pomorski park naukowo- technologiczny gdynia

Aleja Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

2017-07-24

KAS - nadzieje i obawy

Od marca br. w Polsce funkcjonuje Krajowa Administracja Skarbowa (KAS). Połączyła ona struktury administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej. Celem reformy było lepsze wykorzystanie potencjału służb w walce z przestępstwami podatkowymi. W założeniu, jak tłumaczą twórcy ustawy o powołaniu tego organu, nowa struktura ma pilnować, aby dochody podatkowe, należności celne i wszelkie inne opłaty były prawidłowo realizowane. Zintegrowana struktura w postaci izb administracji skarbowej, którym podlegały do tej pory urzędy skarbowe i urzędy celno-skarbowe, ma pomóc w uszczelnieniu systemu m.in. dzięki integracji baz danych o podatnikach, umożliwiając sprawniejsze kontrole. Zmiany mają też umożliwić lepsze wykorzystanie zasobów kadrowych, finansowych i organizacyjnych całej instytucji.

Wedle założeń, połączenie wiedzy i doświadczenia funkcjonariuszy Służby Celnej oraz pracowników administracji podatkowej i kontroli skarbowej, szybki proces wydawania decyzji i skuteczność egzekucji podatkowych ma zagwarantować zmniejszenie luki podatkowej. Nową strukturę tworzy 16 izb administracji skarbowej, 400 urzędów skarbowych i 16 urzędów celno-skarbowych wraz z 45 delegaturami i 143 oddziałami celnymi. Jak podkreśla zwierzchnik nowej instytucji, wiceminister finansów Marian Banaś, reforma ma dwa cele - aby administracja skarbowa i podatkowa była jak najbardziej przyjazna dla podatników i pomocna, a zarazem by skuteczniej zwalczała oszustów.

W środowisku szeroko pojętej branży morskiej i logistycznej nowa instytucja wzbudzała i wzbudza zarówno nadzieje jak i obawy. Obawy związane chociażby z niepewnością, jaki będzie wpływ zmian na funkcjonowanie systemu uproszczonych odpraw granicznych w polskich portach morskich. Obowiązujący od 1 stycznia 2015 r. system „Porty 24h”, mający na celu zwiększeniu konkurencyjności polskich portów i wdrożenie ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, zyskał uznanie firm związanych z obrotem portowo-morskim i znacznie ułatwił procedury kontrolne. Nad sprawnym przebiegiem odpraw i ich koordynacją między wszystkimi służbami czuwał „System Koordynacji Kontroli – Porty 24h” przygotowany przez Służbę Celną, która właśnie przechodzi ograniczoną wymianę kadrową. Czy po niemal 4 miesiącach istnienia KAS ów niepokój znalazł uzasadnienie? Według logistyków i portowców upłynął jeszcze zbyt krótki czas, aby to ocenić. Na miarodajną ocenę skutków reformy musimy jeszcze trochę poczekać.

Tekst opracowany został przy współpracy z czasopismem "Namiary na Morze i Handel".

fot. Tadeusz Urbaniak/ZMPG-a S.A

4 namiary