pomorski park naukowo- technologiczny gdynia

Aleja Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

2019-07-26

W inteligentnej sieci naczyń połączonych

- Przeanalizujmy przykładową podróż morską z portu A do portu B. W pierwszym etapie statek z reguły płynie zbyt szybko, bo kapitan chce mieć pewność, że dotrze do portu przeznaczenia na czas. Oczywiście przy wyższych prędkościach statku spalane są większe ilości paliwa. Gdy statek w końcu dotrze do celu (a z reguły staje się to za wcześnie) załoga traci czas na redzie w oczekiwaniu na swoją kolej do rozładunku. Innymi słowy: spiesząc się, spaliliśmy dużo paliwa i zwiększyliśmy emisję do środowiska tylko po to, żeby czekać na redzie. To nie ma sensu.

Dlatego powstała idea stworzenia systemu, w którym porty i statki są ze sobą w stałym kontakcie – wyjaśnia Piotr Kabaciński, manager sprzedaży Wärtsilä Finland Marine Solutions, odpowiedzialny za rynek w Polsce.

Tak działać ma właśnie Smart Marine Ecosystem, który proponuje 3 główne kierunki rozwiązań usprawniających działanie sieci transportowej: analizę dużych zbiorów danych, tzw. Big Data oraz wprowadzenie pojęcia „inteligencji” w odniesieniu do portów i statków. Twórcy tej koncepcji wierzą, że w niedalekiej przyszłości inteligentny port będzie w bezpośredniej łączności z inteligentnym statkiem, ustalając optymalne warunki podróży i obsługi tego statku w porcie. Chodzi o to, żeby statek, w każdym momencie swojej podróży dokładnie wiedział jakiego dnia i o której godzinie będzie rozładowany w porcie.

Sytuację można by też odwrócić. Jeśli port zorientuje się, że statek ma opóźnienie ze względu na różne komplikacje w czasie podróży, jak np. sztormowa pogoda czy awaria, to automatycznie w jego miejsce wprowadzi inną jednostkę, która jest bliżej, tak aby efektywnie wykorzystać swój potencjał przeładunkowy. System reguluje wtedy czas wejścia do portu poszczególnych statków tak, aby mogły one poruszać się z optymalną prędkością i wpasować się w cały system zarządzania i planowania w porcie.

Koncepcja ta, w wersji finalnej, może dotyczyć także całości operacji portowych. Obejmować np. połączenie statków wpływających do portu, obsługi przewożonych przez nie ładunku oraz ich wywiezienie z portu koleją lub drogą lądową. W efekcie, docelowo powstać może system optymalizujący całość operacji portowych zarówno od strony wody, jak i lądu.

- Oczywiście skupiamy się głównie na części morskiej i przybrzeżnej tego systemu z uwagi na nasze kompetencje w tym zakresie. Niemniej każdy zainteresowany ma prawo wesprzeć te działania swoimi pomysłami. Rozwiązania i wdrożenia na części lądowej też są bardzo istotne i wiem, że idą one również w kierunku takich inteligentnych rozwiązań. Każdy dobry pomysł się liczy, a wszystkie razem utworzą inteligentny i wydajny system transportowy­­ – zaznacza P. Kabaciński.

Wizja ta ma służyć zarówno jako katalizator do dalszych dyskusji, ale jest również koncepcją, na podstawie której proponowane są konkretne kierunki rozwoju. Zakłada ona jeden, globalny i połączony ze sobą system transportowy.

 

Artykuł opracowany we współpracy z magazynem "Namiary na Morze i Handel"

 

grafika: źródło Wärtsilä  / Namiary Na Morze i Handel

 

4 namiary