pomorski park naukowo- technologiczny gdynia

Aleja Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

2018-07-17

Intermodalny potencjał

Według danych Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), transportem intermodalnym, docierającym również do polskich portów morskich, przewieziono w ub.r. w Polsce prawie 1,67 mln TEU, czyli o 230 tys. TEU więcej niż w 2016 r. Oznacza to wzrost obrotów o 16,1%. Jednocześnie udział intermodalu w rynku kolejowym wzrósł do 6,12%, wobec 5,77% w 2016 r. Wzrosła również praca przewozowa wykonana przy przewozie ładunków. W 2017 r. kształtowała się na poziomie 5,4 mld tkm i była o ok. 1 mld tkm wyższa niż rok wcześniej. Oznacza to wzrost o 21,8%.

W przewozach intermodalnych transportowane są głównie kontenery. Ich udział w ogólnej liczbie jednostek na koniec 2017 r. wyniósł 97,4%. Najwięcej przewożono kontenerów 20’ i 40’, które stanowiły odpowiednio 43,8% i 47,7% ogólnej liczby obsłużonych pojemników. Udział pozostałych kontenerów wyniósł odpowiednio: 25’ – 0,6%, 30’– 2,8%, 35’– 0,7% i 45’ – 1,9%. Naczepy i przyczepy samochodowe stanowiły 1,4% jednostek, a wymienne nadwozia samochodowe 0,8%.

Z danych UTK wynika, że w porównaniu do 2016 r., wzrosła liczba przewoźników oferujących taki rodzaj usług. W 2017 r. było ich 18, wobec 13 rok wcześniej. Dekadę temu przewozami intermodalnymi zajmowało się jedynie 6 firm, a w 2012 r. było ich 10. Tradycyjnie liderem rynku zarówno pod względem przewiezionej masy i wykonanej pracy przewozowej pozostaje PKP Cargo, z udziałem w rynku odpowiednio 46,4% i 50,2%. Kolejne miejsca zajmują DB Cargo Polska oraz Lotos Kolej. Ich udział w rynku, biorąc pod uwagę przewiezioną masę, wyniósł 17,7% oraz 14,2%. Pod względem wykonanej pracy przewozowej było to odpowiednio 21,1% i 12,4%. Zwraca uwagę również rosnący udział w rynku pozostałych przewoźników. I tak np. Captrain Polska na koniec 2017 r. osiągnął 8,7% udziału w przewiezionej masie oraz 7,3% w wykonanej pracy przewozowej, wobec 6,7% i 6,32% w 2016 r. Kolejne 2 spółki Ecco Rail i LTE Polska posiadały udziały na poziomie 3,7% i 2,4% biorąc pod uwagę masę ładunków i 3,8% oraz 2,2% pod względem wykonanej pracy przewozowej. Znacząco spadły natomiast udziały w rynku spółki Freightliner, z 5,10% w 2016 r. pod względem masy do zaledwie 0,82% w ub.r. W przypadku pracy przewozowej w ub.r. udział wyniósł 0,40% wobec 3,52% rok wcześniej.

Szczególnie że wpisuje się to w proekologiczną politykę Komisji Europejskiej, która w 2011 r. wyznaczyła cel, że do 2030 r. 30% drogowego transportu towarów na odległościach większych niż 300 km należy przenieść na inne środki transportu. Do 2050 r. powinno to być ponad 50%.

Z tematyką logistyki związany będzie jeden z paneli Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2018.

Artykuł przygotowany wspólnie z pismem Namiary na Morze i Handel.

Fot. źródło: Namiary na Morze i Handel