pomorski park naukowo- technologiczny gdynia

Aleja Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

2019-10-14

Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2019 z rekordową frekwencją

W piątek, 11 października w Centrum Konferencyjnym Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni, odbyło się Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2019. To już dziewiętnasta edycja najważniejszego biznesowego wydarzenia branży morskiej w Polsce. Od wielu lat Gdynia przyciąga ekspertów świata nauki i biznesu gałęzi gospodarki morskiej aby dyskutować o możliwościach i wyzwaniach jakie stawia sektor.

Forum, jak mówi Prezydent Miasta Gdyni, Wojciech SzczurekTo jedna z największych imprez tego typu w Polsce północnej. (…) przedstawiciele branży morskiej przyjeżdżają do Gdyni dyskutować o sprawach, które oni sami definiują.(…) Wydarzenie jest żywe i odpowiada na prawdziwe zapotrzebowania branży morskiej. Wierzę w to, że rozwiązania, które są tu dyskutowane, pozwalają skuteczniej odnajdywać się na rynku firmom gospodarki morskiej.”

Gdynia Forum Gospodarki Morskiej 2019 fot Przemyslaw Kozlowski 004

Prezydent Miasta, Wojciech Szczurek podczas uroczystego otwarcia XIX Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2019/ fot. P. Kozłowski/ARG

W tegorocznym Forum zanotowano rekordową frekwencję, która wyniosła ponad 650 uczestników i niemalże 40 prelegentów z kraju i z zagranicy. Główną tematyką tegorocznego Forum były "Perspektywy rozwoju gospodarki morskiej w krajach UE na tle światowych rynków". Panele dyskusyjne zostały podzielone na cztery obszary obejmujące najaktualniejsze trendy i wyzwania, jakie stawia globalna gospodarka: Technologie Morskie, Porty i Logistyka, Prawo i Finanse oraz Shipping.

Sesja plenarna zgodnie z coroczną już tradycją została uroczyście rozpoczęta przez prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka oraz Lidera Forum Sławomira T. Kalickiego, prezesa grupy firm Inter Marine.

Jednym z gości specjalnych był Olav Myklebust, Ambasador Królestwa Norwegii w Polsce. W swoim wystąpieniu, zwrócił szczególną uwagę na bogatą historię stosunków morskich pomiędzy Polską i Norwegią. Podkreślił też jej znaczący wpływ na współpracę pomiędzy polskim i norweskim sektorem morskim. „Wiem, że na tej sali w Gdyni, Trójmieście, które uwielbiam odwiedzać, jestem wśród przyjaciół i dobrze się rozumiemy. Przed nami wiele wspólnych wyzwań w gospodarce morskiej.”

Gdynia Forum Gospodarki Morskiej 2019 fot Przemyslaw Kozlowski 062

Od lewej: Jerzy Czuczman, Paweł Radwański, Olav Myklebust, Sławomir T. Kalicki/ fot. P. Kozłowski/ARG

Główny Ekonomista BNP Paribas Bank Polska S.A, Paweł Radwański, przedstawił możliwości oraz zagrożenia jakie niosą dzisiejsze zmiany na rynku globalnym. Analizując zmiany z ostatnich lat oraz przewidywania oparte na cyklach gospodarczych  i dynamice rynku podjął tematykę prowadzenia strategii biznesowych  mających na celu zapewnić stabilność firm w  niepewnych czasach gospodarki.

 Gdynia Forum Gospodarki Morskiej 2019 fot Przemyslaw Kozlowski 047

Paweł Radwański: Główny Ekonomista, Departament Analiz Ekonomicznych i Sektorowych, BNP Paribas Bank Polska S.A/ fot. P. Kozłowski/ARG

Prezes Stowarzyszenia „Polskie Forum Technologii Morskich”, Jerzy Czuczman, przybliżył uczestnikom Forum zmagania oraz przede wszystkim osiągnięcia przemysłu stoczniowego w roku 2018. Odbył się pokaz filmowy obrazujący pracę i możliwości w dzisiejszych stoczniach.

