pomorski park naukowo- technologiczny gdynia

Aleja Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

2017-07-17

Strategiczna obrotnica

Oferta złożona przez spółkę Porr Warszawa została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na rozbudowę obrotnicy nr 2 w Porcie Gdynia, strategicznego przedsięwzięcia dla jego przyszłości. Obrotnica, która zostanie przebudowana w ramach projektu inwestycyjnego "Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – Etap I”, ma być gotowa na początku 2018 r. Zakłada się, że dzięki niej będą mogły tam wpływać statki o długości do 400 m, podczas gdy obecnie mogą zawijać kontenerowce o długości do 240 m. Prognozy wskazują, że brak możliwości obsługiwania dużych statków mógłby spowodować w ciągu 5 lat spadek obrotów kontenerowych o ponad 40%.

Porr SA zobowiązał się wykonać zamówienie za cenę ryczałtową ponad 27,7 mln zł brutto, która była najniższą spośród 6 złożonych ofert. Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA planował zaś wydać na realizację inwestycji ponad 41 mln zł brutto. Przedsięwzięcie obejmuje m.in. zburzenie pirsu nr 3 o długości 240 m, tzw. nabrzeże Gościnne, które ZMPG kupił od Stoczni Marynarki Wojennej w styczniu 2014 r. Projekt zgłoszony został do dofinansowania unijnego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W latach 2018-2020 planowane są także kolejne inwestycje mające na celu poprawę parametrów gdyńskiego portu. W kompetencji Urzędu Morskiego w Gdyni jest poszerzenie do 280 m i pogłębienie do 17 m zewnętrznego toru podejściowego, zaś ZMPG wykona pogłębienie akwenów wewnątrz portu do 16 m, poszerzenie wejścia wewnętrznego portu do ok. 140 m oraz przebudowę nabrzeży przyległych do Kanału Portowego. 
W oczekiwaniu na pogłębienie i poszerzenie portu, tamtejsze bazy: Bałtycki Terminal Kontenerowy i Gdynia Container Terminal, przy wydatnym dofinansowaniu z funduszy unijnych, podjęły kosztowne inwestycje, rozbudowując swoją infrastrukturę i kupując sprzęt. W BCT zainwestowano 220 mln zł, do czego z funduszy unijnych dołożono 65 mln zł; w GCT nakłady wyniosły 190 mln zł, a dofinansowanie ponad 67 mln zł. W sumie, zarząd portu i terminale zainwestowały w okresie ostatnich 4 lat ponad 1 mld zł. Dzięki temu kontenerowy potencjał przeładunkowy portu wzrósł do ok. 2 mln TEU rocznie – z możliwością dalszej rozbudowy. Łączna długość nabrzeży kontenerowych wynosi obecnie 1612 m, a powierzchnia placów składowych 54 ha. Oba terminale posiadają 14 suwnic nabrzeżowych (w tym 7 o wysięgu umożliwiającym obsługiwanie 19 i 22 rzędów kontenerów na pokładach statków), oraz 34 suwnice placowe. Znajdują się tam również 2 terminale kolejowe z torami o łącznej długości ponad 3,5 km. Przy obecnej wielkości przeładunków ten potencjał jest wykorzystywany w niespełna 1/3. Oceaniczne kontenerowce mogłyby więc być tam obsługiwane praktycznie „od zaraz”, pod warunkiem poszerzenia obrotnicy nr 2 – do 480 m oraz wejścia wewnętrznego portu – do 140 m.

Tematyce portów morskich poświęcony będzie jeden z paneli Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2017.

 

Tekst opracowany został przy współpracy z czasopismem "Namiary na Morze i Handel".

fot. Tadeusz Urbaniak/ZMPG-a S.A

4 namiary