Prelegenci

Dorota Arciszewska-Mielewczyk

Prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski

Jerzy Czuczman

Łukasz Greinke

Marek Gróbarczyk

Prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski

Władysław Jaszowski

Dariusz Jellonnek

Prof. zw. dr hab. dr h. c. Andrzej K. Koźmiński

Piotr Masny

Adam Meller

Mgr inż. Kpt. ż. w. Waldemar Perchel

Dariusz Słaboszewski

Krzysztof Szymborski

Marek Tarczyński

Arkadiusz Zgliński

sponsorzy