Ważnym elementem dyskusji podczas sesji plenarnej był temat poświęcony ekologicznym rozwiązaniom, jakie są obecnie stosowane oraz jakie mogą się pojawić w gospodarce morskiej. W tym temacie Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA, zwrócił uwagę na zmiany jakie zachodzą w Porcie Gdyni oraz regulacje środowiskowe, które w dużej mierze są wytycznymi w obranym kierunku rozwoju Portu. Na pierwszy plan wysuwa się ograniczenie emisji spalin i gazów do atmosfery. „W przypadku Portu Gdynia jest to szczególnie ważne, bowiem jesteśmy położeni w bardzo bliskiej odległości od centrum miasta. Chcemy więc, aby przypływające do portu jednostki emitowały jak najmniej spalin. Wiąże się to m.in. z systemem zaopatrywania statków w energię elektryczną z nabrzeży. Zapewniliśmy jako usługę komercyjną możliwość bunkrowania jednostek w Porcie Gdynia skroplonym gazem ziemnym LNG.”- mówił Adam Meller.

W tematyce środowiska równie ważnym tematem był rozwój morskiej energetyki wiatrowej, w tym budowa morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Według Radosława Pacheckiego, kierownika projektu ds. Logistyki i Morskiej PGE Baltica sp. z o.o., energia czerpana z morskich farm wiatrowych ma w przyszłości być znacząca dla całej gospodarki kraju. „Opracowany jest dokument pod nazwą "Projekt polityki energetycznej państwa", który jest obecnie w fazie konsultacji - Po raz pierwszy w historii naszego kraju zwraca on uwagę na polską energetykę wiatrową.” - mówił Radosław Pachecki z PGE Baltica. Według analiz wykonanych przez PGE Balticę, jest to obecnie jedno z najtańszych dostępnych źródeł jej pozyskiwania. Znaczącym elementem w trakcie Forum było zawarcie porozumienia o współpracy pomiędzy dwiema organizacjami, działającymi w obszarze gospodarki morskiej - Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej oraz Polskie Forum Technologii Morskich.

Kolejnym kamieniem milowym w prężnie rozwijającej się gospodarce morskiej jest efektywne i nowoczesne szkolnictwo zawodowe. Temat ten poruszył Profesor nadzwyczajny, dr hab. inż. Damian Bocheński wraz z Karolem Zduńczykiem, Prezesem Korporacji Budowlanej DORACO. Profesor zwrócił uwagę na fakt, iż absolwenci kierunków technicznych na polskich uczelniach w krótkim czasie po zakończeniu edukacji znajdują atrakcyjną oraz dobrze płatną pracę w zawodzie. Jest w Polsce kilka systemów monitorowania losów absolwentów szkół wyższych. Jeśli mówimy o obszarze nauk technicznych, mamy obecnie ponad 1350 kierunków. Co roku kończy je około 50 tysięcy absolwentów. Bez problemu znajdują oni zatrudnienie. Dla przykładu ryzyko pozostania bezrobotnym po ukończeniu kierunku budownictwa na PG to maksymalnie 3,5 procent.” – mówił prof. Damian Bocheński. Pomimo tych danych Karol Zduńczyk, Prezes Zarządu Doraco zauważył, że na rynku pracy wciąż brakuje ludzi. „Z punktu widzenia biznesu, którego jestem przedstawicielem, rozwój szkolnictwa zawodowego jest koniecznością. Barierą rozwojową nie tylko w naszej branży jest obecnie niestety niedostateczna ilość pracowników. Ma to swoje korzenie w początku lat 90. Szkoły zawodowe stały się wówczas placówkami drugiego wyboru. W branży morskiej i hydrotechnicznej kształcenie w takich właśnie szkołach jawi się jednak dziś jako konieczność.” Pomimo atrakcyjnych stawek dla pracowników fizycznych w branży morskiej wciąż brakuje rąk do pracy. Karol Zduńczyk dodał, że obecnie zarobki osób pracujących fizycznie w branży przekraczają zarobki średniej krajowej. Młodych ludzi jest coraz mniej, a wykwalifikowana kadra się starzeje.

