono szereg kluczowych kwestii dla gospodarki morskiej w Polsce. Poniżej prezentujemy niektóre z wniosków.

 

1. Przemysł  Stoczniowy

Sektor stoczniowy ma olbrzymi potencjał rozwoju szczególnie w setkach mniejszych firm kooperujących z polskimi i zagranicznymi odbiorcami. Znaczenie sektora dla gospodarki kraju i regionu jest bardzo duże w związku z tym należy :

- Kreować pozytywny wizerunek sektora i jego promocja w kraju i za granicą
- Udoskonalić system kształcenia specjalistów stoczniowych : od spawaczy i monterów do inżynierów projektujących i zarządzających.
- Stworzyć efektywny przekaz społeczny pokazujący przemysły morskie jako atrakcyjną i perspektywiczną szansę rozwoju zawodowego młodzieży  w całej Polsce.
- Zacieśniać związki przemysłu z nauką dla szerszego wprowadzania w życie polskiej myśli innowacyjnej.

 

2. Zarządzanie Statkami

Polska posiada wszelkie niezbędne narzędzia do rozwoju konkurencyjnej pod każdym względem działalności zarządzania statkami .  Gdynia w stosunkowo niedługim czasie i nawet bez dużych nakładów inwestycyjnych może stać się prężnym ośrodkiem oferującym usługi armatorom z całego świata. Aby ten proces wspomóc należy:

- Zintensyfikować kształcenie młodzieży w zawodach morskich: od marynarzy i oficerów do supervisorów czy maklerów okrętowych.
- Przeprowadzić zmiany prawno-podatkowe tak aby polski rejestr statków stał się atrakcyjny dla armatorów.
- Zachęcać młodzież ze wszystkich województw do tej drogi zawodowej.

 

3. Porty Morskie

Istnieją bariery prawne ograniczające zainteresowanie potencjalnych klientów/operatorów portowych inwestowaniem w portach polskich. Na dłuższą metę doprowadzić może to doprowadzić do utraty konkurencyjności polskich portów.

Aby temu zapobiec należy:

- Stworzyć ramy prawne dla stabilnej i długoterminowej perspektywy inwestycyjnej w   naszych portach.
- Promować usługi polskich portów jako konkurencyjne pod każdym względem w stosunku do portów Europy Zachodniej.

 

4. Transport-Spedycja -Logistyka

Następują zmiany na światowej mapie usług spedycyjno-logistycznych: Jedwabny Szlak , Droga Północna czy interesujący nas bezpośrednio korytarz transportowy Bałtyk-Adriatyk a w skali mikro przekop Mierzei Wiślanej.

W rezultacie , nie tylko rejony portów morskich ale inne rejony Polski mogą być beneficjentami tych zmian. Z drugiej strony spada konkurencyjność portu w Gdyni na skutek opóźnień inwestycyjnych co utrudnia dostęp do portu od strony morza i lądu. Stąd apel do władz lokalnych i centralnych o :

- takie wsparcie dla w/w inwestycji aby jak najszybciej zostały zrealizowane i mogły służyć rozwojowi portu Gdynia i całemu systemowi logistycznemu.
- uznanie sektora usług TSL jako istotnego dla gospodarki kraju.