pomorski park naukowo- technologiczny gdynia

Aleja Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

2015-10-12

Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2015 za nami!

Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2015 było już piętnastą edycją wydarzenia odbywającego się wcześniej pod nazwą Międzynarodowe Forum Gospodarcze Gdynia. Tegoroczne Forum odbyło się w piątek, 9 października 2015 w Centrum Konferencyjnym Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia.

Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2015 odbyło się w nowej formule i było całkowicie poświęcone gospodarce morskiej. Temat przewodni  wydarzenia był „Rozwój polskiej gospodarki morskiej na tle globalnej sytuacji ekonomicznej”, nawiązujący do wyzwań i perspektyw dla coraz bardziej liczącej się dla Polski branży.

Forum miało formę otwartych paneli dyskusyjnych, a zaangażowani do rozmów praktycy biznesu z poszczególnych branż morskich, a także przedsiębiorcy i naukowcy, zapewnili rzeczowy charakter dyskusji przy jednoczesnej swobodnej wymianie poglądów i pomysłów. Nie zabrakło również rzeczowych prezentacji, które stanowiły zalążek późniejszych dyskusji. Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli prof. dr hab. Dorota Pyć, Podsekretarz Stanu ds. Gospodarki Morskiej w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz Maciej Reluga – główny ekonomista Banku Zachodniego WBK. Pani Minister poza otwarciem całego wydarzenia, wygłosiła również referat o roli polskiego prawa w kształtowaniu czynników wzrostu gospodarki morskiej, natomiast Pan Maciej Reluga, zaznajomił słuchaczy z najnowszymi trendami w światowej gospodarce.

Gdynia Forum Godspodarki Morskiej Gdynia 2015_fot. P.Kozłowski

Maciej Reluga, Główny ekonomista BZ WBK Santander Group podczas swojego wystąpienia. fot. P. Kozłowski

Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2015_fot. P. Kozłowski

Prof. UG dr hab. Dorota Pyć, Podsekretarz Stanu ds. Gospodarki Morskiej w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. fot. P. Kozłowski

 

Uczestnicy części panelowej, która odbywała się równolegle w czterech salach, obradowali w ramach czterech paneli tematycznych: „Przemysły Morskie", „Porty Morskie", „Logistyka Morska", oraz „Ship Management”. 

Goście i paneliści Panelu Przemysły Morskie skupili się na kondycji polskiego przemysłu stoczniowego, przewadze konkurencyjnej firm odnoszących sukcesy na rynkach europejskich i światowych, a także istotnych czynnikach budowania sukcesu przemysłów morskich w Polsce. Liderem a zarazem moderatorem panelu był Jerzy Czuczman, prezes Towarzystwa Okrętowców Polskich KORAB, dyrektor Biura Związku Pracodawców Forum Okrętowe. Zaproszonymi do panelu gośćmi byli:

- Robert Ruszkowski / Członek Zarządu VISTAL GDYNIA S.A.

- Jadwiga Sztelwander / Dyrektor DELTAMARIN Sp. z o.o.

- Stanisław Szultka / Dyrektor Obszaru Badawczego IBnGR

- Dariusz Rudziński / Prezes Zarządu Polski Rejestr Statków S.A.

- Prof. PG dr hab. inż. Janusz Kozak / Dziekan Wydz. O i O

Podczas panelu "Przemysły Morskie" przedstawiono kondycję branży jaka bardzo dobrą, w której przedsiębiorstwa prywatne doskonale sobie radzą. Wykazano m.in., iż polskie stocznie, głównie z Trójmiasta, zbudują do 2017 r. statki o wartości prawie miliarda euro. Będą to głównie specjalistyczne i zaawansowane jednostki np. do obsługi platform wiertniczych. Stocznie mają zamówienia na cały przyszły rok i zaczęły podpisywać kontrakty na 2017 rok - powiedział Jerzy Czuczman. W samej stoczni Remontowa Shipbuilding, jak poinformował prezes stoczni - Andrzej Wojtkiewicz, budowanych jest obecnie 19 różnego typu jednostek o wartości od 20 do ponad 100 mln euro każda. Wszystkie te projekty będą zrealizowane do końca przyszłego roku.

Za pozytywnymi wynikami polskiego przemysłu okrętowego, za znaczącymi liczbami odzwierciedlającymi produkcję i wielkość portfela zamówień stoją głównie stocznie prywatnie, z Remontową Shipbuilding SA na czele (w zakresie statków całkowicie wyposażonych i dostarczanych "pod klucz" bezpośrednio armatorom). Sektor prywatny co prawda tylko po części zapełnił lukę ilościową, która powstała po zamknięciu, pod naciskiem Komisji Europejskiej, dużych stoczni produkcyjnych w Gdyni i Szczecinie w 2009 roku, ale oferuje obecnie statki o wiele bardziej skomplikowane, zaawansowane techniczne, o większej wartości dodanej i często o wyższej jednostkowej wartości kontraktowej od wielu, o wiele większych, statków budowanych kilkanaście lat temu w Polsce.

Wybrzeże stało się także jednym ze światowych centrów i prawdziwym europejskim zagłębiem projektowym dla przemysłu okrętowego, ponieważ polskie biura projektowe pracują nie tylko dla rodzimych stoczni, ale również dla stoczni europejskich i światowych, na co zwróciła uwagę Jadwiga Sztelwander-Zięba. Rozwój sektora projektowego był po części wymuszony przez sytuację powstałą po zamknięciu dużych stoczni produkcyjnych w Polsce, a możliwy dzięki reorganizacji całego zaplecza naukowo-badawczego i technicznego.

