pomorski park naukowo- technologiczny gdynia

Aleja Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

2019-03-18

Innowacyjne wyzwania w portach

Odpowiadając na współczesne wyzwania stojące przed branża morską, porty wybrzeża wschodniego podejmują inwestycje w innowacyjne technologie transportu, przeładunku oraz ochrony środowiska naturalnego.

W przypadku Portu Gdynia do najważniejszych działań w tym zakresie, w najbliższych latach będzie należała automatyzacja procesów portowych, w tym przeładunkowych, a także cumowania statków przy nabrzeżach. Jej celem jest poprawa efektywności obrotów i ruchu statków oraz bezpieczeństwo użytkowników. Jak podkreślają przedstawiciele Zarządu Morskiego Portu Gdynia, współczesne porty morskie, zabiegające o podniesienie swojej konkurencyjności, muszą dążyć do pełnej digitalizacji procesów obsługi ładunków, pasażerów i środków transportu. Konieczne będzie zatem wdrażanie inteligentnych rozwiązań transportowych, choćby związanych z optymalizacją ruchu pojazdów na terenach portowych, a także wdrożenie Port Community System, który połączy uczestników obrotu portowo-morskiego nie tylko w celu zapewnienia optymalizacji procesów obsługi ładunków, ale również optymalizacji ich transportu w lądowo-morskich łańcuchach logistycznych.

Natomiast troska o stan środowiska naturalnego skłania port w Gdyni do podejmowania działań (w tym inwestycyjnych) służących przygotowaniu go do obsługi środków transportu zasilanych ekologicznym paliwem, np. LNG czy wodorem, a także zapewnienia instalacji umożliwiających dostarczanie statkom energii elektrycznej z nabrzeży portowych. Rozwiązania w tym zakresie będą dotyczyły także przyjaznych środowisku naturalnemu sposobów eksploatacji portowych urządzeń i sprzętów przeładunkowych. Innowacyjnym rozwiązaniem wydaje się też wykorzystanie dronów do zapewnienia bezpieczeństwa operacji portowych oraz monitorowania stanu środowiska naturalnego. Na terenie portu wdrożony został nowy kompleksowy system yetiSense do monitorowania emisji zanieczyszczeń powietrza, stworzony przez firmę SeaData. Rozwiązania te mają charakter innowacji technologicznych i, poza dostosowaniem oferty usługowej portu do oczekiwań klientów, mają służyć podnoszeniu społecznej odpowiedzialności portu, a tym samym dbaniu o środowisko miasta.

Natomiast Port Gdańsk dążąc do poprawy jakości i usprawnienia pracy - co przekłada się na zwrot możliwości przeładunkowych, jak również ochronę środowiska - wspiera innowacyjne projekty związane z branżą morską. Innowacyjność realizowana jest w głównej mierze poprzez współpracę Zarządu Morskiego Portu Gdańsk ze start-upami w ramach programów akceleracyjnych takich jak ScaleUp czy Poland Prize. Konkursy te pozwalają młodym firmom na zaprezentowanie swoich projektów, a zwycięskie start-upy mają możliwość realizacji swoich pomysłów na rzecz Portu Gdańsk.

Współpracy z młodymi naukowcami oraz pomorskimi uczelniami, port wdrożył już projekty pilotażowe, wśród których najciekawsze dotyczą m.in. systemu czujników do pomiaru emisji pyłu i zanieczyszczeń, stworzony przez start-up SeaData (podobny system działa w Porcie Gdynia), oraz Inteligentny System Zarządzania Ruchem (opracowany przez start-up Parkanizer). System czujników pozwala kontrolować i analizować zanieczyszczenie powietrza emitowane na terenach portowych i na bieżąco sygnalizować ewentualne przekroczenia. Z kolei prototyp ISZR ma na celu rozpoznanie, kontrolę dostępu i zarządzanie ruchem pojazdów na obszarze m.in. terminali portowych. To praktyczny system informatyczno-techniczny, który umożliwia skutecznie zarządzanie awizacjami pojazdów.

 

Tekst opracowany został przy współpracy z czasopismem "Namiary na Morze i Handel"

fot. Namiary na Morze i Handel

4 namiary