pomorski park naukowo- technologiczny gdynia

Aleja Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

2018-07-09

Cyfrowa przyszłość logistyki

Konsorcjum AB InBev, Accenture, APL, Kuehne + Nagel oraz europejskiej organizacji celnej (European customs organization) z sukcesem przetestowało rozwiązanie blockchain, mające na celu wyeliminowanie potrzeby drukowania dokumentów przewozowych. Ma to przynieść oszczędności setek mln USD rocznie.

Konsorcjum sprawdziło rozwiązanie, w którym dokumenty nie są już wymieniane fizycznie lub cyfrowo, ale zamiast tego odpowiednie dane są udostępniane i rozpowszechniane za pomocą technologii blockchain. Międzynarodowy transport towarów w takich dziedzinach jak przemysł motoryzacyjny, handel detaliczny lub towary konsumpcyjne zwykle wymaga więcej niż 20 różnego rodzaju dokumentów, z których wiele jest często papierowych. W tych dokumentach można replikować do 70% danych.
Każda organizacja uczestnicząca w testach reprezentowała określonego interesariusza w procesie wysyłki: AB InBev reprezentował typowego eksportera, APL wniósł swoją rolę jako firma wysyłająca, Kuehne+Nagel wskazała kierunek wymagań dla spedytora, a europejska organizacja celna przedstawiła wymogi regulacyjne dotyczące ładunku. Accenture zapewnił wiedzę technologiczną i konsultingową w zakresie technologii blockchain i opracował architekturę techniczną niezbędną do obsługi tego rozwiązania.

Wcześniej w rozwiązanie blockchain dla transportu morskiego zaangażował się największy na świecie armator kontenerowy Maersk Line oraz firma IBM. Powołana przez nich spółka joint venture będzie oferowała na początek 2 rodzaje usług. Jednym będzie serwis pozwalający na pełne śledzenie łańcucha dostaw dla zaangażowanych stron, pozwalający im na wymieniani informacji na jego temat w czasie rzeczywistym. Drugą, o nazwie Paperless Trade, będzie cyfryzacja i automatyzacja procesu tworzenia dokumentacji wymaganej przy transporcie morskim z wykorzystaniem tzw. smart kontraktów bazujących na blockchainie.

Władze Maersk Line zwróciły m.in. uwagę, że oferowane rozwiązania pozwolą na usunięcie niedoskonałości znanych z dotychczasowego sposobu obsługi transportu morskiego. Wskazał, że tylko jedna dostawa awokado z Kenii do Holandii wymagała wygenerowania ponad 200 dokumentów przez zaangażowane strony.

Według International Data Corporation globalne wydatki na rozwiązania blockchain mają wynieść 2,1 mld USD w 2018 r., czyli ponad 2 razy więcej niż 945 mln USD w 2017 r. Oczekuje się, że w 2021 r. sięgną sumy 9,7 mld USD.


Z tematyką logistyki związany będzie jeden z paneli Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2018.

Artykuł przygotowany wspólnie z pismem Namiary na Morze i Handel.

Fot. źródło: Namiary na Morze i Handel