Część plenarną zamknięto wręczeniem nagród dla Najlepszego Studenta Akademii Morskiej przyznawanej przez Polski Związek Przedsiębiorców Żeglugowych, którego tegorocznym laureatem została Angelika Zalewska.

Gdynia Forum Gospodarki Morskiej 2019 fot Przemyslaw Kozlowski 091

Kapituła Konkursu wręczająca nagrodę laureatce na Najlepszego studenta Akademii Morskiej przyznawanej przez Polski Związek Przedsiębiorców Żeglugowych, fot. P. Kozłowski/ARG

Ogłoszono także wyniki konkursu „Morze mnie kręci”, w ramach którego głównym zadaniem było przygotowanie filmu promującego gospodarkę morską. Organizatorami konkursu są miasto Gdynia, Pomorska Fundacja Filmowa oraz Gdyńska Szkoła Filmowa. W tym roku zwycięzcą konkursu „Morze mnie kręci” został Rafał Wojczal, autor pomysłu na film „SKOK”. Nagroda w wysokości
10 000 złotych umożliwiła autorowi realizację filmu. Dodatkowo przyznano dwa wyróżnienia, dla Tomasza Bizewskiego za film „A morze? TAK?” oraz dla Anthony’ego Camargo wyróżnionego za film "Gospodarka morska. Ludzie, miejsca, emocje". Po wręczeniu nagród odbył się pokaz zwycięskiego filmu.

Gdynia Forum Gospodarki Morskiej 2019 fot Przemyslaw Kozlowski 015

Laureat konkursu „Morze mnie kręci”/ fot. P. Kozłowski/ARG

 

Po przerwie rozpoczęły się cztery równolegle prowadzone panele dyskusyjne.

Liderem panelu Technologie Morskie był Mateusz Fillip, Dyrektor Linii Biznesowej – Statki cywilne, PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o.. Podczas tego spotkania poruszone zostały najważniejsze tematy związane ze strategią rozwoju przemysłu okrętowego w Polsce. W panelu wzięło udział siedmiu ekspertów, którzy szeroko omawiali nowe trendy i technologie w przemyśle morskim, strategie stoczniowe  oraz wyzwania globalne w stosunku do ograniczeń krajowych. Rozpatrywano także udział polskich dostawców w międzynarodowym łańcuchu dostaw.

 Gdynia Forum Gospodarki Morskiej 2019 fot Przemyslaw Kozlowski 103

Eksperci panelu dyskusyjnego Technologie Morskie/ fot. P. Kozłowski/ARG

 

Największa frekwencją cieszył się panel Porty i Logistyka, którego liderem był Marek Tarczyński - Przewodniczący Rady Polskiej Izby Spedycji i Logistyki (PISIL), Prezes Zarządu w firmie Terramar Sp. z o.o. Specjaliści dyskutowali o kierunkach rozwoju transportu intermodalnego w dobie przemysłu 4.0, wyzwaniach i zmianach jakie stawia nowa technologia względem żeglugi transportowej oraz logistyki. Wpływ globalnej gospodarki morskiej warunkujący dostosowanie infrastruktury portowej do zachodzących zmian. Podjęto także rozmowy dotyczące rozwoju polskiego handlu drogą morską.

