pomorski park naukowo- technologiczny gdynia

Aleja Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

2020-12-18

Droga Czerwona – gdyński priorytet

Władze Zarządu Morskiego Portu Gdynia oraz miasta Gdyni podpisały 26 listopada br. porozumienie określające przebieg Drogi Czerwonej jako elementu ostatniej mili dostępu drogowego do Portu Gdynia i morskiej granicy państwa. Trasa ma również usprawnić dostępność komunikacyjną samej Gdyni.


- Trwa bardzo dynamiczny rozwój Portu Gdynia, więc musimy stawiać na inwestycje poprawiające dostęp do niego. A dostęp drogowy to bez wątpienia pięta achillesowa nie tylko portu, ale też całego miasta. Inwestycja będzie też kluczowa przy powstaniu Portu Zewnętrznego. Liczymy więc, że będzie gotowa najpóźniej za 8 lat, w 2028 r., razem z Portem Zewnętrznym – powiedział Adam Meller, prezes ZMPG.


Droga Czerwona liczyć ma 9,5 km i zapewnić bezpośrednie połączenie Portu Gdynia z siecią dróg krajowych, w tym z trasą ekspresową S6. Nowy dwujezdniowy odcinek poprowadzi od portu do skrzyżowania ul. Morskiej z Obwodnicą Trójmiasta i ma zastąpić coraz bardziej obciążoną i wymagającą remontów Estakadę Kwiatkowskiego. Inwestycja poprawi dostępność portu od strony lądu, a tym samym zwiększy jego możliwości przeładunkowe. Ustalenie przebiegu stało się możliwe po deklaracjach rządu o sfinansowaniu projektu, a podpisanie porozumienia w tej kwestii znacząco przyspieszy realizację inwestycji przez Ministerstwo Infrastruktury. Jej koszt oszacowano na maksymalnie 2 mld zł, a środki na jej wykonanie zagwarantowano w znowelizowanej Ustawie o portach i przystaniach morskich.


- Mam nadzieję, że budowa zacznie się w najbliższych latach. Droga Czerwona jest bowiem ważna i potrzebna już dziś. Musimy wyjść naprzeciw oczekiwaniom transportowym, ale też wkomponować drogę w tkankę miasta. Miasto i port to bowiem dwa płuca jednego organizmu, a Droga Czerwona będzie ważnym elementem jej krwiobiegu - podkreślił Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.


Jak zwróciła uwagę Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki, inwestycja pozwoli zapewnić coraz bardziej niezbędną alternatywę dla ruchu pojazdów ciężarowych z i do terminali portowych dla stale obciążonej i wymagającej remontów Estakady Kwiatkowskiego. Ponadto Droga Czerwona umożliwi rozwój terenów znajdujących się w bezpośrednio sąsiadującym z nią obszarze, jak również zapewni dostęp do projektowanej Doliny Logistycznej, objętej już granicami administracyjnymi Portu Gdynia o powierzchni ponad 260 ha, oraz lokalizowanego na jej obszarze Parkingu Centralnego i innych usług związanych z działalnością Portu Gdynia. Dodatkowo zwiększy separację portowego ruchu drogowego od ruchu miejskiego, tym samym przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz usprawni funkcjonowanie pojazdów komunikacji zbiorowej.


Trasa jest również jednym z najbardziej istotnych elementów dostępu drogowego do planowanego Portu Zewnętrznego w Gdyni, który ruszyć ma w 2028 r. Ma on powstać w oparciu o istniejące nabrzeże Śląskie - na sztucznym lądzie wychodzącym poza obecny falochron ochronny, zwiększającym powierzchnię portu o 151 ha oraz zdolności przeładunkowe o 2,5 mln TEU. Celem jego budowy jest umożliwienie obsługi w Gdyni kontenerowych statków oceanicznych o długości do 430 m (w dalszej perspektywie do 490 m), szerokości do 60 m (w dalszej perspektywie do ok. 70 m) oraz zanurzeniu do 15,5 m. Zakłada się, że nowe nabrzeża będą mogły przyjmować także statki pasażerskie. Budowa Portu Zewnętrznego ma kosztować ponad 780 mln euro. Według władz Portu Gdynia projekt ten wpłynie korzystnie na rozwój rynku pracy w Gdyni, generując bezpośrednio powstanie około 700 miejsc pracy w samym Porcie Zewnętrznym oraz ponad 4200 w branży okołoportowej.

Artykuł powstał we współpracy z magazynem "Namiary na Morze i Handel"

fot. Materiały "Namiary na Morze i Handel"

4 namiary