pomorski park naukowo- technologiczny gdynia

Aleja Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

2018-11-29

Z impetem w morze

Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA przedstawił niedawno wstępne plany rozbudowy portu. Według nich na przedłużeniu pirsu Węglowego, poza obecnym falochronem, miałby powstać Port Zewnętrzny. Byłby to pirs o długości 2500 m i szerokości 700 m, za którym miałby powstać falochron zewnętrzny, a w nim nowe główne wejścia do portu, o szerokości 300 m. Pogłębiony i poszerzony byłby także prowadzący do niego tor wodny.

Większą część pirsu, o całkowitej powierzchni 180 ha, zajmowałby wielki terminal kontenerowy o rocznej zdolności przeładunkowej 2 mln TEU, z możliwością rozbudowy o kolejne 500 tys. TEU. Znalazłoby się tam jeszcze miejsce dla niewielkiego terminalu gazowego (LNG), który miałby służyć zaopatrywaniu w to paliwo przypływających do Gdyni statków, a także zasilaniu przyszłej, własnej elektrowni gazowej, zapewniającej terminalowi i portowi niezbędną energię.

Podczas prezentacji projektu przedstawiono orientacyjny harmonogram tej inwestycji, a także jej przewidywane koszty. W przyszłym roku powinien nastąpić wybór partnera, gdyż przewiduje się, że projekt będzie realizowany w partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP). Dwa lata miałoby zająć sporządzanie dokumentacji technicznej – tak, aby już w 2021 r. można było dokonać wyboru wykonawcy. Zakłada się, że budowa Portu Zewnętrznego trwać będzie do końca 2025 r., a przez kolejny rok będzie on wyposażany w niezbędny sprzęt i urządzenia. Oznacza to, że miałby ruszyć w 2026 r.

Całkowity koszt inwestycji, według  ZMPG, miałby zamknąć się kwotą 1,64 mld  euro, czyli, według aktualnego kursu, 4,575 mld zł. Wydatki na infrastrukturę portową pochłonęłyby 563 mln euro, a na wyposażenie terminalu – 115 mln euro. Kolejne 386 mln euro miałaby przeznaczyć administracja morska na zapewnienie dostępu od strony morza: budowę falochronów, zbadanie i pogłębienie oraz poszerzenie toru wodnego. Uniwersytetowi Gdańskiemu zlecono wykonanie niezbędnych badań środowiskowych, jako że większość prac, z wyjątkiem tych związanych z zapewnieniem dostępu drogowego i kolejowego od strony lądu, miałaby odbywać się na obszarze „Natura 2000”, który zaczyna się już za obecnym falochronem portowym.

Niezależnie od przygotowań do realizacji projektu Portu Zewnętrznego władze gdyńskiego portu kontynuują inwestycje związane z pogłębieniem kanału portowego, dzięki któremu Gdynia stanie się portem głębokowodnym. W październiku br. ZMPG poinformował, że wewnętrzna, kluczowa dla portu obrotnica nr 2, została już przebudowana na tyle, że mogą w niej manewrować statki o długości do 360 m. Niezbędne jest jeszcze poszerzenie wejścia wewnętrznego do portu z dotychczasowych 100 m do 140 m. Ruszyła także przebudowa nabrzeży. Jako pierwsze zmodernizowane zostanie nabrzeże Słowackie. Prace obejmują wykonanie na całej jego długości, wynoszącej 186 m, nowej ściany, wyposażonej w wyższej klasy urządzenia odbojowe oraz polery cumownicze. Wykonawcą będzie firma Strabag. Koszt inwestycji  to ponad 16,5 mln zł, a termin realizacji wynosi 12 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy. Do końca br. ZMPG ma wyłonić również wykonawców na przebudowę kolejnych nabrzeży: Norweskiego i Włoskiego. Dzięki ich zabezpieczeniu port zyska niezbędną infrastrukturę, która będzie podstawą do pogłębienia kanału portowego do 16,5 m.

Tekst opracowany został przy współpracy z czasopismem "Namiary na Morze i Handel".

fot. materiały ZMPGa

 

4 namiary