pomorski park naukowo- technologiczny gdynia

Aleja Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

2018-06-06

Motor napędowy morskiej ekonomii

Pod hasłem„Polish Ship Management as the driving force of the Polish Maritime Economy” dyskutowano podczas ostatniego spotkania informacyjno-promocyjnego Polskiego Związku Zarządców Statków.

Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się inicjatywa związku mająca na celu zwiększenie szans konkurencyjnych polskich przedsiębiorstw żeglugowych poprzez wprowadzenie systemu zwolnień podatkowych oraz nowych zasad opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Temat ten jest o tyle istotny, iż praktycznie stanowi o być albo nie być przedsiębiorcy żeglugowego – według danych World Maritime University w Malmö średnio od 50 do 70% wydatków operacyjnych (tzw. OPEX) stanowią koszty związane z załogą. I jest to często jeden z najbardziej istotnych kosztów ponoszonych przez armatorów.

Z kolei Henrik Bach (Country Head, DNV GL Poland) przedstawił podejście DNV GL do zagadnień bezpieczeństwa cybernetycznego w żegludze z rozróżnieniem na poszczególne poziomy zabezpieczeń oraz infrastruktury krytycznej. Tematyka ta, w związku z coraz szerszym zastosowaniem rozwiązań cyfrowych na statkach, staje się niezwykle istotna, szczególnie z punktu widzenia bezpieczeństwa żeglugi, o czym boleśnie przekonał się duński Maersk Line zaatakowany niemal rok temu przez hackerów. Goście z Wielkiej Brytanii, Bill Reeves i Ian McQuade z zarządu Portland Port, wraz z członkiem zarządu PZZS Sławomirem Kalickim (Inter Marine) zaprezentowali z kolei owoce współpracy Inter Marine i Portland Port. Ogólna konkluzja jest taka, że zawirowanie wokół brexitu, choć poważne, nie przeszkadza polskim firmom odnosić sukcesów na rynku brytyjskim, a nawet uczestniczyć w ważnych projektach (np. budowa lotniskowców dla Royal Navy). Henryk Zawadzki i Michał Maziec - reprezentujący członka wspierającego Wilhelmsen Ships Service Poland – zaprezentowali perspektywy rozwoju swojej firmy w Polsce i w regionie Morza Bałtyckiego oraz ostatnie przekształcenia organizacyjne w ramach grupy.
Uczestnicy spotkania byli zgodni, że polskie przedsiębiorstwa shippingowe oraz gałęzie wspomagające są w stanie skutecznie konkurować na rynkach światowych, jak również efektywnie współpracować z partnerami zagranicznymi. Potencjał ten nie jest jednak wykorzystany w pełni ze względu na ograniczenia różnorakiej natury (w tym ograniczenia systemu prawnego RP).

Z tematyką ship managementu związany będzie jeden z paneli Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2018.

 

 

Tekst opracowany został przy współpracy z czasopismem "Namiary na Morze i Handel".

fot. Namiary na Morze i handel

4 namiary