Podczas panelu "Przemysły Morskie" przedstawiono także, w formie filmu wyprodukowanego przez wydawcę Portalu Morskiego, przegląd wybranych, najciekawszych projektów, produktów i usług firm przemysłu stoczniowego w Polsce w okresie październik 2014 - wrzesień 2015 r. 

Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2015_fot. P. Kozłowski

Prelegenci panelu Przemysły Morskie. fot. P. Kozłowski

 

Rozmowy podczas panelu Porty Morskie dotyczyły czynników wspierających, a także tych hamujących rozwój polskich portów morskich. Główne zagadnienia to problemy aktualnej sytuacji w portach morskich oraz w ich otoczeniu gospodarczym, prawnym, politycznym i ekonomicznym.  Liderem panelu był Krzysztof Szymborski, przewodniczący Rady Interesantów Portu Gdynia, a gośćmi byli:

- Prof. dr hab. Włodzimierz Rydzkowski / Uniwersytet Gdański – moderator panelu

- Walery Tankiewicz / Wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A

- Hans Ole Madsen / Senior Vice President ICTSI - Dubai Office

- Rafał Czyżyk / Marek Czernis Kancelaria Radcy Prawnego

- Katarzyna Gruszecka-Spychała - Wiceprezydent Gdyni ds. Gospodarki

- Sofie Monteyne -Dyrektor Finansowy Portu w Gandawie

Podczas panelu przedstawiono różne warianty możliwości funkcjonowania Partnerstwa Publiczno Prywatnego w portach z perspektywy zarządcy portów, właściciela portu jakim jest miasto), oraz inwestora prywatnego. Przybliżono również kwestie prawne związek z PPP. W ramach podsumowania zaprezentowano przykład portu gdzie PPP działa efektywnie od lat, czyli w belgijskim porcie Gandawa. 

Gdynia Forum Gospo

Prelegenci Panelu Porty Morskie. fot. P. Kozłowski

 

W trakcie panelu Logistyka Morska, którego liderem był  Marek Tarczyński, przewodniczący Rady Izby Polskiej Izby Spedycji i Turystyki, poruszone zostały m.in. tematy odnoszące się do perspektyw rozwoju portów morskich, akumulacji kapitału w łańcuchu usług logistycznych oraz globalizacji systemów informacyjnych. Prześledzono możliwe warianty wzrostu portów w Gdyni i w Gdańsku a także dyskutowano o potencjalnych zagrożeniach i możliwych do zrealizowania szansach. Gośćmi panelu byli:

 - Prof. dr hab. Wojciech Paprocki / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Moderator

 - Janusz Jarosiński / Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A

 - Jarosław Domin / Prezes Zarządu JAS-FBG S.A

 - Rafał Moll / Dyrektor Handlowy UASC Polska Sp. z o.o.

Gdynia Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2015_fot. P.Kozłowski

Dyskusja podczas panelu Logistyka Morska. fot. P. Kozłowski

 

Istotnymi zagadnieniami panelu Ship Management były kwestie związanie z rozwojem tej działalności w Polsce, wyzwaniami oraz korzyściami płynącymi dla gospodarki i rynku pracy. Liderem Panelu był Piotr Masny, członek zarządu Polskiego Związku Zarządców Statków oraz dyrektor generalny Seatrans Ship Management Poland Sp. z o.o. (Seatrans Group). Gośćmi panelu byli:

 - Ireneusz Kuligowski / Dyrektor Zarządzający Green Management Gdynia Sp. z o.o.

 - Inacio Golebski / Wiceprezes DNV GL Polska Sp. z o.o.

 - Leszek Wąsiewicz / Dyrektor Zarządzający SMT Polska Sp. z o.o.

Dyskusja pokazała, iż prowadzące w Polsce biznes firmy sektora Ship Managementu swoją działalnością dowodzą jak można skutecznie przekształcić posiadane zasoby w prężnie rozwijającą się branżę jaką jest właśnie Zarządzanie Statkami. Rozwój tego sektora niewątpliwie dałby mocny impuls wielu dziedzinom polskiej gospodarki morskiej i społecznościom lokalnym, zaś rezultaty takiego impulsu szczególnie w perspektywie długookresowej są nie do przecenienia. 

Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2015_fot. P. Kozłowski

Dyskusja w trakcie panelu Ship Management. fot. P Kozłowski

 

Tegoroczna edycja Forum dała również możliwość wzięcia udziału w praktycznych warsztatach. Zajęcia dla kilkunastu przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw branży morskiej, dotyczące Znaczenia marki na rynku przedsiębiorstw z branży morskiej, poprowadzili eksperci z Fundacji Best Place – Europejskiego Instytutu Marki Miejsc z Warszawy - Dr Karolina Janiszewska oraz Adam Mikołajczyk.

 

Odbiorcami kolejnych warsztatów byli studenci kierunków morskich z trójmiejskich uczelni, głównie z Politechniki Gdańskiej, Akademii Morskiej w Gdyni oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Tematem warsztatów był Protokół dyplomatyczny i etykieta w biznesie, a poprowadził je dr Janusz Sibora, ceniony autorytet w dziedzinie ceremoniału królewskiego, etykiety i komunikacji społecznej. Każdy z czterdziestu uczestników warsztatów otrzymał książkę, opublikowaną nakładem prestiżowego Państwowego Instytutu Spraw Międzynarodowych pt. Protokół dyplomatyczny i ceremoniał państwowy II Rzeczpospolitej.

Zapraszamy do obejrzenia całej relacji fotograficznej z wydarzenia w naszej galerii.