pomorski park naukowo- technologiczny gdynia

Aleja Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

2019-04-23

Poprawianie kolejowego dostępu

Dobre wieści dla portów w Gdańsku i Gdyni - PKP Polskie Linie Kolejowe, zarządca krajowej infrastruktury kolejowej, rozstrzygnęły wreszcie niezwykle ważne, jeżeli chodzi o dostęp kolejowy, przetargi: w przypadku pierwszego z portów chodzi o wykonanie robót budowlanych na linii 226 i stacji Gdańsk Port Północny oraz linii 965 i stacji Gdańsk Kanał Kaszubski, w wypadku Gdyni chodzi o rozbudowę newralgicznej stacji Gdynia Port.

W grudniu ub.r. PKP PLK  otworzyła oferty w powtórzonych przetargach na poprawę infrastruktury kolejowego dostępu do portów Gdańsk i Gdynia. W postępowaniach nie wpłynęła żadna propozycja mieszcząca się w budżecie zamawiającego. Na sprostanie najtańszym ofertom brakowało ok. 1,5 mld zł. Ratowanie projektów portowych było najważniejszą przyczyną podniesienia wartości Krajowego Programu Kolejowego o 3,2 mld zł, do niemal 70 mld zh. Dzięki temu przetargi zostały wreszcie, pod koniec marca br., rozstrzygnięte.

W przypadku poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk wygrało konsorcjum Intercor i Torpol. Początkowo jego oferta (1,14 mld zł) była droższa od oferty Budimeksu; konsorcjum wygrało jednak po aukcji elektronicznej. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na linii 226 i stacji Gdańsk Port Północny oraz linii 965 i stacji Gdańsk Kanał Kaszubski w ramach projektu „Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk”. Linia kolejowa nr 226 (Pruszcz Gdański-Gdańsk Port Północny) będzie modernizowana od km 12,893 do km 15,509, a inwestycja na stacji Gdańsk Port Północny obejmie rejon GPA (Przeróbka), GPB (Port Północny), rejony manewrowe GP1, GP3, GP11 oraz tor nr 54 (w kierunku Westerplatte). W ramach zamówienia poprawiony zostanie stan linii nr 965 od km 0,141 do km 3,376 oraz stacji Gdańsk Kanał Kaszubski wraz z torem łącznicowym nr 10 między stacją Gdańsk Kanał Kaszubski a Gdańsk Port Północny.
Z kolei w postępowaniu dotyczącym stacji Port Gdynia wybrano ofertę Budimeksu wartą 1,487 mld zł netto. Wykonawca będzie miał 30 miesięcy od podpisania umowy na realizację powierzonego zadania. W jego ramach trzeba przebudować stację kolejową Gdynia Port wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz fragmentami linii kolejowych nr 201, 228, 723, 961, 724 oraz 725. Do wykonania są m.in. roboty dotyczące modernizacji nawierzchni kolejowej wraz z podtorzem i odwodnieniem, wykonania urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk) oraz urządzeń i systemów telekomunikacyjnych, przebudowy sieci trakcyjnej wraz z zasilaniem oraz obiektów inżynieryjnych i kubaturowych.

inżynieryjnych oraz obiektów kubaturowych.

Dzięki realizacji tych inwestycji poprawie ulegnie przede wszystkim przepustowość linii kolejowych prowadzących do trójmiejskich portów, co od lat jest ich wielką bolączką, uniemożliwiając oczekiwany wzrost zdolności przeładunkowych i usprawnienie procesów logistycznych.

Tekst opracowany został przy współpracy z czasopismem "Namiary na Morze i Handel"

fot. Namiary na Morze i Handel

4 namiary