Gdynia Forum Gospodarki Morskiej 2019 fot Przemyslaw Kozlowski 114

Dyskusja paneli stów Porty i Logistyka/ fot. P. Kozłowski/ ARG

 

W tegorocznym Forum pojawiła się także zupełnie nowa tematyka podczas panelu dyskusyjnego pt. Finanse i Prawo, którego liderem był dr Krzysztof Kochanowski, Radca Prawny, Kancelaria Mar-Consult. Głównym tematem było Finansowanie żeglugi i przemysłu stoczniowego. Omawianym skutecznym metodom pozyskiwania kapitału polskiego i zagranicznego towarzyszyły dyskusje dotyczące regulacji prawnych oraz doświadczenia i oczekiwania wszystkich uczestników rynku morskiego między innymi armatorów, stoczni, banków.

Gdynia Forum Gospodarki Morskiej 2019 fot Przemyslaw Kozlowski 110

Ezio del Maso występujący podczas panelu dyskusyjnego Finanse i Prawo, fot. P. Kozłowski/ARG

Liderem panelu dyskusyjnego Shipping był kpt ż.w. Kuba Szymański, Sekretarz Generalny, Inter Manager, Wyspa Man. Dyskusja w dużej mierze dotyczyła potencjału jaki niesie ze sobą młode pokolenie, a tym przede wszystkich Polaków w międzynarodowym biznesie. Rozpatrywano światowe potrzeby rynkowe w zakresie Ship Management oraz gotowość polskich przedsiębiorców do wprowadzania zmian w zarządzaniu.

Gdynia Forum Gospodarki Morskiej 2019 fot Przemyslaw Kozlowski 104

Tommy Hjälmås - Dyrektor Zarządzający, Altamarine LDA, Panel dyskusyjny Shipping/ fot. P. Kozłowski/ARG

 

Tegorocznemu Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2019 towarzyszyło także Seminarium Turystyka od Morza, w ramach którego podjęto dyskusje dotyczące aktualnych tendencji i wyzwań rozwojowych turystki na obszarach nadmorskich. Seminarium otworzyła Marta Chełkowska, Dyrektor Departamentu Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Podczas dwóch bloków tematycznych eksperci dyskutowali o potrzebach i zmianach jakie zachodzą w turystyce tak cruisingowej, jak żeglarskiej w rejonach Morza Bałtyckiego. W drugim bloku tematycznym nie zabrakło przedstawicieli muzeów nadmorskich, którzy pokazali w jaki sposób wykorzystywać innowacje do poszerzania oferty muzealnej.

Gdynia Forum Gospodarki Morskiej 2019 fot Przemyslaw Kozlowski 010

Maciej Zborowski podczas prezentacji nt. potrzeb i oczekiwań turystów skandynawskich w ramach Turystyki od Morza/ fot. P. Kozłowski/ARG

Duże uznanie w oczach uczestników zyskała wystawa fotograficzna kategorii „Praca i Morze” w najnowszej edycji flagowego konkursu fotografii pt. „Legenda Morska Gdyni w Obiektywie”, która przedstawiała 20 najlepszych prac wybranych przez Kapitułę Forum Gospodarki Morskiej Gdynia. Kapituła przyznała również swoją nagrodę dla Pani Magdaleny Korzewskiej. Wystawę można oglądać na pierwszym piętrze w Centrum Konferencyjnym PPNT do 21.10.2019r. w godzinach otwarcia PPNT.

 Gdynia Forum Gospodarki Morskiej 2019 fot Przemyslaw Kozlowski 050

Wystawa fotograficzna „Legenda Morska Gdyni 2019” w kategorii Praca i Morze/ fot. P. Kozłowski

mgdyk 05 PM

Fotografia autorstwa Pani Magdaleny Korzewskiej nagrodzona przez Kapitułę Forum Gospodarki Morskiej.

Innym wydarzeniem towarzyszącym Forum, które zwróciło uwagę gości była wystawa oryginalnych akwareli Stefana Szmaja. Cykl pokazanych dzieł stanowi ważną dokumentację historii gdyńskiego portu oraz wpływających do niego jednostek.

Gdynia Forum Gospodarki Morskiej 2019 fot Przemyslaw Kozlowski 051

Wystawa akwareli Stefana Szmaja/ fot. P. Kozłowski/ARG