Prelegenci

Jerzy Czuczman

Prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski

Piotr Masny

Krzysztof Szymborski

Marek Tarczyński

sponsorzy