pomorski park naukowo- technologiczny gdynia

Aleja Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

2019-05-15

Forum wysokich technologii

Polskie Forum Technologii Morskich to nowa organizacja zrzeszająca firmy związane z przemysłem okrętowym. Działające, od końca marca br. forum zrzesza obecnie 19 podmiotów.

Jak podkreśla Jerzy Czuczman, prezes PFTM, wyzwania XXI w. powodują, że podejście do przemysłów morskich oraz przemysłu stoczniowego wymaga nowego, znacznie szerszego spojrzenia. Tradycyjne wynika ze specyfiki sektora i zakłada podział na 3 obszary: stocznie budujące nowe statki i obiekty pływające, stocznie prowadzące remonty i przebudowy statków i obiektów pływających, oraz firmy zaplecza kooperacyjnego. Ten tradycyjny podział nie wytrzymuje już jednak próby czasu.

Podstawowym czynnikiem wywołującym konieczność zmian jest nieustanny rozwój technologii powodujący otwieranie się nowych i coraz szerszych możliwości eksploatacji zasobów wodnych, morskich i oceanicznych. Rozwój technologii jest głównym aktywatorem zmian występujących w stosunkach gospodarczych między podmiotami aktywnymi w obszarach gospodarki morskiej. Wydaje się, że dobrą odpowiedzią na wyzwania przyszłości jest szeroka współpraca wielu podmiotów wzajemnie się uzupełniających i posiadających ogromną specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności niedostępne firmom czy instytucjom działającym indywidulanie, nawet gdy należą do dużych grup przemysłowych. Konieczne jest przenikanie się pomysłów, idei, umiejętności i zadań. Ponadto postępujący proces rozwoju technologii będzie również w przyszłości determinował możliwości reagowania na potrzeby rynkowe oraz okołorynkowe. Stąd hasłem przewodnim PTMF jest 3P: power, promotion, progres, rozumiane jako budowanie siły organizacji, udział w istotnych dla branży targach i konferencjach oraz współpraca z innymi organizacjami.

- Podejmując się wyzwań stawianych przez XXI w. szukajmy wspólnych płaszczyzn wymiany poglądów, wzajemnego porozumiewania się i współpracy generując efekty synergiczne – podsumowuje J. Czuczman.

Według danych za 2018 r., przedstawionych przez PFTM, polskie stocznie przekazały 6 nowych statków o tonażu pojemnościowym brutto 11 400 t, a wynik efektywności był na poziomie CGT 27 400, z czego, w wypadku tego drugiego wskaźnika, na PFTM przypadło 8073, na Remontowa Holding 8028, a na firmy związane ze Skarbem Państwa 11 303. Jeśli chodzi o rynkową wartość sprzedaży wyprodukowanych jednostek to w przypadku firm zrzeszonych w Forum jest to 48,5 mln euro, Remontowa Holding 23,6 mln euro, a spółki Skarbu Państwa 38,7 mln euro. Według wskaźnika euro/CGT daje nam to wartość sprzedaży projektów realizowanych przez firmy należące do PFTM na poziomie 6000 euro, czyli wielkości wysoko zaawansowanych technologicznie jednostek np. wycieczkowców, podczas gdy średnia europejska to 4200 euro. W przypadku Remontowa Holding jest to 2940 euro, a spółek Skarbu Państwa 3424 euro. Generalnie zaś średnia wartość efektywności polskiej produkcji okrętowej według wskaźnika euro/CGT wynosi ok. 4000 euro i wciąż jest niższa od średniej europejskiej. Jest to jednak poziom znacznie wyższy niż jeszcze 10 lat temu, kiedy wynosił 1500 euro. To efekt przejścia z produkcji nieskomplikowanych statków, np. masowców, na budowę jednostek specjalistycznych, z zastosowaniem wysokich technologii.

 

Na zdjęciu Jerzy Czuczman, Prezes Polskiego Forum Technologii Morskich. Fot. ARG/P. Kozłowski

 

Artykuł opracowany został przy współpracy z czasopismem "Namiary na Morze i Handel"

4 namiary