pomorski park naukowo- technologiczny gdynia

Aleja Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

2019-08-01

Nowe otwarcie Portu Gdynia

Nowa obrotnica, pogłębienie akwenów portowych do 16 m oraz przebudowa 1501 m nabrzeży to kluczowe elementy rozwoju gdyńskiego portu. Ich efektem ma być zwiększenie jego potencjału przeładunkowego o 4,7 mln t i 400 tys. TEU. Inwestycje te będą realizowane w ramach projektu „Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – etapy I i III oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – etapy II i III”. Wartość całego przedsięwzięcia to ponad 556,94 mln zł, z czego 273 mln zł stanowi unijne dofinansowanie. Założenia projektu przedstawiono podczas spotkania, które 3 lipca br. odbyło się w siedzibie ZMPG.

- Cieszy fakt, że dzięki funduszom unijnym zmieniamy infrastrukturę gdyńskiego portu celem utrzymania konkurencyjności na rynku usług portowych. Inwestycje te umożliwią zawijanie do portu największych statków operujących w basenie Morza Bałtyckiego, m.in. obsługujących bezpośrednie połączenia oceaniczne z Dalekim Wschodem i innymi kontynentami. Będzie to nowe otwarcie Portu Gdynia – podkreślał Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia.

Inwestycje dotyczące pogłębienia toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia oraz przebudowy nabrzeży służą przede wszystkim zwiększeniu konkurencyjności portu w rejonie Morza Bałtyckiego i w Korytarzu Bałtyk-Adriatyk w sieci TEN-T. Przedsięwzięcie zostało podzielone na 2 zadania. Pierwsze z nich, w etapie I, obejmuje przebudowę obrotnicy nr 2 w Basenie IX do średnicy 480 m (z 400 m), przeprowadzenie prac wyburzeniowych stoczniowych pirsów oraz przeniesienie doku pływającego PGZ Stoczni Wojennej. Zresztą prace związane z przygotowaniem obrotnica trwają już od września 2017 r, a 31 stycznia br. zakończone zostały roboty budowlane. Obecnie trwa procedura uzyskiwania zezwoleń niezbędnych do jej użytkowania. Z możliwości jakie daje obrotnica skorzystały już kontenerowce wchodzące od początku br. do gdańskiego portu, w tym m.in. mierząca prawie 347 m Charlotte Maersk, o pojemności 9640 TEU, oraz Cap San Juan o długości 331 m i pojemności 10 600 TEU. Generalnie inwestycja ma zapewnić obsługę w porcie jednostek o długości do 400 m, szerokości 58 m i zanurzeniu 15 m. Umożliwić ma to także III etap tego zadania, a mianowicie pogłębienie akwenów portowych z obecnych 13,5 m do 16 m oraz poszerzenie Wejścia Pilotowego z obecnych 100 m do 140 m i przebudowa Ostrogi Północnej. Niezbędne będzie również zabezpieczenie konstrukcji nabrzeży wzdłuż kanału portowego, w tym Słowackiego, Włoskiego i Norweskiego. Równolegle Urząd Morski w Gdyni wykona prace na torze podejściowym do portu, będące etapem nr II tego przedsięwzięcia.

Natomiast drugie zadanie, etapy II i III, obejmuje przebudowę nabrzeża Indyjskiego na odcinku 550 m, w tym pogłębienie do 15,5 m, oraz nabrzeża Helskiego na odcinku 965 m, łącznie z pogłębieniem do 15,5 m. Zostanie ono również doposażone w torowisko suwnicowe o rozstawie 30 m. W trakcie robót nabrzeża zostaną także wyposażone w ekologiczne rozwiązania, np. instalacje do odbioru ścieków ze statków oraz system umożliwiający zasilanie jednostek prądem z lądu. I etap tej części projektu, dotyczący modernizacji nabrzeża Rumuńskiego, został już zrealizowany w poprzedniej unijnej perspektywie budżetowej. Wszystkie planowane obecnie zadania muszą zostać wykonane do końca 2022 r., aby projekt mógł zostać rozliczony w 2023 r.

Artykuł opracowany we współpracy z magazynem "Namiary na Morze i Handel"

fot. Namiary na Morze i Handel

4 namiary