pomorski park naukowo- technologiczny gdynia

Aleja Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

2018-10-15

Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2018 za nami

Najważniejsze wydarzenie gospodarki morskiej odbyło się w piątek, 12 października w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia. W prezentacjach i debatach na temat wyzwań, zagrożeń i planów branży morskiej uczestniczyło około 650 osób z kraju i ze świata.

 

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek podczas inaugurującego Forum wystąpienia. Fot.: P. Kozłowski/ARG

 

Tematem przewodnim tegorocznego forum była innowacyjność w gospodarce morskiej, a zebrani w Centrum Konferencyjnym Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego goście dyskutowali również o potencjale współpracy pomiędzy polskim i francuskim przemysłem okrętowym, światowej branży zarządzania flotami statków, światowym transporcie morskim i przyszłości branży morskiej w Europie w świetle zagrożeń płynących z ekspansji gospodarczej Chin.

- Nie ma innej możliwości, nie ma odwrotu od tego, żebyśmy się unowocześniali, żebyśmy się mierzyli z nowymi technologiami, które nadchodzą i to nadchodzą w zasadzie w każdej branży gospodarki morskiej, czy to jest zarządzanie statków, zarządzanie portami, logistyką, czy już nawet nie mówimy o statkach autonomicznych – powiedział Sławomir Kalicki, lider Forum Gospodarki Morskiej Gdynia.

Obecna podczas forum wiceprezydent Gdyni Katarzyna Gruszecka-Spychała zwróciła z kolei uwagę na rangę wydarzenia.

- Jeżeli gospodarka morska jest najważniejszą dziedziną gospodarki dla Gdyni, a jeżeli w gospodarce morskiej to jest najważniejsze wydarzenie w całym roku, to jest oczywiste, że dla całego miasta to jest zarazem święto, jak i dzień bardzo ważnych spotkań, bardzo ważnych decyzji, bardzo ważnych planów na przyszłe miesiące – powiedziała Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. Gospodarki.

Forum tradycyjnie zostało uroczyście rozpoczęte przez prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka, a jako pierwsza spośród gości specjalnych głos zabrała Pani Katarzyna Krzywda, Dyrektorka Departamentu Gospodarki Morskiej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, która odczytała list od nieobecnego ministra Marka Gróbarczyka.

 

Katarzyna Krzywda, Dyrektor Departamentu Gospodarki Morskiej, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Fot. P. Kozłowski/ARG

Jednym z ekspertów tegorocznego Forum był prof. Jonathan Holslag, jeden z najbardziej znaczących europejskich ekspertów do spraw Azji, blisko współpracujący z Komisją Europejską w tym zakresie.

– Widzimy coraz więcej konkurencji ze strony Chin. Również w czołówce przemysłu stoczniowego istnieje wiele nieuczciwej konkurencji, ponieważ chiński rząd zapewnia wsparcie w wysokości miliardów dolarów dla własnych stoczni, natomiast wszystkie firmy nie mają takich możliwości – powiedział prof. Jonathan Holslag, Vrije Universiteit Brussels.

 

Profesor Joanthan Holslag. Fot.: P. Kozłowski/ARG

Z kolei  Andreea Strachinescu - kierująca Departamentem Innowacji, Wiedzy o Morzu i Inwestycji w Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa, w swojej prezentacji podkreślała konieczność jedności w świetle zachodzących zmian i płynących z nich zagrożeń.

Sektor gospodarki morskiej jest bardzo podzielony. Potrzebujemy innowacji i umiejętności radzenia sobie z międzynarodową konkurencją – powedziała Magdalena Andreea Strachinescu Olteanu z Dyrekcji Generalnej KE ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa.

 

Magdalena Andreea Strachinescu Olteanu. Fot.: P. Kozłowski/ARG

Tegoroczne Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2018 to również cztery równolegle prowadzone panele tematyczne: „Porty Morskie”, „Logistyka Morska”, „Ship Management” oraz „Przemysły Morskie”.

Mieliśmy współpracę z francuskim przemysłem stoczniowym gdzieś na początku lat 90., natomiast od tego czasu są tylko kontakty pomiędzy poszczególnymi firmami, natomiast jest to znacznie mniej niż można by oczekiwać od możliwości, jakie są po stronie francuskiej i po stronie polskiej. Dwa przynajmniej segmenty: pierwszy segment, który jest zależny tylko i wyłącznie od woli biznesmenów, to są wycieczkowce. I druga rzecz, która jest zależna od czynników politycznych, czyli uzbrojenie, czyli marynarka wojenna i okręty podwodne – mówi Jerzy Czuczman, prezes Towarzystwa Okrętowców Polskich KORAB, lider panelu Przemysły Morskie.

