pomorski park naukowo- technologiczny gdynia

Aleja Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

2019-11-25

Gospodarka morska według ONZ

Przewozy ładunków drogą morską wyniosły w 2018 r. 11 mld t i były o 2,7% wyższe niż rok wcześniej. Jednak ich dynamika spada. Rok wcześniej wzrost obrotów wyniósł 4,1% - wynika z raportu „Review of Maritime Transport 2019”, przygotowanego przez UNCTAD, czyli Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju. Według prognoz w latach 2019-2024 transport drogą morską będzie rósł w średnim rocznym tempie 3,5%. Przyczyni się do tego wzrost obrotów kontenerowych, ładunków masowych suchych oraz gazu.

Zdaniem UNCTAD na spadek dynamiki wpływ mają m.in. protekcjonizm w handlu międzynarodowym, decyzja o brexicie Wielkiej Brytanii, transformacja gospodarcza w Chinach, zawirowania geopolityczne, zakłócenia po stronie podaży, jakie wystąpiły np. w sektorze ropy naftowej. Dochodzi do tego również recesja w niektórych gospodarkach wschodzących, osłabienie wzrostu przemysłu w wielu regionach, spowolnienie tempa wzrostu w Chinach i słabsze zapotrzebowanie na import zarówno w państwach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Według autorów raportu napięcia handlowe między Chinami a USA spowodowały w 2018 r. spadek wolumenu przewozu towarów drogą morską w obu kierunkach o 2%. Ponadto dochodzą do tego takie kwestie jak zakłócenia w handlu i transporcie rudy żelaza w Australii i Brazylii, problemy z transportem ropy naftowej z powodu sankcji nałożonych na jej eksport z Iranu, jak i Wenezueli. Raport zwraca również uwagę na globalny spadek gospodarczy, który będzie kontynuowany. W 2018 r. wyniósł on 3% PKB, podczas gdy w 2017 r. było to 3,1%.
Pozytywnym aspektem jest zaś, według UNCTAD, realizacja przez Chiny inicjatywy One Belt and Road, nowe dwustronne i regionalne umowy handlowe oraz potencjalne możliwości wynikające z transformacji światowej energetyki, stawiającej na większe zużycie i obroty towarowe gazem.

Spadek dynamiki obrotów odbił się przede wszystkim na działalność portów morskich, a przede wszystkim terminalach kontenerowych. W 2018 r. przeładunki wzrosły tam o 4,7%, w porównaniu z 6,7% w 2017 r. Łącznie terminale obsłużyły ok. 793,26 mln TEU, czyli 35,3 mln TEU więcej niż rok wcześniej. Ok. 64% wolumenu, czyli ok. 510 mln TEU, przypadło na porty azjatyckie, 16%, ok. 126 mln TEU, na europejskie, porty Ameryki Północnej obsłużyły 8%, a Ameryki Południowej i Środkowej 7%.

Największych terminalem kontenerowym na świecie pozostaje Szanghaj (42 mln TEU), przed Singapurem (36,6 mln TEU) i Ningbo-Zhoushan (26,5 mln TEU). W pierwszej dziesiątce zdecydowanie dominują porty azjatyckie. Z kolei największymi portami Europy w tym zakresie są: Rotterdam (14,5 mln TEU), (który znalazł się przy okazji na 11. miejscu na świecie), oraz Antwerpia (11,1 mln, 13. miejsce na świecie) i Hamburg (8,8 mln TEU, 19. miejsce na świecie).

Jeśli zaś chodzi o operatorów terminali to liderem pozostaje COSCO z obrotami na poziomie 105 mln TEU (13,5% udziału w rynku), przed Hutchison Ports 82,6 mln TEU (10,5% udziału), właściciel Gdynia Container Terminal, i PSA International, główny udziałowiec DCT Gdańsk, 80,1 mln TEU (10,2% udziału). Największy europejski operator to APM Terminal, plasujący się na 4. Pozycji, z obrotami 78,6 mln TEU i 10% udziałem w rynku.

Natomiast światowa żegluga kontenerowa przewiozła 152 mln TEU, czyli o 2,6% niż w 2017 r. Jednak, podobnie jak w przypadku terminali, tempo wzrostu było wolniejsze niż rok wcześniej, kiedy wyniosło 6% i mniejsze niż średnio roczne tempo w ciągu ostatnich 20 lat (5,8%). Najwięcej kontenerów przewieziono w serwisach transpacyficznych 28,2 mln TEU, zaś trasie Azja-Europa obsłużono 24,4 mln TEU, o 3,9% więcej niż w 2017 r., w tym Daleki Wschód-Europa na połączeniach 17,4 mln TEU, wzrost o 5,5%.

Artykuł opracowany we współpracy z magazynem Namiary na Morze i Handel

fot. Namiary na Morze i Handel

 

4 namiary