Panel Porty Morskie skupił się całkowicie na technologiach 4.0 w polskich portach, na niezwykłych możliwościach jakie daje czwarta rewolucja przemysłowa, ale również na trudach i nakładach jakie należy ponieść aby polskie porty mogły sprostać wymogom jakie za sobą niesie.

Nowoczesne technologie zajęły również rozmówców panelu Logistyka Morska. Zebrani na panelu goście dyskutowali również o obecnej sytuacji na światowym rynku sektora TSL oraz o ich wpływie na branżę w Polsce.

Z kolei goście panelu Ship Management zajęli się kwestią konsolidacji usług firm działających w branży żeglugowej. Poruszono również także temat przywrócenia bandery narodowej na statkach należących do polskiej floty handlowej. Temat ten od lat wywołuje w środowisku żeglugowym wiele emocji.

Na Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2018 zaprezentowano także plany rozwojowe gdyńskiego portu.

Mamy wpisane w plany rozwoju budowę Portu Zewnętrznego i zakup terenów pod budowę Doliny Logistycznej, czyli lądowego zaplecza portu w gminie Kosakowo. Będziemy chcieli nasz port powiększać, i to znacznie powiększać, docelowo jego powierzchnia zwiększy się trzykrotnie, mniej więcej. Tutaj potrzebne są oczywiście inwestycje w postaci Drogi Czerwonej plus linii kolejowej 201 – mówi Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

 Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2018 fot Przemyslaw Kozlowski 50

Adam Meller, Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. Fot. P.Kozłowski/ARG

O wsparcie państwa dla budowy Drogi Czerwonej w swoim wystąpieniu otwierającym Forum apelował również Wojciech Szczurek, Prezydent Gdyni – Dla miasta morskiego ta debata to także bardzo istotna refleksja na temat kierunków rozwoju miasta. Dzisiaj wielkim wyzwaniem dla gdyńskiego portu jest budowa Drogi Czerwonej, w części przez państwo, w części także, do czego się zobowiązujemy, przez miasto i port, z wykorzystaniem środków europejskich. To jest jedyna szansa, by port dynamicznie się rozwijał, a gospodarka morska, jak zawsze w Gdyni, miała to szczególne miejsce na mapie gospodarczej naszego miasta. 

Podczas tegorocznej edycji forum nie zabrakło miejsca na wydarzenia towarzyszące. Jednym z nich było seminarium „Turystyka od morza”, którego tematami były m.in. trendy, szanse i zagrożenia dla regionu Morza Bałtyckiego, szczególnie w turystyce żeglarskiej i cruisingowej, oraz „inspiracje od morza”. Uczestnicy wydarzenia mogli także obejrzeć wystawę fotografii „Niepodległa Morska”, zorganizowanej wspólnie z Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A.

 Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2018 fot Przemyslaw Kozlowski 37

Uczestnicy seminarium "Turystyka od morza". Fot. P. Kozłowski/ARG

Na kilka dni przed Forum odbyły się również wizyty studyjne młodzieży szkolnej do przedsiębiorstw  z branży morskiej. Młodzież  odwiedziła takie przedsiębiorstwa jak DNV GL, Stocznię Crist czy BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy. W każdej z firm uczniowie poznali gospodarkę morską z jej najnowocześniejszej strony - zobaczyli jak się steruje dronem inspekcyjnym, odwiedzili budowę 4 jednostek powstających w CRIST a także zapoznali się z pracą terminala kontenerowego od środka.

Podczas Forum wręczono nagrody najlepszym studentom kierunków morskich oraz autorowi filmu promującego gospodarkę morską. W tym roku otrzymał ją Adrian Apanel za film „Potwory morskie”.

 Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2018 fot Przemyslaw Kozlowski 52

Adrian Apanel (z lewej)

W czasie Forum wręczono również nagrody przyznawaną przez Polski Związek Zarządców Statków dla najlepszego absolwenta kierunków morskich.

 

W czasie Forum wręczono również nagrody przyznawaną przez Polski Związek Zarządców Statków dla najlepszego absolwenta kierunków morskich. W Finale Konkursu o Nagrodę Najlepszego Absolwenta Akademii Morskiej 2018 nagrody uzyskali następujący Laureaci:

 

Eric Kulbiej - Zwycięstwo, Nagroda 10.000 PLN; (AM w Szczecinie)

Maciej Weber - II Miejsce, Nagroda 2.500 PLN; (AM w Szczecinie)

Jamal Hamoud - III Miejsce, Nagroda 2.500 PLN (AMW w Gdyni)

Marek Zbigniew Sojka - Nagroda Specjalna 2.200 PLN (AM w Szczecinie)

Marcin Konieczny - Finalista (AM w Szczecinie)

 Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2018 fot Przemyslaw Kozlowski 49

Laureaci konkursu